Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-09

Rautaruukki Oyj: SSAB on ilmoittanut jatkavansa Rautaruukin kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista tekemänsä osakevaihtotarjouksen ta

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain,
suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong
Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa
sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi
soveltuvien lakien tai määräysten vastaista tai vaatisi ylimääräisten
asiakirjojen laatimista tai rekisteröintiä tai edellyttäisi muita
toimenpiteitä Suomen ja Ruotsin lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.
Lisätietoja on esitetty tämän pörssitiedotteen kohdassa "Tärkeä ilmoitus".

Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 9.5.2014 klo 9.45

SSAB on ilmoittanut jatkavansa
Rautaruukin kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista
tekemänsä osakevaihtotarjouksen tarjousaikaa 27.6.2014 klo 16.00 asti

Osakevaihtotarjouksen tarjousaika alkoi 14.4.2014 klo 9.00 ja sen ilmoitettiin
päättyvän 12.5.2014 klo 16.00, ellei tarjousaikaa jatketa.
Osakevaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti SSAB on tänään päättänyt jatkaa
osakevaihtotarjouksen tarjousaikaa 27.6.2014 klo 16.00 asti, ellei
tarjousaikaa edelleen jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä.

Osakevaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti SSAB voi milloin tahansa jatkaa
tarjousaikaa. Johtuen kilpailuviranomaishyväksynnän saamiseksi Euroopan
unionissa tarvittavan hakemuksen jättämisen aikataulusta, jonka mukaisesti
hakemus tällä hetkellä odotetaan jätettävän toukokuun 2014 jälkimmäisen
puoliskon aikana, SSAB on tänään päättänyt jatkaa osakevaihtotarjouksen
tarjousaikaa 27.6.2014 klo 16.00 asti, ellei tarjousaikaa edelleen jatketa
tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä.

SSAB voi osakevaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti keskeyttää jatketun
tarjousajan. SSAB ilmoittaa jatketun tarjousajan keskeyttämistä koskevasta
päätöksestään niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun päätös
keskeyttämisestä on tehty ja joka tapauksessa viimeistään yhtä (1) viikkoa
ennen keskeytetyn jatketun tarjousajan päättymistä. Mikäli SSAB keskeyttää
jatketun tarjousajan, tarjousaika päättyy SSAB:n ilmoittamana aikaisempana
ajankohtana.

SSAB ilmoittaa jatketun tarjousajan mahdollisesta uudelleen jatkamisesta tai
keskeytetyn jatketun tarjousajan uudelleen jatkamisesta viimeistään jatketun
tarjousajan tai keskeytetyn jatketun tarjousajan päättymistä seuraavan
ensimmäisen (1) Suomen pankkipäivän aikana.

Lisätietoja:

Olli Huuskonen, lakiasiainjohtaja, puh.020 5929 300

Taina Kyllönen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Ruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Toimitamme
asiakkaillemme energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja
ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Meillä on noin 8 600
työntekijää sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 30 maassa, muun
muassa Pohjoismaissa, Venäjällä ja muualla Euroopassa sekä kehittyvillä
markkinoilla, kuten Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Liikevaihto
vuonna 2013 oli 2,4 miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX
Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS).www.ruukki.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.fi

Tärkeä ilmoitus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain,
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, missä se
on soveltuvien lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole
tarjousasiakirja tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus
myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä osakevaihtotarjous
osakkeista vain osakevaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja
esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai
välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen
osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä
tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen
ja Ruotsin lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi.

Osakevaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin
liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään
edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen
maahan tai sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti
osakevaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa,
Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai
tietyin poikkeuksin Yhdysvalloissa. Osakevaihtotarjousta ei voida hyväksyä
Australiasta, Kanadasta, Hong Kongista, Japanista, Uudesta-Seelannista,
Etelä-Afrikasta tai tietyin poikkeuksin Yhdysvalloista.

SSAB:n osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen ("Arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain
osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. SSAB:n
osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla,
johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Huomioon otettavaa on, että tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin
historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat sekä lausumat, joissa
käytetään ilmausta "odottaa", "arvioi", "ennustaa" tai vastaavia ilmaisuja,
voivat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa
oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden
toteutuessa todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa tämänhetkisten
odotusten mukaisista tuloksista.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Rautaruukki Oyj via Globenewswire

HUG#1784123

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.