Du är här

2011-08-09

Räntor & Valutor: Fortsatt svensk räntenedgång inför Fed-besked

(SIX) De svenska obligationsräntorna sjönk under tisdagen för
andra dagen i rad, trots en viss förbättring i riskaptiten med
börser som återhämtade sig från stora kursfall tidigare under
dagen. Spreaden till den nu 15 räntepunkter högre tyska
tioårsräntan ökade relativt kraftigt för andra dagen i rad.
Marknaden prisar nu in en full räntesänkning av Riksbanken
den 7 september, uppgav SEB-analytikern Erika Blomgren på
förmiddagen. Det står i skarp kontrast mot Riksbankens egna
reporäntebana som indikerar fortsatta räntehöjningar.
Räntedifferenserna mellan tyska och italienska/spanska
statsobligationer har minskat med stöd av obligationsköp av den
europeiska centralbanken.
Ikväll vänds blickarna mot Federal Reserves penningpolitiska
besked.
"Fed kommer troligen att notera den senaste tidens svaga
ekonomiska data och upprätthålla sitt löfte om räntor nära noll
under en längre period, men vi räknar inte med besked om
ytterligare tillgångsköp", skriver Nordea-ekonomen Johnny Bo
Jakobsen inför beskedet.
En eventuell tredje runda av kvantitativa lättnader,
QE3, från den amerikanska centralbanken skulle trycka upp
råvarupriserna och hota Kinas prisstabilitet, uppgav
den kinesiska myndigheten NDRC.
Bland valutorna återhämtade sig kronan medan dollarn sjönk.
"Kronan kommer fortsätta att handlas 'starkt' givet Sveriges
relativa styrka. Fortsätter börsfallet drivet av dämpade globala
konjunkturutsikter blir det dock svårt att räkna hem en
kronappreciering", skrev Carl Hammer, valutastrateg på SEB.
Produktiviteten i USA sjönk för det andra kvartalet i rad,
enligt statistik på eftermiddagen.
"Utsikterna för produktiviteten i närtid är inte ljus. Vi
räknar med att produktivitetstillväxten kommer att förbli trög
under de kommande kvartalen", uppger Nigel Gault, USA-chefekonom
vid IHS Global Insight, till Bloomberg.
Data visade vidare att optimismen bland ägare av småföretag i
USA rörde sig fortsatt nedåt i juli, i linje med förväntan.
Åtminstone delar av Tysklands regering förespråkar att det
inrättas ett nytt europeiskt stabilitetsråd med mandat att driva
igenom sanktioner mot länder som bryter mot stabilitetsreglerna.
Sanktionerna bör vara automatiska, enligt ekonomiminister
Rösler.
Det vore både onödigt och oacceptabelt att utöka storleken på
den tillfälliga räddningsmekanismen EFSF, anser en rådgivare
till den tyska regeringen. Farhågor om att räddningsfonden inte
skulle räcka till storleksmässigt ifall större EMU-länder som
Italien eller Spanien också får problem har bidragit till den
senaste tidens marknadsoro.
ECB-chefen Trichet betonade att ett snabbt införande av
EMU-toppmötets beslut den 21 juli, avseende utökad flexibilitet
för räddningsfonden EFSF, är nödvändigt. ECB har vidare bett
Spanien och Italien att snabba på budgetkonsolideringarna.
ECB har inga planer på att intervenera på den primära
obligationsmarknaden inom EMU men obligationsköpen hittills har
ökat den penningpolitiska transmissionen. Köpen av italienska
och spanska statsobligationer ses dock inte som något skifte i
ECB:s strategi och centralbankens huvudmandat är prisstabilitet,
enligt Trichet.
Den brittiska BNP:n bedöms ha stigit med 0,6 procent under de
tre månaderna maj-juli, jämfört med närmast föregående
tremånadersperiod, enligt statliga NIESR. Den underliggande
tillväxten är dock betydligt svagare än den rapporterade
siffran.
"BNP-nivån är nu bara 0,6 procent högre än för ett år sedan.
Finansiell turbulens hos Storbritanniens största handelsparterns
belyser den prekära naturen för den brittiska återhämtningen som
förlitar sig på exporttillväxt snarare än inhemsk konsumtion",
skrev NIESR i rapporten.
Kinas inflation steg med 6,5 procent i årstakt under juli,
vilket kan jämföras med väntade 6,3 procent och med +6,4 procent
månaden innan. Enligt Bank of America Merrill Lynch "toppade
inflationen nästan säkert" under månaden och förväntas falla
till cirka 4,0-4,5 procent vid årets slut.
Japan kommer att överväga åtgärder mot den starka yenen i den
kommande extrabudgeten. Interventioner är kortsiktiga åtgärder
för att hantera den starka japanska valutan, sade Japans
finansminister Yoshihiko Noda.
Antalet företagskonkurser i Sverige sjönk med fyra procent
under juli månad jämfört med samma månad året innan, enligt
månadsstatistik från UC. Hittills i år ligger konkurserna på
minus fyra procent i riket och minus fem procent i Stockholm.
Klockan 20.15 ikväll presenterar Federal Reserve sitt
penningpolitiska besked, vilket den här gången inte åtföljs av
någon presskonferens. Enligt analytiker förväntas Fed fortsätta
signalera bidragande penningpolitik. Meningarna är däremot
blandade kring huruvida centralbanken kommer att indikera
ytterligare lättnader.
En knapp majoritet av de tillfrågade ekonomerna i en
Bloomberg-enkät uppger att de förväntar sig ytterligare
stimulanser i år, antingen i form av penningpolitiska verktyg
eller ett förändrat budskap från centralbanken.
En ljuspunkt i kreditbetygsmörkret var att Standard & Poors
höjde sitt kreditbetyg på Estland till AA-. Som första skäl
angav ratinginstitutet Estlands konsensusdrivna policy-ramverk.

08-aug 09-aug 09-aug 09-aug
Tid 16:15 09:11 11:02 16:15

Sweden 2Y (1046) 1,64 1,64 1,61 1,60
Sweden 5Y (1050) 1,92 1,92 1,85 1,87
Sweden 10Y (1047) 2,27 2,25 2,19 2,21
German Govt Bond 10Y 2,35 2,34 2,29 2,36
Räntespread Ger-Sve bond 10Y 0,09 0,09 0,10 0,15
USA Govt Bond 10Y 2,43 2,42 2,37 2,39
USA Govt Bond 30Y 3,77 3,73 3,69 3,69
USD/SEK-spot 6,5105 6,4334 6,4852 6,4656
EUR/SEK-spot 9,2228 9,1872 9,2313 9,2171
GBP/SEK-spot 10,6348 10,5457 10,6116 10,5369
EUR/USD-spot 1,4165 1,4280 1,4230 1,4257
USD/JPY-spot 77,73 77,41 77,16 77,29
TCW Index 124,91 124,37 125,10 124,72

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.