Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-02-26

Rasta Group: RASTA GÖR SITT BÄSTA ÅR!

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

Rasta Group AB (publ.) Bokslutskommuniké 2014

* Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 117
410 (64 906) tkr.
* Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 96 879 (43 242) tkr.
* Periodens totalresultat är för koncernen 71 728 (25 026) tkr.
* Koncernen visar en omsättningsökning med 6 % för perioden jämfört med 2013.
* Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 576 744
(544 343) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 535
072 (502 511) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 4 139
(17 059) tkr.
* Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter
finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i
kassaflödet) är för perioden 35 569 (49 955) tkr.

Ovanstående siffror är hänsyn tagen till att hotellrörelsen är avvecklad.

Händelser under perioden

Inom affärsområdet Serviceanläggningar har under året Motell Ålleberg AB i
Falköpings kommun och Värmlands Rasta AB ca 2 mil öster om Karlstad
förvärvats.

Inom affärsområdet hotell har hotellrörelsen, Grand Hotel Opera och Grand
Hotel Garden, per 2 juni avyttrats.. Försäljning har även skett per 11 juli
av koncernföretaget som äger Grand Hotel Opera fastigheten för ca 152 mkr.

På extra bolagsstämmor (10 oktober och 28 november) har beslutats om att
bolaget skall byta handelsplats för sin aktie till den Alternativa
aktiemarknaden samt om en extra utdelning med 0,13 kr per aktie, totalt ca
81,6 mkr.

Händelser efter rapportperiodens slut

Bolaget har bytt handelsplats för bolagets aktier från Nasdaq First North till
den Alternativa aktiemarknaden. Första dag för handel på den nya listan var
den 11 februari. I februari 2015 har bolaget lanserat ett samarbete med
Burger King om framtida BK restauranger på vissa befintliga
Rastaanläggningar.

VD:s kommentar

Koncernen gör ett rekordresultat

2014 har varit Rastakoncernens lönsammaste år. Huvudinriktningen för Rasta är
att bolaget skall vara ett renodlat restaurangbolag där vi fokuserar på
restaurangverksamhet med vägrestauranger, trafikbutiker med drivmedel,
hotellverksamhet längs vägarna, arenarestauranger samt övriga restauranger.

Bolaget arbetar långsiktigt enligt uppsatta strategier och affärsplaner.
Utifrån dessa har bolaget valt att renodla sin affärsverksamhet. Ett led i
denna eftersträvan att renodla sin verksamhet har varit att avyttra
affärsområdet Hotell genom att sälja både hotellrörelsen och Grand Hotel
Opera fastigheten.

Rasta är ett stabilt och välskött bolag med en god likviditet. Detta medför
att bolaget har tillräcklig med kapital för att göra fler förvärv i framtiden
och att ta ytterligare steg inom restaurangverksamheten. Bolagets
affärsområde Serviceanläggningar är väldigt pålitligt och vi har en trygg
plattform att stå på. Vi känner oss starka och har stor tillförsikt inför
framtiden. Bolagets stabilitet, styrka och goda finanser har även möjliggjort
att vi kunnat ge aktieägarna en extra utdelning med 13 öre per aktie.

Kvartal fyra har dessutom belastats med en kostnadsavsättning på grund av en
tvist med en hyresgäst. Avsättningen är beräknad utifrån inlämnad stämning
till Tingsrätten och enligt gällande redovisningsprinciper (IFRS). Avsättning
och utfall av tvisten är svårbedömd.

Affärsområde: Serviceanläggningar

Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens
verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar enligt planerna och vi har
under året vuxit med ytterligare två anläggningar (Värmland och Falköping).
Vi har även under februari månad lanserat ett samarbete med Burger King (BK),
där vi under sommaren kommer etablera två BK restauranger på befintliga
Rastaanläggningar och eventuellt ytterligare 6 st de kommande åren.

Affärsområdet är ju koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt
utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan ju hittills
konstatera att denna satsning varit lyckosam.

För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 1 %. Ledningen följer
dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud,
koncept etc.

Affärsområde: Arenarestauranger

Affärsområdet har tidigare år haft problem med lönsamheten och så även i år.
Efter åtstramningar kan vi nu se att lönsamheten och nyckeltal börjar peka åt
rätt håll och ledningen har stora förhoppningar inför 2015.

2014 har dock varit ett sämre evenemangs år vilket givetvis avspeglar sig i
resultatet. Vi kan dock konstatera att för 2014 har vi lyckats nå i princip
samma EBITDA på en sämre (ca -10%) omsättning än 2013.

För Ullevi så ser konsertsommaren bra ut för 2015 med konserter som Foo
Fighters, One Direction, Summerburst och inte minst Metallica. Hårdrock
brukar vara den bästa varan för vår arenaverksamhet, vilket även bör avspegla
sig väl i affärsområdets lönsamhet.

Affärsområde: Hotell

Affärsområdet har upphört den 2 juni på grund av avyttring.

Delårsrapporten finns i sin helhet på www.rasta.se, under ”Finansiell info”.

För ytterligare information kontakta

Ulrik Svartborn

Verkställande direktör Rasta Group AB

Telefon 031-725 95 20

Epost ulrik.svartborn@rasta.se

Rasta Group AB
(publ.) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Bolaget är
listat på den Alternativa aktiemarknaden sedan 11 februari 2015 och hade per
31 december ca 1 400 aktieägare.

Rasta bedriver serviceanläggningar som finns på följande 24 platser:
Hallandsåsen, Snapparp, Tanum, Svinesund, Brålanda, Grums, Vårgårda,
Mariestad, Ulricehamn, Brunstorp-Huskvarna, Götene, Ödeshög, Kalmar,
Nyköpingsbro Öst/Väst, Tönnebro, Klevshult, Mölletofta, Mantorp, Arboga,
Ullared, Håby, Falköping (från mars 2014) och Väse (från maj 2014).

Bolaget Ullevi Konferens och Kiosker AB bedriver all restaurang-, kiosk- och
konferensverksamhet på Ullevi. I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två
restauranger samt konferensverksamheten. Vid arenaevenemang bedrivs även
försäljning i 20 talet kiosker. Från mars 2011 bedriver bolaget även
verksamhet på den nya arenan Guldfågel Arena i Kalmar.

Bolaget bedriver även restaurang, konferens- och kioskverksamheten på Åby
Travet i Mölndal. Verksamheten består av sex restauranger, tre salonger och
tre loger med en total kapacitet för 2 300 matgäster. Dessutom finns sex
kiosker vid arenaevenemang. Från 25 mars 2013 driver bolaget verksamheten på
Gamla Ullevi i Göteborg. Arenan har 17 kiosker, tre restauranger och daglig
konferens- och kioskverksamhet.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.