Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

RÄNTOR/VALUTOR: EMU-PMI VISAR MOTSTÅNDSKRAFT, USA-RÄNTOR NED

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sentimentet i Europa har stöttats av en positiv
PMI-överraskning, medan kronan stärkts trots ett lite duvaktigt protokoll.

Tyska räntor har stigit och handlas på svagt plus i kortare löptider, medan
långa änden fortsatt är svagt ned. Europabörserna står på minus med fokus på
coronaviruset, där antalet nya asiatiska fall utanför Kina tycks öka
betänkligt.

Snabbestimatet över euroområdets kombinerade inköpschefsindex steg till 51,6 i
februari från 51,3 föregående månad, över väntade 51,0. Industri-PMI steg
till 49,1 från 47,9 medan tjänste-PMI steg till 52,8 från 52,5.

Chris Williamson, chefekonom på IHS Markit, sade att expansionen leds av en
välkommen motståndskraft inom tjänstesektorn, men även industrin visar
uppmuntrande tecken om att dra sig ur nedgången som tyngt producenterna under
ett års tid, med nya order som sjönk i den långsammaste takten sedan slutet
på 2018.

Utsikterna är däremot osäkra med fortsatta störningar i leveranskedjorna och
dämpad efterfrågan i spåren av virusutbrottet. I synnerhet de kraftiga
leveransförseningarna i februari bådar illa för produktionen i mars om inte
nya leveranser kan säkras.

"Även om februarienkäten är välkomna nyheter i en månad där rubrikerna
dominerats av rädslan för att den ekonomiska tillväxten ska skadas av
covid-19, så är den fulla inverkan ännu kanske inte uppenbar", sade han.

Tyska industri-PMI steg till 47,8 från 45,3, andra månaden i rad med en
uppgång. Tjänste-PMI sjönk däremot och det kombinerade var i stort oförändrat
på 51,1. I Frankrike var det däremot tjänstesektorn som förbättrades och
industrin som sjönk ned under 50-nivån. Kombinerade PMI steg till 51,9.

Oxford Economics skrev i en kommentar att utfallet i EMU-PMI inte kan ses som
något annat än en stor överraskning, vilket i alla fall tillfälligt bör dämpa
oron för recession.

Den största överraskningen var uppgången i tyska industri-PMI, men då bör man
ha i åtanke att nära hälften berodde på förlängda leveranstider som kan
hänföras till störningarna i Kina.

Kombinerat med en solid utveckling i tjänstesektorn så stöder det
uppfattningen om en märkbar men ändå övergående inverkan på första kvartalets
BNP från coronaviruset, och BNP antas fortsatt öka med 0,1 procent q/q.

Det kommer att ta tid innan vi på ett mer säkert sätt kan bedöma inverkan på
hårda data och PMI kommer tills vidare dominera bedömningen från marknaden
och ECB, och ta bort utsikten för nya stimulanser från ECB vid marsmötet.

"Bräckligheten i globala leveranskedjor innebär att även små störningar i Kina
kan ge stora återverkningar längre fram. PMI är ett välkommet tecken på
motståndskraft men det ger en falsk känsla av säkerhet", skrev Oxford
Economics.

Det definitiva KPI-utfallet för euroområdet visade att inflationstakten steg
till 1,4 procent i januari från 1,3 procent i december, i linje med det
preliminära utfallet.

Uppgången drevs av energipriserna, medan inflationstakten för såväl tjänster
som varor sjönk. Kärninflationen sjönk därmed till 1,1 från 1,3 procent, även
det i linje med första estimatet.

Tidigare på fredagen visade Japans inköpschefsindex för industrin en nedgång
till 47,6 i februari från 48,8, och även tjänste-PMI sjönk, till 46,7 från
51,0. Data från Sydkorea visade att importen från Kina sjunkit 18,9 procent i
årstakt de första 20 dagarna i februari, vilket pekar på tydliga störningar i
leveranskedjorna.

USA-räntorna har fortsatt ned, med den tioåriga statsobligationen 6 punkter
lägre på 1,48 procent. I eftermiddag väntas Markits PMI för USA.

På valutamarknaden fick euron en tillfällig skjuts upp till 1:0820 mot dollarn
men tappade förstärkningen rätt snabbt.

Den svenska kronan har tagit stöd av ett positivt EMU-PMI, och stärkts 4 öre
mot dollarn under fredagen.

Protokollet från Riksbankens senaste möte den 11 februari gav inget direkt
utslag på marknaden. Där konstaterade riksbankschef Stefan Ingves bland annat
att centralbankerna i flera stora valutaområdena gått in i ett vänta-och
se-läge, och att det är det naturligt att Riksbankens penningpolitik speglar
detta.

Om utvecklingen blir bättre än väntat finns det inte skäl att brådskande höja
räntan, utan inflationen kan få överstiga målet en tid. Om utvecklingen blir
sämre än väntat finns utrymme för penningpolitisk stimulans, men utrymmet för
att sänka räntan är begränsat.

"Skulle den ekonomiska utvecklingen bli väsentligt sämre än i vårt
huvudscenario behövs sannolikt omfattande alternativa balansräkningsåtgärder
i kombination med andra policyområden för att uppnå en effektiv policymix för
att hålla efterfrågan uppe i Sverige", sade Stefan Ingves.

Per Jansson sade att han kan leva med nuvarande räntebana även om
nedåtriskerna överväger, men inflationsförväntningarna måste fortsatt
bevakas. Om de behöver göra mer är det ett paket av åtgärder som kan bli
aktuellt.

Även Martin Flodén ser det snarare som aktuellt att behöva lätta än strama åt
penningpolitiken framöver. En räntesänkning till minus är möjligt men
utrymmet att sänka är begränsat och de finansiella förhållanden är redan
expansiva. Det mest sannolika är oförändrad ränta framöver. Anna Breman sade
också att en expansion av balansräkningen ligger närmare till hands än att
återigen införa negativ styrränta.

SEB skrev i en kommentar att protokollet bekräftar uppfattningen att
penningpolitiken är stabilt oförändrad. De flesta ledamöter ser en hygglig
tillväxt och bedömer inflation och inflationsförväntningar som tillräckligt
nära målet, även om låga elpriser tynger i början av året. Varken Jansson
eller Breman argumenterade för en räntebana som indikerar en räntesänkning.

Om utvecklingen skulle bli sämre än väntat tycks de flesta hellre vilja
använda balansräkningen, även om ingen utesluter en räntesänkning igen.

"Protokollet har en lite duvaktig ton då diskussionen fokuserade på utsikterna
för en mer expansiv penningpolitik. Samtidigt noterade Flodén att det inte är
så mycket penningpolitiken kan göra om inflationen och tillväxten blir lägre
än väntat, vilket enligt Flodén är ett sannolikt scenario", skrev SEB.

Det avgörande för deras scenario om huruvida räntan kommer att hållas
oförändrad kommande två år blir direktionens reaktion till det svaga
januariutfallet, särskilt om det, som SEB tror, leder till fallande
inflationsförväntningar.

"Vi håller fast vid vår prognos om oförändrad policy, men tror också att
marknaden bör prisa in en viss sannolikhet för att räntan kan sänkas igen",
skrev SEB.

fredag kl 11.20 (torsdag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 9:8024 (9:7980) Statsobl 2y -0,35 (-0,35)
EUR/SEK 10:5834 (10:5999) Statsobl 10y -0,13 (-0,11)
EUR/USD 1:0800 (1:0818) Ty obl 10y -0,45 (-0,43)
USD/JPY 111:75 (112:07) US obl 10y 1,49 (1,54)

---------------------------------------
Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.