Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-28

Rättelse avseende morgonens pressmeddelande: Avsaknad av MAR: Delårsrapport för Cortus Energy (publ) Januari - Juni 2018

Andra kvartalet 2018

* Rörelseresultatet uppgick till -8,8 (-3,8) MSEK.
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,3 (-3,8) MSEK.
* Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
-0,02 (-0,02) SEK.
* Beställning av första delen i en Basic Engineering för
vätgasanläggning från franska Engie
* En nyemission som inbringade 93,4 MSEK före emissionskostnader
* Högtidlig invigning av Höganäsanläggningen genomfördes den 19 juni 
* Tankning med egen SNG (Syntetisk Naturgas) gjordes för första gången
från testanläggningen i Köping.

Januari-Juni 2018

* Rörelseresultatet uppgick till -15,4 (-9,2) MSEK.
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -16,3 (-9,3) MSEK.
* Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
-0,05 (-0,04) SEK.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

* Slutförandet av installationen i Höganäs har dragit ut på tiden.
Viktiga leveranser har varit försenade vilket lett till en mer
utdragen installation än vad som planerats. Totala kostnaderna har
gått upp väsentligt men kvalitetsmässigt har vi inte gjort några
eftergifter. 
* Aktien Obs-listades, se pressmeddelande 2018-08-27.
* Projektet i Mariposa fick den 2018-07-17 det viktigaste tillståndet,
CUP (Conditional User Permit), för att kunna genomföra projektet.
Cortus projekterar vidare och söker medfinansiärer genom
samarbetspartnern Phoenix Energy, CA, USA.
* En japansk intressent blev den första potentiella kunden att besöka
anläggningen i Höganäs 2018-08-24. Deras intresse är en motsvarande
anläggning för vätgasproduktion.
* Viktig information:
* Denna information är sådan information som Cortus Energy är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl.
15.00 CET.

För mer information, kontakta:

Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,

www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken
vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en
rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den
patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna
energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll®
har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja
lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.
Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.
Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified
Adviser.

Bilaga

* Cortus Energy Delårsrapport kv 2 - 2018

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.