Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-17

Raybased: Bokslutskommuniké 2018

1/1 - 31/12, 2018
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1019,9 KSEK (1943,4
KSEK), en minskning med 923,5 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -10098,2 KSEK
(-8105,2 KSEK), en försämring med 1993,0 KSEK jämfört mot föregående
år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,95 SEK (-1,18 SEK)
och antalet aktier uppgick till 13.641.837 st (7.956.960 st).

1/10 - 31/12, 2018
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 208,4 KSEK (902,4 KSEK),
en minskning med 694,0 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -3101,1 KSEK
(-1647,4 KSEK), en försämring med 1453,7 KSEK jämfört mot föregående
år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,23 SEK (-0,21 SEK)
och antalet aktier uppgick till 13.641.837 st (7.956.960 st).

VD har ordet

Väldigt mycket som är nödvändigt för att lyckas har gjorts under 2018,
målmedvetet steg för steg. Detta arbete kommer vara oerhört
värdefullt under 2019. Resultatet för 2018 är inte bra, men efter de
strategiska förändringarna som vi gjort så är jag övertygad om att
2019 blir året då vi bevisar att Raybased är på rätt väg.

Marknadsbearbetningen har stärkts och blivit tydligare och mer
fokuserad. Genom att Raybased blivit utvalda som en av tio bland 700
andra Proptech företag från hela världen har Raybaseds teknologi och
lösningar verifierats internationellt.

Tiderna förändras! Digitalisering börjar slå igenom även i
fastighetssektorn som normalt är relativt traditionell. Varför sker
förändringen? Helt enkelt för att det är lönsamt. Nyttan och
lönsamheten kommer på flera vis när man uppgraderar en vanlig
fastighet till en SMART fastighet. En SMART fastighet skiljer sig på
ett par viktiga punkter jämfört med en vanlig fastighet.

· Du kan enkelt få information om temperaturer, förbrukning av el,
värme, kyla, vatten etc.

· Du ser hur de olika systemen i fastigheten opererar.
· Du vet var i fastigheten människorna befinner sig. När ingen
eller ett fåtal personer använder lokalerna så försätts de
automatiskt i "standby mode" alternativt i "night-mode".

· Och det viktigaste av allt, du kan styra alla system i
fastigheten så att hyresgästen får rätt inomhusklimat på ett så
energieffektivt och klimatsmart sätt som möjligt genom att
automatiskt samstyra t ex värme, kyla och ventilation.

Fungerar en fastighet på detta vis så är den SMART. Raybased gör
fastigheter SMARTA, enkelt och kostnadseffektivt.

För drygt två månader sedan tillträdde jag som VD för Raybased, och
innan tillträdet arbetade jag som deltidskonsult i bolaget under
drygt två månader. När jag började som konsult i september var jag
skeptisk, främst baserat på hur aktiekursen utvecklats. Jag vände på
varje sten, jag träffade många befintliga kunder och ännu fler
potentiella kunder. När jag i november fick erbjudande att träda in
som VD i Raybased var jag helt säker på att företagets lösningar och
teknik är precis det fastighetsbranschen behöver.

I min analys innan jag tillträdde som VD ställde jag mig tre viktiga
frågor:

· Är Raybaseds lösning konkurrenskraftig?
· Finns det behov av Raybaseds lösningar?
· Finns det möjlighet att göra Raybaseds affärsmodell skalbar, dvs
kan man växa snabbt och ansluta många kunder på ett standardiserat
vis så att marginalen blir hög och att kassaflöden genereras under
lång tid från våra kunder?

Min slutsats blev: Ja, Ja och Ja!

Konkurrenskraftig lösning

Den vanligaste anledningen till att en fastighetsägare tvekar till att
göra en fastighet SMART är att det historiskt har varit krångligt och
dyrt. Krångligt för att systemen har varit svårprogrammerade och
oflexibla, samt dyra för att man varit tvungen att dra kablar mellan
varje mätare, element, ventil etc för att kunna styra fastigheten på
ett effektivt vis. Raybased minimerar detta genom att systemet är
trådlöst och extremt flexibelt. Många kan mäta t ex temperatur
trådlöst men ingen kan i dagsläget STYRA alla system trådlöst.

En viktig milstolpe för Raybased är att vi till årsskiftet
färdigställde vårt nya konfigurations- och installationsverktyg.
Normalt i marknaden krävs IT expertis för att få till att ett system
styr en fastighet på ett effektivt sätt och skapar ett produktivt
inomhusklimat. Raybased har skapat en enkel, men ändå kraftfull
applikation som innehåller alla verktyg och all intelligens som
behövs för att kunna ställa in systemen så att fastigheten blir
SMART. Det krävs inte längre en rad IT-specialister utan en
elektriker eller fastighetstekniker kan själv göra dessa
inställningar. Enkelt och kostnadseffektivt!

Finns det behov av Raybaseds lösningar?

Ja, definitivt! Man kan börja med att se till de externa drivkrafterna
som påverkar oss alla inklusive hela fastighetssektorn.
Digitalisering och IoT påverkar oss alla, hemma och i arbetslivet.
Medvetenheten hos fastighetsbranschen har ökat kraftigt, skillnaden
är stor bara jämfört med för 12-24 månader sedan.

Vidare har Parisavtalet pressat fram nya byggnadsdirektiv från EU. Det
så kallade Energy Performance of Building Directive. Dessa kommer att
vara nationell lag i alla EU-länder från och med april 2020. Kort
innebär dessa direktiv att ALLA byggnader som byggs från 31/12 - 2020
måste vara "nearly zero energy buildings" samt att alla befintliga
byggnader inom EU skall "de-karboniseras", dvs att de skall
energieffektiviseras kraftigt för att minska utsläppen av CO2. I
dagsläget står befintliga fastigheter för 40% av EUs totala
energianvändning och för ca 38% av EUs totala CO2 utsläpp. Mer
specifikt pekar de ny EU-direktiven på följande verktyg för att nå
önskat resultat:

· SMARTA styr- och mätsystem för fastigheter
· Möjlighet att styra värme och kyla ner på rumsnivå

Dessutom skall hälsa och välbefinnande i byggnaderna förbättras genom
förbättrad styrning av ventilation utefter luftkvalitet.

Raybased levererar exakt de lösningarna som föreskrivs i EU:s nya
Energy Performance of Building Directive. Enkelt och
kostnadseffektivt!

Analyserar man sedan de interna behoven, kraven från en
fastighetsägare, så kan de sammanfattas med följande punkter:

· Lönsamhet
· Ökat fastighetsvärde
· Produktiva fastigheter som hyresgästerna trivs och stannar i.
· Minimal miljöpåverkan

Återigen ligger en stor del av lösningen i att uppgradera befintliga
fastigheter till SMARTA fastigheter. Genom kontroll och styrning
förbättras inomhusklimatet vilket ökar hyresgästernas trivsel och de
stannar längre och betalar mer. Samtidigt sjunker kostnaden för både
energi och fastighetsdrift vilket leder till att lönsamheten ökar.
När det så kallade driftnettot, skillnaden mellan hyresintäkter och
driftskostnader ökar, så ökar fastighetsvärdet. 100 000 kronor i ökat
driftsnetto lyfter fastighetsvärdet med 2,5 Mkr vid en avkastning på
4%.

Dessutom sjunker CO2 utsläppen med minskad energikonsumtion.

Ja, Raybaseds affärsmodell är skalbar!

För att göra en fastighet SMART krävs fem saker:

· Sensorer som kan mäta.
· Smart Controllers som kan styra fastighetssystem, tolka
informationen från sensorerna. Här krävs sk EDGE computing där varje
smart controller är utrustad med minne och processorkapacitet.

· En kommunikationsinfrastruktur som dels hanterar kommunikationen
mellan sensorer, smart controllers och samtliga fastighetssystem.
Samt kommunicerar med externa system som både levererar information
och tar emot styrning från "molnet", sk "CLOUD computing".

· Ett bra och enkelt gränssnitt, dvs att en fastighetstekniker, en
hyresgäst etc på ett enkelt sätt med hjälp av en mobiltelefon eller
en dator skall kunna se hur byggnaden mår, om någonting är trasigt,
ställa in temperaturen i lokalen m.m.

· Analysverktyg för specifika fokusområden samt integration med
andra system - Energieffektivisering, Machine learning och AI som med
hjälp av lärande algoritmer kan lära känna en byggnad och ytterligare
optimera komfort och effektivitet. Integration mellan t ex ett
hotellbokningssystem och Raybaseds rumsstyrning.

Under flera år har Raybased utvecklat och förädlat den unika trådlösa
hårdvaran, dvs sensorer, smart controllers och
kommunikationsinfrastruktur tillsammans med den unika mjukvaran som
styr hårdvaran.

Under de senaste 6 månaderna har Raybased tagit två mycket stora steg
som ökar skalbarhet och lönsamhet i affärsmodellen

· Raybased Online - Vår nya plattform för slutanvändaren. Här
sammanställs och visualiseras, på ett enkelt sätt, all den data
Raybaseds system samlar in från fastigheten. Härifrån sköts
styrningen av fastigheten enkelt. Larm om t.ex. trasiga lampor etc.,
skickas direkt till fastighetsskötarens mobiltelefon. Behovet av
rondering och felsökning minskar kraftigt.

Raybased Online öppnar möjligheten för licensintäkter på mjukvara och
prenumerations-modeller där fastighetsägaren betalar en månatlig
avgift för den funktion som Raybased levererar. Detta genererar

"re-occuring profit" under lång tid.
· Raybased Konfigurationsverktyg - Ett viktigt ledord är "Enkelt".
Med Raybaseds nya konfigurationsverktyg, som lanserades nu i januari,
kan en elektriker eller en extern projektör enkelt designa sitt
Raybased system. Den kraftfulla programvaran hanterar alla aspekter
av en Raybased installation. Planering, funktionalitet,
kommunikation, mätdata och inte minst dokumentation.

Raybased Konfigurationsverktyg öppnar upp den stora marknaden av
partnersäljare såsom systemintegratörer, tekniska projektörer,
elektriker och installatörer.

Vägen framåt

Vi människor behöver SMARTA byggnader. Inte bara i Norden, utan i hela
världen. Det handlar inte bara om komfort, produktivitet och ekonomi.
Utan det är kanske den viktigaste komponenten för en fossilfri värld,
helt i paritet med förnyelsebar energi och hållbara transporter.
Marknaden för SMARTA byggnader växer och kommer att explodera.
Raybased levererar SMARTA byggnader, Enkelt!

Välkommen att följa med oss på resan!

Viktiga händelser under 2018

2018-12-27
Raybased erhöll en order av ICA Maxi i Enköping. Med Raybaseds system
i fastighet och butik får ICA möjligheten att bättre förstå
energianvändningen, samt möjlighet att styra och optimera
inomhusklimatet trådlöst.

2018-12-04
Raybased styrelseordförande Lennart Olving presenterade Raybaseds
verksamhet på den s k Techstars/Colliers Demo Day i Toronto. Detta
event utgjorde höjdpunkten på det acceleratorprogram som Raybased
deltagit i sedan september.

2018-11-30
Raybased fick en order från Lantmännen. Affären innebär en
systemleverans för en hyresgästanpassning som Lantmännen utför på en
av sina ...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.