Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-15

Ratos: Ser de första tecknen på förbättringar för Bisnode - VD

(SIX) Private equity-bolaget Ratos bedömer att
marknadsförutsättningarna har varit mer stabila i fjärde
kvartalet och att vidtagna åtgärder i portföljbolagen har givit
effekt. Nio av sjutton bolag visar på förbättrat resultat i
fjärde kvartalet. Det säger Ratos vd Susanna Campbell vid dagens
telefonkonferens.

Ratos ser tecken på förbättringar för Bisnode, som står för
10 procent av Ratos egna kapital.

"Vi ser de första tecknen på förbättringar för Bisnode ...
den underliggande utvecklingen är bra", säger Susanna Campbell.
Hon påpekar att Bisnodes resultat är svårtolkade och tyngs av en
rad engångsposter.

När det gäller Inwido, som också är ett betydelsefullt
innehav, är den nordiska marknaden tuff medan bolaget säljer bra
utanför Norden, säger Susanna Campbell.

Kvar på listan över portföljbolag med problem är de tre
bolagen AH Industries, Diab och Jötul.

Ratos räknar med att även 2013 blir ett svagt år för AH
Industri, som dock ska klara att nå break-even i år. Ratos ökade
i det fjärde kvartalet besparingsmålet i Diab från 100 till 130
miljoner kronor, vilket bedöms vara tillräckligt. Ratos skrev
också ned värdet på innehavet i Jötul med 100 miljoner kronor.

Ratos ser också tecken på positiva signaler från den
kinesiska energimyndigheter gällande vindkraftsmarknaden. Kina
väntas nu öka den installerade kapaciteten av vindkraft 2013 mer
än vad marknaden tidigare hade förväntat sig, säger Susanna
Campbell.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.