Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-14

RÄNTOR/VALUTOR: USA-RÄNTOR OCH DOLLAR NED EFTER KPI-BESVIKELSE

STOCKHOLM (Direkt) En ny inflationsbesvikelse i USA drog ned räntorna och
satte press på dollarn på fredagen.

USA-räntorna sjönk 3-4 punkter med den tioåriga statsobligationen ned till
2,30 procent, medan dollarn tappade till 112:40 mot yenen och 1:1450 mot
euron. Förväntningarna om en Fed-höjning i år har dämpats, Fed
funds-terminerna indikerar nu en sannolikhet på cirka 40 procent att de höjt
i december.

USA-KPI var oförändrat i juni jämfört med maj, väntat +0,1 procent, medan
kärninflationen steg 0,1 procent, väntat +0,2 procent. KPI-inflationen sjönk
till 1,6 procent från 1,9 procent, medan kärninflationen låg kvar på 1,7
procent.

Tre av de fyra senaste månaderna har KPI kommit in under prognos och
inflationstakten successivt sjunkit från 2,7 procent, medan kärninflationen
sjunkit från 2,2 procent.

Capital Economics noterade att kärninflationen fortsätter att vara en
besvikelse och att det blir allt svårare att hävda att det beror på
tillfälliga faktorer.

Bakomliggande fanns prisnedgångar inom samma sektorer som dämpat priserna de
senaste månaderna, som mobilteletjänser och begagnade bilar, samt flygresor
och hotellrumspriser. Totala KPI hölls nere av lägre bensinpriser.

"Med sitt dubbla mandat ska Fed ta hänsyn till såväl nedgången i
arbetslösheten i år som nedgången i kärninflationen. Av det skälet tror vi
fortsatt att Fed kommer att höja räntan under andra halvåret", skrev Capital
Economics.

Dessutom var detaljhandeln svagare än väntat, med en nedgång på 0,2 procent
under juni, väntat +0,1 procent. Exklusive bensin och bilar sjönk
detaljhandeln 0,1 procent, väntat var +0,4 procent.

Däremot ökade industriproduktionen mer än väntat, +0,4 procent i juni,
samtidigt som maj-utfallet reviderades upp.

Fed-chefen Janet Yellen har inför kongressen onsdag-torsdag framhållit att de
är medvetna om faran i att under en längre tid ha en inflation som ligger
under målet.

De senaste tidens inflationsutfall (före juni-KPI) har varit ovanligt låga,
men det tycks som det är en del temporära effekter bakom detta och framöver
väntas ekonomin utvecklas på ett sätt som berättigar gradvisa höjningar.

Det finns samtidigt en osäkerhet i när, och hur mycket, som inflationen kommer
att svara på ett högre tryck i ekonomin, och Fed kommer att bevaka
inflationen noga och är redo för omprövning vid behov. Men hon betonade att
det vore för tidigt att dra slutsatsen att inflationen inte är på väg upp mot
målet på sikt, och riskerna mot inflationen är "tvåsidiga".

Globala räntor steg på torsdagen efter beskedet att ECB-chefen Mario Draghi
ska tala vid Federal Reserves konferens i Jackson Hole i slutet på augusti.
Investerare spekulerade om att han kommer att ta tillfället i akt för att
signalera ett skifte bort från QE.

Enligt Wall Street Journals källor skulle ECB därmed vid mötet den 7 september
vara redo att signalera en neddragning av QE-programmet. Det skulle likna
tågordningen vid Draghis senaste Jackson Hole-framträdande 2014, där han lade
grunden för QE-starten 2015.

Källor uppgav för Reuters att ECB drar sig för att ge ett slutdatum för
tillgångsköpen, för att därigenom behålla flexibiliteten ifall utsikterna
ändras.

Genom att inte säga när tillgångsköpen ska ned till noll så hoppas ECB kunna
understryka att det inte finns någon förutbestämd bana för
stimulansprogrammet, och att förändringar beror på data, med särskilt fokus
på lönerna.

Närmast väntar dock ett ECB-möte den 20 juli, vilket anses vara för tidigt för
åtgärder. Commerzbank noterar att ECB då kan komma att hålla den första
fördjupade diskussionen om den framtida kursen för penningpolitiken.

"Inga konkreta beslut väntas, utan det är sannolikt att de endast kommer att
ta bort möjligheten av att ytterligare öka tillgångsköpen framöver", skriver
Commerzbank.

Efter ECB-chefen Mario Draghis anförande i Sintra den 27 juni, där han öppnade
för en justering av penningpolitiken i takt med att återhämtningen
fortsätter, så har långräntorna stigit kraftigt, med den tyska tioåringen upp
mer än 30 punkter.

Commerzbank noterar att detta är linje med vad som hände med de amerikanska
långräntorna efter att Federal Reserve ändrade sin QE-guidning i maj 2013. Om
tyska räntor till fullo kommer att kopiera USA-räntornas utveckling därefter
beror på hur ECB kommer att hantera sin exit.

Det som bör dämpa uppgången i nominella räntor är att löne- och
inflationsutvecklingen sannolikt förblir dämpad när ECB annonserar sina
exitplaner. Dessutom är obligationsköpen, särskilt av tyska obligationer,
betydligt större än motsvarande köp av USA-obligationer från Fed. Även efter
en neddragning kommer köpen av Europaräntor att vara betydande, vilket inte
innebär en åtstramning av policyn.

Draghi väntas vid nästa veckas möte återigen omintetgöra en gryende
"tapering-debatt". Givet den kraftiga uppgången i räntorna de senaste
veckorna och att euron stärkts så bör han slå an en relativt försonlig ton,
skrev Commerbank.

Svenska räntor var upp i kortare löptider men oförändrade i långa, medan
kronan stärktes 3 öre till 8:33 mot dollarn och 1 öre till 9:53 mot euron.
Kronan är därmed 8 öre starkare mot euron i spåren av KPI-utfallet för juni
på torsdagen, som kom in över prognos.
---------------------------------------
Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.