Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

Raybased: Komplettering till emissionsmemorandum

Denna information skall läsas som en del av nu aktuellt
emissionsmemorandum. Informationen består av förtydligande
marknadsinformation samt uppgifter om bolagets aktuella offertläge.
Raybased har också uppdaterat den information som presenterades i en
blogg 2016-12-15 med nu aktuell information.

Potentiell marknad i Sverige
Raybased har tagit fram en bedömning över hur en potentiell marknad i
ett framgångsrikt scenario i Sverige skulle kunna se ut. Utfallet är
således ingen prognos eller budget för Raybased.

Marknaden är uppdelad på kommersiella fastigheter, om ca 400 miljoner
kvm, och privata hushåll, om ca 4,7 miljoner st. Bedömningen är inte
kopplad till någon budget hos Raybased utan skall ses som en
vägledning för Raybaseds fortsatta tillväxtmöjlighet. I kalkylen har
antagits att det finns 200 000 kommersiella fastigheter. Antal
enheter (olika komponenter från Raybased) är för kommersiella
fastigheter 0,3 st. per kvm, för lägenheter 45 st. enheter och för
villor 100 st. enheter. Detta innebär att den totala marknaden i
antagandet för Sverige blir 435 miljoner enheter fördelat på
grupperna kommersiella fastigheter 120 miljoner och privata hushåll
315 miljoner. Raybased har antagit att marknadsandelen i procent som
konverteras är 0,01% - 2017; 0,05% - 2018; 0,5% - 2019; 1% - 2020; 2%
- 2021 och 4% - 2022. Ihop med övriga uppskattningar ger det en
potentiell omsättning för marknaden för 2017 på 38 MSEK och för 2018
på 192 MSEK i övrigt se diagram nedan.

Slutsatsen blir att marknaden är stor och under mycket stark tillväxt,
vilket kommer att påverka Raybaseds fortsatta expansion.

Diagrammet visar den uppskattade, totala marknaden i Sverige, som
utgör mindre än 1% av världsmarknaden.

(Se diagram i bifogad pdf-fil).

Exempel på förhandlingar om installationer och testinstallationer som
pågår;

1. Privat fastighetsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Bolaget äger och förvaltar ett stort bestånd av hyreslägenheter och finns i större delen av Sverige.
Avslut: väntas löpande 2017 och framåt med början Q2-2017.

2. Institutionell ägare med ett av Sveriges största fastighetsbestånd.
Bolaget förvaltar närmare 1 miljon kvm varav merparten är kontor.
Avslut: väntas löpande 2017 och framåt med början Q2-2017.

3. Offentlig fastighetsägare, bolaget är ett av landets största fastighetsbolag och
förvaltar mer än 3 miljoner kvm.
Avslut: väntas löpande 2017 och framåt med början Q2-2017.

4. Övriga projekt i portföljen omfattar bland annat datalabb, solcellsanläggning, anpassat boende, andra offentliga fastighetsägare och kommunala driftsbolag
Avslut: väntas med början 2017

Ovanstående affärsdialoger har i nuläget resulterat i offerter
motsvarande ca 10 MSEK varav merparten återfinns under punkt 1-3.
Några av dessa offerter har redan resulterat i ordrar som
kommunicerats i delårsrapport 1 - 2017, och leveranser har inletts
under innevarande rapportperiod. För de ekonomiska utfallen från
dessa hänvisas till Bolagets kommande ekonomiska rapportering.

Mer Information lämnas av:
Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel 0725 - 486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com
Lars Elmberg, styrelseordförande, Raybased AB
Tel 0708 - 237 004, e-mail lars.elmberg@raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 02 JUNI 2017.

Om Raybased
Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och
optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex.
värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt
med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket
skapar oändliga möjligheter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raybased/r/komplettering-till-emissionsmemoran...
http://mb.cision.com/Main/13507/2280986/683475.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.