Du är här

2017-05-26

Raybased: Offentliggörande av Memorandum inför emission av Units

Raybased AB publicerar härmed Memorandum med anledning av bolagets
emission av Units. Teckningstiden i emissionen av Units, bestående av
aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO
1, inleds den 29 maj 2017 och avslutas den 12 juni 2017. Vid
fulltecknad initial emission tillförs Raybased totalt 19,3 MSEK före
emissionskostnader. Härutöver kan bolaget tillföras ytterligare högst
4,2 MSEK vid fullt nyttjade teckningsoptioner cirka 8 månader efter
initial emission. Bolaget har på förhand avtalat om garanti- och
teckningsförbindelser om cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 80
procent av den initiala emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag
· Teckningstid: 29 maj - 12 juni 2017.
· Teckningskurs: 8 SEK per unit. En unit består av en (1) aktie och en
(1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption.

· Uniträtter: För en (1) innehavd aktie i bolaget erhålles två (2)
Uniträtter. Det krävs fem (5) Uniträtter för att teckna en (1) Unit.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 411 200 units. ·
Värdering: Cirka 48 MSEK (pre-money). · Garanti- och
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit garanti- och
teckningsförbindelser om totalt cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 80
procent av den initiala emissionsvolymen.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
· De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är beräknade att
bli föremål för handel på AktieTorget från och med den 14 juli 2017.

· Innehav av sex (6) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar till
teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 10,40 SEK.

· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från
och med 8 januari 2018 till och med den 31 januari 2018, detta ska
ske genom samtidig kontant betalning.

Memorandum, anmälningssedel och teaser
Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser
och teckningssedel finns tillgängligt på följande sidor: Bolagets
hemsida: www.raybased.com, AktieTorgets hemsida: www.aktietorget.se,
Eminova Fondkommissions hemsida: www.eminova.se

Mer Information lämnas av:
Lennart Olving, CEO, Raybased AB Tel 0725-486 688, e-mail
lennart.olving@raybased.com

Lars Elmberg, styrelseordförande, Raybased AB Tel 0708 - 237 004,
e-mail lars.elmberg@raybased.com

Om Raybased
Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och
optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex.
värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt
med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket
skapar oändliga möjligheter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raybased/r/offentliggorande-av-memorandum-info...
http://mb.cision.com/Main/13507/2274278/680105.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.