Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-28

RAPALA VMC OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016: KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN MYYNTI VAHVEMPI YHDYSVALLOISSA, MUTTA KUMULATIIVINEN MYYNTI EDELLEEN VIIM

Rapala VMC Oyj

Liiketoimintakatsaus
28.10.2016 klo 9.00

RAPALA VMC OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016: KOLMANNEN
VUOSINELJÄNNEKSEN MYYNTI VAHVEMPI YHDYSVALLOISSA, MUTTA KUMULATIIVINEN MYYNTI
EDELLEEN VIIME VUOTTA JÄLJESSÄ

Tammi-syyskuu lyhyesti:
* Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 202,5 MEUR, 7 % alle viimevuotisen
(218,6). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto laski 6
%.
* Nettovelan ja käyttökatteen suhde on edelleen korkealla tasolla, ja
toimenpiteet sen laskemiseksi ovat käynnissä. Konserni uskoo täyttävänsä
lainojensa kovenanttitasot vuoden päättyessä.
* Konsernin johdossa muutoksia 1. syyskuuta alkaen.
* Koko vuoden liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän
alle vuoden 2015 tason. Tulosohjeistus ei ole muuttunut H1/2016 annetusta.

Toimitusjohtaja Jussi Ristimäki: "Kolmannen vuosineljänneksen positiivinen
käänne oli myynnin kasvu suurimmilla markkinoillamme Yhdysvalloissa.
Yhdysvaltain- markkinoita ovat tänä vuonna ravistelleet muutokset, ja kahden
suuren asiakkaamme yhdistyminen vahvistui viimein lokakuun alussa. Venäjällä,
joka oli vielä muutama vuosi sitten toiseksi suurin markkina-alueemme,
tilanne jatkuu erittäin haastavana. Markkinaolosuhteet olivat edelleen
vaikeat useilla päämarkkinoillamme, ja vuodesta 2016 on muodostumassa
haastava. Sääolosuhteet tulevat olemaan epävarmuustekijä neljännellä
vuosineljänneksellä, ja ne voivat vaikuttaa talvituotteiden myyntiin.

Yrityksen johdossa tällä vuosineljänneksellä tapahtuneiden muutosten jälkeen
koko johdon tärkein tehtävä on kääntää viime vuosina laskujohteisina olleet
taloustrendit. Arvioimme strategiaamme uusin silmin ja työstämme
toimintasuunnitelmaa, jotta saamme yhtiön takaisin kasvukurssille, palautamme
kannattavuuden entiselle tasolle ja tehostamme pääoman käyttöä. Luotamme
siihen, että vahva brändiportfoliomme, oma maailmanlaajuinen
jakeluverkostomme ja vankka ydintuotteidemme valmistusosaaminen luovat meille
hyvän perustan tulevaisuuden menestykselle.
Helsingissä 28.10.2016

Rapala VMC Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Jussi Ristimäki, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540
Olli Aho, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Markkinaympäristö
Vuoden 2016 myynti on edelleen jäljessä viime vuotta markkinaolosuhteiden
jatkuttua haastavina kolmannella vuosineljänneksellä. Suurimmilla
markkinoillamme Yhdysvalloissa myynti nousi viime vuoden tasosta. Myynti
parani tuotekategorialaajennusten tukemana myös Espanjassa, Etelä-Afrikassa
ja Chilessä. Venäjän vaikea markkinatilanne vaikutti edelleen voimakkaasti
myyntiin. Myös myynti Ranskassa jäi tiukentuneesta markkinatilanteesta ja
heikentyneestä kuluttajasentimentistä johtuen viime vuoden tasosta. Useilla
markkinoilla Euroopassa ja Aasiassa oli muutoksia ja epävarmuutta, mikä näkyi
vähittäiskauppiaiden varovaisena ostokäyttäytymisenä.

Suotuisat loppukesän ja alkusyksyn säät paransivat kesäkalastusvälineiden
loppukauden myyntiä, mutta eivät kuitenkaan riittävästi tasatakseen kokonaan
alkukauden heikompaa myyntiä. Viime talven huono myynti jätti jälleenmyyjille
runsaasti talvikalastus- ja talviurheiluvälineitä varastoon, millä on ollut
negatiivinen vaikutus talvikalastus- ja talviurheiluvälineiden
ennakkomyyntiin.

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2016
Konsernin yhdeksän kuukauden liikevaihto laski 7 %. Valuuttakurssien muutokset
vaikuttivat negatiivisesti liikevaihtoon noin 4,0 MEUR yhdeksän kuukauden
aikana. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla yhdeksän kuukauden liikevaihto
laski 6 % viime vuodesta.

Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikassa myynti yhdeksällä kuukaudella sekä kolmannella
vuosineljänneksellä laski viime vuodesta, vaikka kolmannen vuosineljänneksen
myynti konsernin suurimmilla markkinoilla Yhdysvalloissa oli viimevuotista
parempi. Sitä tukivat kesäkalastusvälineiden täydennystilaukset ja
talvikalastusvälineiden myynnin viimevuotista varhaisempi ajoitus. Vaikka
konsernin tuotteiden kuluttajakysyntä pysyi hyvänä Yhdysvalloissa,
vähittäiskauppaa ovat ravistelleet tänä vuonna muutokset, jotka vaikuttivat
niin konsernin kuin kilpailijoidenkin myyntiin. Kolmannella
vuosineljänneksellä kesäkalastusvälineiden, erityisesti uistimien myynti
kasvoi. Yhdeksän kuukauden jaksolla vähittäiskauppiaiden varastonalennukset
ja muutokset ostokäyttäytymisessä laskivat konsernin myyntiä erityisesti
konsernin omien uistinten osalta. Kanadan heikko taloudellinen tila jatkui,
mikä laski Pohjois-Amerikan kolmannen vuosineljänneksen kokonaismyynnin viime
vuoden alle.

Pohjoismaat

Pohjoismaissa yhdeksän kuukauden ja kolmannen vuosineljänneksen myynti laski
viime vuodesta. Suomessa vaisu talviurheiluvälineiden ja ulkoiluvälineiden
myynti laski kolmannen vuosineljänneksen myynnin alle viime vuoden tason.
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa myynti kasvoi viime vuodesta sekä
kolmannella vuosineljänneksellä että yhdeksän kuukauden jaksolla. Tanskassa
ja Ruotsissa myynninkasvua tuki elpyvä metsästysvälineiden myynti.
Vientimyynti konsernin tehtailta konsernin ulkopuolelle laski viime vuodesta.
Vierasvaluuttaisten saatavien arvostus kasvatti viime vuoden yhdeksän
kuukauden myyntiä merkittävästi. Nämä arvostukset pois lukien tämän vuoden
yhdeksän kuukauden myynti oli hieman parempi kuin viime vuonna.

Muu Eurooppa

Yhdeksän kuukauden sekä kolmannen vuosineljänneksen myynti jäi viime vuodesta
myynnin laskettua kolmannella vuosineljänneksellä erityisesti suurilla
markkinoilla Venäjällä ja Ranskassa. Valuuttakurssien, erityisesti Venäjän
ruplan kurssin muutoksilla oli negatiivinen vaikutus myyntiin. Epävakaus ja
epävarmuus Venäjällä ja Ukrainassa vaikuttivat edelleen myyntiin kummassakin
maassa. Kuluttajien alentunut ostovoima laski myyntiä Venäjällä entisestään
kolmannella vuosineljänneksellä. Ilman Venäjän ja Ukrainan vaikutusta alueen
vertailukelpoinen myynti laski yhdeksän kuukauden jaksolla 4 % ja kolmannella
vuosineljänneksellä 6 %. Ranskassa myyntiin vaikuttivat edelleen varautunut
kuluttajasentimentti ja kiristynyt hintakilpailu. Puolassa kolmannen
vuosineljänneksen myyntejä kasvatti kolmannen osapuolen jakelutuotteiden
loppuunmyynti. Espanjassa yhdeksän kuukauden myynti oli viimevuotista
parempi, myynnin kasvua tuki osaltaan lisääntynyt vientimyynti Latinalaiseen
Amerikkaan.

Muu maailma

Alueen myynti yhdeksällä kuukaudella ja kolmannella vuosineljänneksellä jäi
viime vuodesta. Valuuttakurssien, erityisesti Etelä-Afrikan randin
muutoksilla oli negatiivinen vaikutus alueen myyntiin. Myyntiä rasittivat
alavireiset Aasian-markkinat ja erityisesti tilanne Kaakkois-Aasiassa, missä
konsernin jakeluorganisaatiota järjestellään uudelleen. Etelä-Afrikassa vahva
myynti jatkui, ja sitä tukivat laajennukset ulkoilu- ja
metsästysliiketoiminnassa. Chilessä myynti kasvoi viime vuodesta, erityisesti
kasvua oli metsästystuotteissa ja konsernin kalastusvälineissä. Vientimyynti
konsernin tehtailta konsernin ulkopuolelle laski viime vuodesta.
Vierasvaluuttaisten saatavien arvostus kasvatti viime vuoden myyntiä
yhdeksällä kuukaudella ja kolmannella vuosineljänneksellä.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

--------------------------------------------------------------------
| Q1-Q3 Q1-Q3 muutos vertailukelpoinen FY |
| MEUR 2016 2015 % muutos % 2015 |
| Pohjois-Amerikka 67,7 73,4 -8 % -8 % 99,2 |
| Pohjoismaat 44,2 45,6 -3 % -2 % 56,2 |
| Muu Eurooppa 66,8 73,1 -9 % -5 % 86,9 |
| Muu maailma 23,8 26,5 -10 % -5 % 35,9 |
| Yhteensä 202,5 218,6 -7 % -6 % 278,2 |
--------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| Q3 Q3 muutos vertailukelpoinen FY |
| MEUR 2016 2015 % muutos % 2015 |
| Pohjois-Amerikka 21,3 21,8 -2 % -2 % 99,2 |
| Pohjoismaat 10,9 11,4 -4 % -4 % 56,2 |
| Muu Eurooppa 18,7 21,7 -14 % -11 % 86,9 |
| Muu maailma 8,5 9,7 -12 % -11 % 35,9 |
| Yhteensä 59,4 64,5 -8 % -7 % 278,2 |
------------------------------------------------------------------
Segmenttikatsaus
Konsernin tuotteet

Konsernin tuotteiden myynti laski yhdeksän kuukauden jaksolla viime vuoden
tasosta lähes kaikissa tuoteryhmissä. Kolmannella vuosineljänneksellä
uistinmyynti nousi merkittävästi viimevuotisesta Yhdysvalloissa, ja oli
konsernissa viime vuoden tasolla. Kolmannen vuosineljänneksen
kalastustarvikkeiden myynti oli alle viime vuoden tason. Konsernin tuotteiden
myynti oli viime vuotta parempi Espanjassa, Chilessä ja Etelä-Afrikassa.

Kolmansien osapuolien tuotteet

Kolmansien osapuolien tuotteiden myynti yhdeksällä kuukaudella ja kolmannella
vuosineljänneksellä jäi viime vuodesta. Venäjän taloudellinen tilanne
vaikutti edelleen laskevasti kolmansien osapuolien tuotteiden myyntiin
alueella. Myös Ranskan vaikea markkinatilanne vaikutti negatiivisesti
kolmansien osapuolien tuotteiden myyntiin. Kolmansien osapuolien
metsästysvälineiden myynti kasvoi yhdeksän kuukauden jaksolla niissä maissa,
jossa niiden jakelu on vasta aloitettu, ja kolmannella vuosineljänneksellä
Pohjoismaissa. Valuuttakurssien muutoksilla oli suuri negatiivinen vaikutus
erityisesti Venäjällä ja Etelä-Afrikassa.

Liikevaihto toimintasegmenteittäin

----------------------------------------------------------------------------------
| Q1-Q3 Q1-Q3 muutos vertailukelpoinen FY |
| MEUR 2016 2015 % muutos % 2015 |
| Konsernin tuotteet 132,9 144,5 -8 % -7 % 184,7 |
| Kolmansien osapuolien tuotteet 69,6 74,0 -6 % -3 % 93,5 |
| Sisäiset erät 0,0 |
| Yhteensä 202,5 218,6 -7 % -6 % 278,2 |
----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Q3 Q3 muutos vertailukelpoinen FY |
| MEUR 2016 2015 % muutos % 2015 |
| Konsernin tuotteet 37,9 41,0 -8 % -7 % 184,7 |
| Kolmansien osapuolien tuotteet 21,5 23,6 -9 % -7 % 93,5 |
| Sisäiset erät 0,0 |
| Yhteensä 59,4 64,5 -8 % -7 % 278,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
Rapala VMC Corp. Liiketoimintakatsau...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.