Du är här

2018-08-31

Raybased: Delårsrapport  1 april - 30  juni 2018

1/1 - 30/6 2018

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 708,9 KSEK (706,0 KSEK),
en ökning med

2,9 KSEK jämfört mot föregående år.
Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -4494,8 KSEK
(-4892,9 KSEK), en förbättring med 398,1 KSEK jämfört mot föregående
år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,56 SEK (-0,61 SEK)
och antalet aktier uppgick till 7.970.289 st (7.956.960 st).

1/4 - 30/6 2018

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 212,6 KSEK (640,0 KSEK),
en minskning med 427,4 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2356,8 KSEK
(-2579,6 KSEK), en förbättring med 222,8 KSEK jämfört mot föregående
år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,30 SEK (-0,32 SEK)
och antalet aktier uppgick till 7.970.289 st (7.956.960 st).

Händelser under april 1 - juni 30

Teknikkonsultföretaget Rejlers har valt att använda Raybaseds system i
Rejlers energisparprojekt.

Raybased fick order av Bravida gällande trådlös styrning och
övervakning av ventilationssystem i byggbolaget BRA Byggs nya
fastighet.

Raybased blev inbjuden till EEGlobal, Energy Efficiency Global Forum.
Evenemanget samlar företags- och politiska ledare från hela världen
samt förespråkare från branschen för att skapa en dialog kring
avancerad energieffektivitet. Jan Ryderstam, grundare och CTO från
Raybased höll ett anförande och deltog i efterföljande panelsamtal på
temat att reducera koldioxidavtrycket från byggnader.

Raybased genomförde en nyemission, med syftet att snabba på? bolagets
expansion.

Utbildning av elinstallatörer i Raybaseds system och
installationsverktyg.

Händelser efter perioden

Raybased slöt ett avtal med Sustainable Energy Nordic AB om tjänster
inom strategisk marknadsföring och försäljning. Styrelsen beslutade
samtidigt om en riktad nyemission av aktier om 0,5 MSEK till detta
bolag.

Raybased har accepterats till Energimyndigheten och Business Sweden
Programme Cleantech Hub i San Francisco. Raybased får nu möjlighet
till stöd med etablering av ett säljkontor i San Francisco.

Raybased fick ytterligare en order från Castellum, avseende trådlös
fjärravläsning av vattenmätare.

VD ord
Raybased har under perioden fortsatt bearbeta nuvarande kunder och
arbetet med att etablera nya och långsiktiga kundrelationer. Arbetet
sker tillsammans med våra samarbetspartners både inom teknik och
marknad.

Under perioden har vi färdigställt flera installationer för
ljusstyrning i skolor och kontorsmiljöer. Vi har också installerat
ytterligare system för trådlös fjärravläsning av vattenmätare.

Samarbetet med Bravida utvecklas och under perioden har vi påbörjat
projekteringsarbetet på "Lillegården" som är en förskola i
Trollhättan. Det är en del av ett energisparprojekt som Rejlers
driver åt Kraftstaden Fastigheter. Arbetet avser styrning av
belysning och övervakning av ventilation i förskolan.

Även samarbetet med Telenor utvecklas och har under perioden lett till
intressanta offerter som är aktuella för avslut.

Den högaktuella debatten om energiproduktionens inverkan på klimatet
gör att vårt kraftfullt energireducerande koncept kommer alltmer i
fokus och under kvartalet blev vi inbjudna till två stora
sammankomster som båda handlade om framtida utmaningar inom
energiområdet.

Den andra sammankomsten var en konferens som arrangerades av Nordic
Cleantech Capital Day, och gick av stapeln i Malmö. Syftet med
konferensen, där viktiga aktörer inom industri, investmentbolag,
regeringar, start-up bolag och tillväxtföretag samlades, är att man
ska få möjlighet att lära sig av nya hållbara innovationer. På mötet
presenterade Jan Ryderstam, vår CTO, sin syn på vad utvecklingen inom
energieffektivisering bör fokusera på för att ha en rejäl chans att
lyckas.

Utmärkelsen "Seal of Excellence" från Horizon 2020 som vi erhöll under
maj månad är ytterligare ett bevis på bolagets unikitet och
marknadspotential. Projektförslaget som av Horizon 2020 anses vara
högkvalitativt har bedömts i en mycket konkurrenskraftig
utvärderingsprocess. Bolagets ansökan om medel är aktuell för
bedömning under hösten.

Under perioden har vi vidareutvecklat spännande kundrelationer med
fastighetsägare och investerare i USA. Raybased för idag diskussioner
med flera intressenter om ytterligare aktiviteter i USA. Vi har
inlett arbetet med UL-certifiering och FCC-certifiering. Båda är lika
nödvändiga för den nordamerikanska marknaden för att vi ska kunna
sälja vår produkt där och fungerar som S-märkningen för den svenska
marknaden. Arbetet med certifieringarna beräknas vara klart under
kvartal tre.

Under maj månad genomförde vi en företrädesemission med syftet att
accelerera Raybaseds expansion genom att vidareutveckla och
effektivisera bolagets installations- och konfigurationsprocess,
bygga upp supportorganisationen, intensifiera marknadsförings- och
säljaktiviteter och nätverksbyggande på bolagets målmarknader. Vi
vill också möjliggöra kundanpassad vidareutveckling och
kostnadsoptimering av mjukvaran, kostnadsoptimering och anpassning av
hårdvaran.

Utvecklingsarbetet har fortsatt i oförminskad takt av framförallt
konfigurations- och installationsverktyget, som kommer att trimmas
ytterligare för storskalig användning. Detta arbete kommer att
färdigställas under hösten.

Bolaget har inlett arbetet med etablering i USA genom Business Swedens
Cleantech Hub. Den initiala responsen har varit positiv och Raybaseds
styrelse är fortsatt positiv till potentialen för bolagets produkter
på den amerikanska marknaden.

Vi har efter periodens utgång förstärkt vår organisation genom
samarbete med Sustainable Energy Nordic AB. Detta gör vi för att
tillföra ytterligare resurser inom strategisk marknadsföring och
försäljning. Bolaget representeras av Jonas Almquist som tidigare bl
a varit VD för Bergen Energi AB. Jonas, som har en lång erfarenhet av
arbete inom energiområdet med stark koppling till förnyelsebar energi
och "CleanTech", ser en stor potential i Raybaseds koncept vilket
också visas i den investering (se PM daterat 23 aug) Sustainable
Energy gör i Raybased.

Raybaseds styrelse har vidare en stark övertygelse om generell
tillväxt och därmed även en fortsatt positiv syn på bolagets framtid.

Lennart Olving
VD för Raybased AB (publ)

Övriga uppgifter
Kvartalsrapporten avges av VD Lennart Olving efter bemyndigande från
styrelsen.

Frågor beträffande rapporten besvaras av: VD, Lennart Olving, 0725 -
486 688 samt styrelseordförande, Lars Elmberg, 0708 - 237 004

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

Kvartalsrapport 3 kommer att publiceras den 30 november 2018 på?
Spotlights hemsida;

www.spotlightstockmarket.com, samt på? bolagets hemsida
www.raybased.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raybased/r/delarsrapport--1-april---30--juni-2...
http://mb.cision.com/Main/13507/2605493/900690.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.