Du är här

2012-02-16

Räntor & Valutor: Riksbanken sänkte som väntat, svagare krona

(SIX) De svenska obligationsräntorna hade fallit tillbaka
några punkter strax efter lunchtid på torsdagen. Räntenedgången
var marginellt större för den svenska tioårsräntan jämfört med
motsvarande löptid i Tyskland.
På valutamarknaden försvagades kronan mot de större
omvärldsvalutorna samtidigt som euron sökte sig ned under
1,30-nivån mot dollarn.
Under förmiddagen meddelades att Riksbanken har beslutat att
sänka räntan med 25 punkter till 1,50 procent, vilket var i
linje med de flesta analytikernas förväntningar.
I SIX Estimates enkätsammanställning bedömde 12 av 15
deltagare att räntan skulle sänkas med just 25 punkter medan
övriga tre trodde att räntan skulle lämnas oförändrad.
Riksbanken beslutade vidare, i linje med förväntningarna, om
att justera ned bedömningen av reporäntebanan, jämfört med vid
det senaste mötet i december. I enkäten bedömde nio av tolv
analytiker att reporäntebanan skulle justeras ned.
Vice Riksbankscheferna Karolina Ekholm och Lars E. O.
Svensson reserverade sig mot beskedet och ville sänka räntan med
50 punkter.
De två ledamöterna reserverade sig även mot reporäntebanan
där Ekholm ville se en bana som ligger på 1 procent från och med
det tredje kvartalet 2012 till och med det tredje kvartalet 2013
och att räntan därefter skulle stiga till drygt 2 procent vid
slutet av prognosperioden.
Svensson ville se en bana som ligger på 0,75 procent från och
med det tredje kvartalet 2012 till och med det tredje kvartalet
2013 och att räntan därefter stiger till 2 procent vid slutet av
prognosperioden.
Riksbanken skruvade även ned sina prognoser över BNP-tillväxt
och KPI och förutspår nu en BNP-tillväxt om 0,7 procent under
2012, vilket kan jämföras med den förra prognosen som var +1,3
procent.
Andreas Jonsson, ekonom hos Nordea, anser att Riksbankens
räntebana är för optimistisk. Nordea bedömer att Riksbanken
kommer att genomföra ytterligare tre reporäntesänkningar vid de
kommande mötena och att styrräntan ligger vid 0,75 procent i
september.
Under förmiddagen presenterades även svensk statistik över
konsumentpriserna, vilken visade på klart lägre inflation än
beräknat.
Årstakten i KPI uppgick till +1,9 procent i januari, vilket
kan jämföras med analytikernas genomsnittliga förväntning vid
+2,3 procent.
Den underliggande inflationen, mätt som KPIF, var +0,9
procent, vilket var i linje med analytikernas förväntningar,
enligt SIX Estimates.
Riksbankschef Stefan Ingves uppgav under dagens pressträff
att man kommer att analysera siffrorna närmare och återkomma
till hur KPI-utfallet eventuellt kan komma att påverka
penningpolitiken framöver. Dagens KPI-siffror har på intet sätt
beaktats i gårdagens penningpolitiska beslut eftersom siffrorna
presenterades av SCB först i dag, sade han.
I Europa riktas fortsatt stort intresse mot utvecklingen i
Grekland och huruvida landet snart kommer att få ta del av hela
eller delar av nödlånet på 130 miljarder euro.
En grekisk regeringstjänsteman sade på torsdagen att Grekland
förväntar sig kunna säkerställa en nödlåneutbetalning vid
måndagens möte mellan euroområdets finansministrar.
Tjänstemannen uppgav sig vidare inte ha någon känsla av att
några av långivarna överväger att senarelägga låneutbetalningar
till efter Greklands val som hålls i april.
En talesperson vid Greklands finansdepartement uppgav vidare
att Grekland kommer att acceptera en ökad låneöversyn, vilket
ses som en del av besluten som fattades den 26 oktober.
Talespersonen uppger vidare att det inte finns någon oro över en
möjlig försening av lånen.
Under onsdagen framkom besked om att Greklands partiledare
har accepterat de åtgärder som krävs. Vidare framkom att man
från EMU-håll överväger sätt att senarelägga räddningsprogrammet
för Grekland utan att det leder till en oordnad
betalningsinställelse.
Både Frankrike och Spanien har genomfört
obligationsemissioner under torsdagen där båda länderna lyckades
attrahera en efterfrågan i närheten av den övre delen av
respektive lands målintervall.
Frankrikes emission genomfördes med löptider på två till fem
år och visade på lägre ränteutfall jämfört med vid närmast
föregående emissioner.
Vid Spaniens emission, av löptider på tre till fem år,
rapporterades lägre räntor för två av löptiderna medan räntan
steg i det tredje fallet.
Erkki Liikanen, medlem i ECB, anser att det är tänkbart att
centralbanken kan sänka styrräntan från nuvarande 1,00 procent
om det finns behov. Det framgår av en artikel i Financial Times
Deutschland på torsdagen.
Han uppgav därefter vid ett tal på torsdagen att Europas
ekonomi visar tecken på stabilisering.
"Ekonomin, har under de senaste 5-6 veckorna, visat tecken på
stabilisering", sade Liikanen.
Under natten till torsdagen meddelade Moodys att man placerat
kreditbetygen för 114 banker och finansinstitut i 16 olika
europeiska länder under översyn för eventuell sänkning. Även
flera amerikanska bankers kreditbetyg har satts under bevakning
för eventuell sänkning.
Moodys belyste påverkan från EMU-krisen på bankernas
operativa miljö, den försvagade kreditvärdigheten för länderna
inom regionen samt långsiktiga utmaningar för institutioner med
betydande kapitalmarknadsaktiviteter som bakgrund till agerandet
med översynen.
Federal Reserves penningpolitiska kommitté, FOMC, var oeniga
i frågan om huruvida centralbanken bör utöka tillgångsköpen vid
direktionsmötet den 25 januari, enligt protokollet på
onsdagskvällen.
Richard Fisher, ordförande för Federal Reserve Bank of Dallas
uppgav på onsdagen att ett nytt kvantitativt lättnadsprogram
(QE3) i penningpolitiken är en "fantasi på Wall Street". Chansen
för att det inträffar än nästan noll.
Under eftermiddagen väntas USA-statistik över påbörjade
husbyggen och bygglov, PPI samt nya arbetssökande vid 14.30.
Därefter kommer veckostatistik över konsumentförtroendet vid
15.45 samt Philly Fed-index vid 16-tiden.

15-feb 16-feb 16-feb
Tid 16:15 09:03 13:35

Sweden 2Y (1041) 1,01 1,00 0,96
Sweden 5Y (1051) 1,39 1,38 1,34
Sweden 10Y (1054) 1,83 1,81 1,78
German Govt Bond 10Y 1,86 1,84 1,82
Räntespread Ger-Sve bond 10Y 0,03 0,03 0,04
USA Govt Bond 10Y 1,93 1,91 1,91
USA Govt Bond 30Y 3,08 3,07 3,07
USD/SEK-spot 6,7194 6,7459 6,7880
EUR/SEK-spot 8,7827 8,7781 8,8112
GBP/SEK-spot 10,5340 10,5769 10,6384
EUR/USD-spot 1,3071 1,3012 1,2982
USD/JPY-spot 78,28 78,70 78,80
TCW Index 121,28 121,47 121,78

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.