Du är här

2013-01-02

Räntor & Valutor: USA-budget och inköpschefer lyfte humöret

(SIX) Finansmarknaderna tog stora optimistiska kliv på
onsdagen sedan de amerikanska politikerna kring nyår enats om en
uppgörelse avseende skatterna och därmed åtminstone delvis
lyckats undvika det budgetstup som har hotat ekonomin. Räntorna
steg rejält i USA, Tyskland och Sverige, samtidigt som räntorna
föll kraftigt i krisdrabbade sydeuropeiska länder.

Dagens inköpschefsindex lutade också åt det positiva hållet.
Bland valutorna stärktes kronan och euron mot dollarn.

"Kompromissen kring budgetstupet innebär att den amerikanska
återhämtningen kan fortsätta oförhindrad. Arbetslösheten kommer
att sjunka och husmarknaden återhämta sig", sade en
London-baserad bedömare till Bloomberg News.

Även om budgetstupet undviks finns dock osäkerheter kvar,
pekar Danske Bank på. Bland annat ska frågor om nedskärningar
hanteras framöver.

Den amerikanska kongressuppgörelsen innebär att
inkomstskattesatserna höjs för höginkomsttagare och hålls
oförändrade för övriga, samtidigt som den tillfälliga sänkningen
av löneskatten payroll tax dock löper ut. De automatiska
utgiftsminskningarna skjuts upp två månader och förhandlingar
kring dem kommer således sannolikt att bakas samman med
höjningen av skuldtaket i februari.

Republikaner i Representanthuset protesterade mot att paketet
inte innehöll några utgiftsminskningar och en majoritet av dem
röstade mot uppgörelsen. Ett starkt stöd från
Demokraterna gjorde dock att paketet godkändes med siffrorna
257-167.

USA:s inköpschefsindex för tillverkningssektorn, ISM,
steg från 49,5 i november till 50,7 i december, vilket var något
bättre än förväntade 50,4.

"Även om budgetstupet ännu inte har lösts fullt ut förefaller
företagen ha känt ökad tillförsikt i december", uppger
Handelsbanken-ekonomen Petter Lundvik.

Även positiva kinesiska inköpschefsindex bidrog till att höja
det generella finansmarknadshumöret.

Inköpschefsindexen i Europa var en blandad kompott men hade
ingen större marknadspåverkan. För EMU som helhet var utfallet
något lägre än väntat när det sjönk marginellt till 46,1.

"Utfallet är sämre än väntat och innebär en liten nedgång
från förra månaden. Det finns inga tydliga tecken på någon
acceleration i tillverkningssektorn i eurozonen", kommenterade
Newedge för Dow Jones Newswires.

Markits inköpschefsindex för tillverkningssektorn i USA
uppgick till något nedreviderade 54,0 i december, vilket dock
innebär en ökning från månaden innan. December-nivån är den
starkaste nivån sedan i maj månad.

"Produktionen i tillverkningssektorn ökade i december i den
snabbaste takten på sju månader. Tillväxttakten var överlag
solid, även om den var svagare än vad det preliminära utfallet
antydde", skrev Markit som sammanställer indexet.

Det svenska inköpschefsindexet steg till 44,6 i december från
43,2 i november. Förväntningarna låg vid 44,3, enligt SIX Market
Estimates. Alla delindex bidrog positivt till utvecklingen.

Den tidiga indikatorn orderingång förbättrades, men är
fortfarande på en nedtryckt nivå. Delas orderingången upp i
exportorder och inhemska order blir det tydligare att en botten
nåtts för exportorderna, kommenterade Anders Brunstedt på
Handelsbanken.

"För tillfället är komponenten inhemska order mycket svagare
(än exportorder) och en positiv vändning har ännu inte skymtats.
Sannolikt kommer påverkan från förbättrade utländska marknader
att bli avgörande för återhämtningstakten i indexet under de
kommande månaderna. På det stora hela var utfallet i december i
linje med våra förväntningar", kommenterade Brunstedt.

I Kina steg HSBC:s inköpschefsindex till 51,5 i december från
50,5 månaden innan. Utfallet var det högsta på 19 månader.
CFLP:s officiella index låg dock kvar på 50,6.

Konsumentprisinflationen i Tyskland var preliminärt 2,1
procent i december, vilket var mer än väntade 1,9 procent.
Barclays skruvar nu upp sin inflationsprognos för EMU-området
som helhet avseende december. Några risker för ökad inflation i
spåren av låga styrräntor och omfattande likviditetstillförsel
förefaller dock inte den tyske ECB-ledamoten Jörg Asmussen se,
enligt en intervju.

Portugals president Anibal Cavaco Silva har skickat landets
budget för 2013 till högsta domstolsinstans för en översyn. Det
ovanliga agerandet belyser det fördjupade motståndet mot den
tvååriga åtstramningsambitionen. Portugals tioårsränta rörde sig
på onsdagen dock nedåt, i linje med den ökade riskaptiten.

28-dec 02-jan 02-jan 02-jan
Tid 16:15 09:10 11:05 16:15

Sweden 2Y (1041) 0,73 0,75 0,77 0,76
Sweden 5Y (1051) 0,97 1,02 1,04 1,04
Sweden 10Y (1054) 1,53 1,56 1,62 1,63
German Govt Bond 10Y 1,31 1,39 1,44 1,44
Räntespread Ger-Sve bond 10Y -0,22 -0,17 -0,19 -0,19
Italy 10Y 4,46 4,41 4,36 4,24
Spain 10Y 5,27 5,22 5,21 5,14
USA Govt Bond 10Y 1,71 1,81 1,82 1,84
USA Govt Bond 30Y 2,87 3,01 3,00 3,05
USD/SEK-spot 6,5043 6,4535 6,4512 6,4581
EUR/SEK-spot 8,5993 8,5706 8,5543 8,5609
GBP/SEK-spot 10,4944 10,5303 10,5278 10,5307
EUR/USD-spot 1,3221 1,3280 1,3259 1,3256
USD/JPY-spot 86,02 87,19 87,08 87,18

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.