Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Raybased: Raybased AB sluter avtal med Sustainable Energy Nordic AB och beslutar om en riktad nyemission på 0,5 MSEK till k...

Raybased slutit ett avtal med Sustainable Energy Nordic AB om tjänster
inom strategisk marknadsföring och försäljning. Styrelsen för
Raybased AB har samtidigt beslutat om en riktad nyemission av aktier
om 0,5 MSEK till detta bolag. Nyemissionen är villkorad av en extra
bolagsstämmas godkännande. Denna planeras till i början av oktober.

Bakgrund och motiv till emissionen
Raybased intensifierar gradvis marknadsarbetet såväl i Norden som i
USA. För att tillföra ytterligare resurser har Raybased slutit ett
avtal med Sustainable Energy Nordic AB om tjänster inom strategisk
marknadsföring och försäljning. Sustainable Energy Nordic AB
representeras av Jonas Almquist som tidigare bl a varit VD för Bergen
Energi AB. Jonas, som har en lång erfarenhet av arbete inom
energiområdet med stark koppling till förnyelsebar energi och "Clean
tech", ser en stor potential i Raybaseds koncept och har uttryckt en
önskan om förvärv av en större aktiepost. Styrelsens uppfattning är
att detta är till gagn för nuvarande aktieägare och har därför
beslutat om en riktad emission om 204 000 aktier till Sustainable
Energy Nordic AB, villkorad av en extra bolagsstämmas godkännande.

Det kapital som nyemissionen inbringar är tänkt att användas på
följande sätt:

Kapitalet kommer att användas för att intensifiera Bolagets
marknadsarbete. En utökad satsning har påbörjats på den amerikanska
marknaden bl a genom samarbetet med Business Sweden i Cleantech Hub
och bolaget har under det senaste halvåret genomfört ett antal
positiva kundbesök i USA. "Vår bedömning är att den amerikanska
marknaden är mycket mottaglig för Raybaseds teknik och
testinstallationer är under diskussion. Vi är därför angelägna om att
omgående intensifiera marknadsbearbetningen i USA," kommenterar
Lennart Olving, VD Raybased AB.

Villkor för den riktade nyemissionen av aktier
Styrelsen föreslår en riktad emission om 204 000 aktier till
Sustainable Energy Nordic AB. Aktiekapitalet kommer då att öka med 30
600 SEK för att därefter uppgå till totalt 2 046 275,55 SEK. Totala
antalet aktier kommer att uppgå till 13 641 837. Den utspädning som
befintliga aktieägare utsätts för, i och med den riktade emissionen,
uppgår till totalt cirka 1,5 procent. Förutsatt att den riktade
emissionen godkänns av extra bolagsstämma, förväntas emissionen
registreras hos Bolagsverket under oktober 2018.

Teckningskursen ska uppgå till 2,45 SEK vilket är samma kurs som vid
företrädesemissionen i maj 2018. Denna kurs är något högre än en
volymvägd snittkurs perioden efter företrädesemissionen men samtidigt
har aktien hög volatilitet och låg omsättning vilket gjort att
bolaget för att säkerställa marknadsmässighet valt att erbjuda samma
pris som i den senaste företrädesemissionen.

Inga nämnvärda emissionskostnader väntas uppstå.
Anledning till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
I detta fall har en riktad emission bedömts som ändamålsenlig eftersom
det primära syftet är att skapa ett incitament för Sustainable Energy
Nordic AB.

Därtill poängteras att emissionen är villkorad av beslut från extra
bolagsstämma med kvalificerad majoritet (nio tiondelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna).

Aktieägarna bereds därmed möjligheten att lämna synpunkter på den
föreslagna riktade emissionen till Bolagets styrelse.

"Vi möter ett ökande intresse för Raybaseds koncept och har inte
själva tillräckliga resurser att utveckla alla nya affärsmöjligheter.
Genom samarbetet med Sustainable Energy Nordic AB och Jonas Almquist
förstärker vi vårt team med en ytterst kvalificerad resurs, som
dessutom har ett redan omfattande kontaktnät i branschen", avslutar
Lennart Olving, VD Raybased.

Jonas Almquist has worked in leading positions in the energy sector
for more than 20 years. He comes most recently from Sustainable
Energy Nordic AB where he was Senior Consultant for several large PV
installations for large private companies. Prior to this, he served
in leading positions at Bergen Energi AS, including as Managing
Director and VP Northern Europe. He has held numerous board of
director assignments and has extensive media and speaker experience.
Jonas is very goal-oriented and has in-depth knowledge of all aspects
of the energy business, sustainability and renewable energy.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Olving
CEO, Raybased AB
Tel: +46 725-486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com
Lars Elmberg
Styrelseordförande, Raybased AB
Tel: +46 708-237 004
E-post: lars.elmberg@raybased.com
Om Raybased AB
Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet
trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr
och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation
och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på
marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster.
Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

www.raybased.com
Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raybased/r/raybased-ab-sluter-avtal-med-sustai...
http://mb.cision.com/Main/13507/2599549/896432.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.