Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-07

Raybased: Valberedningens förslag inför Raybased ABs årsstämma

I samband med Årsstämman för Raybased AB den 8 mars 2019, ber härmed
Valberedningen att få framföra följande.

Valberedningen refererar till uppdrag från Årsstämman 2018.
Valberedningen sammansättning
Valberedningen har fram till dags dato bestått av
Christian Berger Ordförande
Rickard Holmberg
Lars Elmberg Sammankallande

Årsstämman föreslås att fatta beslut avseende
Punkt 12 Fastställande av antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår

· Att stämman beslutar att styrelsen skall bestå av fem ordinarie
ledamöter.

Punkt 13 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

· Att stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall vara
oförändrat och utgå med sammanlagt 6 inkomstbasbelopp att fördelas
mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmelser. Styrelseledamot
kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt
under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Raybased AB, ges
möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om
styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet
ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt
enligt lag.

· Att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala
bolagets revisor enligt löpande räkning.

Punkt 14 Val av styrelse

· Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till
nästa årsstämma utgöra bolagets styrelse.

Lennart Olving (Omval ledamot)
Lars Elmberg (Omval ledamot)
Klas Gustafsson (Omval ledamot)
Ulrika Steiner (Nyval ledamot)*
Sverker Littorin (Nyval ledamot) *
Valberedningen förslår att styrelsen inom sig utser ordförande.
Punkt 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Att stämman beslutar att utse MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med
huvudansvarig revisor David Johansson.

Göteborg den 7 mars 2019
På uppdrag av valberedningen
Lars Elmberg
För mer information, v.v. kontakta:
Lennart Olving Lars Elmberg
Styrelseordförande, Raybased AB (publ) Sammankallande Valberedningen
Telefon: +46 703 19 48 00 Telefon: +46 0708 23 70 04
lennart.olving@raybased.com lars.elmberg@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk
för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar
tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och
belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på
marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida

IoT-tjänster. Raybased gör fastigheter smarta, enkelt.
www.raybased.com

Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com
*Presentation av de personer som föreslås till nyval
Ulrika Steiner, Född 1953
Utbildning
Förvaltningslinjen-samhällsplanering samt Informationsteknik på
Göteborgs Universitet, företagsekonomi på Stockholms Universitet samt
fastighetsekonomi vid KTH. Diplomutbildning vid Wassum Academy
respektive Styrelseakademien.

Erfarenhet
25 år inom fastighetsbranschen hos 6 olika arbetsgivare. Huvudsakligen
hyresförhandlingar, förvaltning, uthyrning, fastighetstransaktioner
och projektutveckling.

· Marknads/uthyrningschef Järfällabygdens Hus AB, 2,5 år.
Arbetsledare för 8 personer.

· Marknads/Informationschef, Fastighets AB Telaris (Telia-koncernens
fastighetsbolag), 6 år. Arbetsledare för 4-6 personer. Ansvarade för
prospekt och datarum vid försäljning av Telias fastigheter 1998. En
affär på 6000 MSEK.

· Informationschef på NGM-noterade Realia Fastigheter AB, 1,5 år.
Ansvar för årsredovisningar, prospekt och
styrelsemöten/ärendeberedning.

15 år som konsult och entreprenör inom industri och tjänstesektorn.
· Grundare och fondmäklare i Qwin Capital KB 2006-2008. Godkänt av
Finansinspektionen.

· Projektchef för Veolia Transport Svenska AB 2008-2009 och deras
anbud avseende driften av Stockholms tunnelbana. Arbetsledare för 25
personer. Kontraktsvärde 13000 MSEK.

· Shell Exploration and Production Svenska AB 2009-10.
Informationssamordning vid provborrning efter naturgas i Skåne.

· Research Match Europe AB 2014-2017. Grundare och VD för uppdraget
som Sveriges ILO-sekretariat med uppgift att stödja affärer mellan
svensk industri och Europas stora forskningsanläggningar, s k Big
Science. Uppdragsgivare: Vinnova.

Styrelseuppdrag/Förtroendeuppdrag

· Styrelseledamot i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
2014-2015

· Styrelseledamot i Österlenshem 2014
· Ledamot i kommunfullmäktige, Tomelilla kommun 2014-15
· Styrelseledamot i Brf Hamnvakten, Stockholm 1995-2003
· Styrelseledamot i Brf Hamnen, Stockholm 2010-2014
· Styrelseledamot i ideella föreningen Kivik Art Centre, 2015-2016
Se även:
https://www.linkedin.com/in/ulrika-steiner-8ba2767/?originalSubdomain=se
och http://www.steinermanagement.se/

Sverker Littorin, Född 1955
Education
Civilekonom
Stockholm School of Economics and Business Administration Studied
business administration, macro and micro economics, statistics,
finance, marketing, entrepreneurship

University of Uppsala
Law studies
University of Linköping
During military service at T1 in Linköping I also studied a course in behavioral science
Experience
1979- 1983, The Ministry of Industry
Committee secretary in governmental committee partly in charge of
developing strategies and ideas of how to form a new public vehicle
in order to create job safety.

1983- 1985, The Swedish American Chamber of Commerce, Project Manager
Assisted primarily Swedish companies interested in entering the US
markets by conducting marketing surveys, identifying potential agents
and distributors, setting up meetings et cetera. Also wrote a book
"How to do business in the US" that sold in 10.000 copies in Sweden.

1985- 1987, P&B Information AB, President
Led the six person organization in developing marketing and public
relations plans for all type of service and industrial oriented
companies. Implemented these plans by setting up different activities
such as events, corporate publications, media training, pr towards
journalists, politicians etc

1987- 1989, Siar Bossard AB, Management consultant
Acted side by side with management consultants that was oriented
towards organizational change, financial turn arounds, business
development et cetera by presenting communicational plans for
internal and external use towards all different "interest groups."

1989-1992, Axiom AB, President
Marketing communication firm oriented towards industrial corporations.
The eight persons firm had clients such as ABB Robotics, Volvo Cars,
IBM and Åke Larsson Byggare. Developed international marketing plans,
made competitors studies, developed PR plans etc

1992 -1997, Elekta AB, Group Vice President
Business development for the GammaKnife and associated areas; started
a subsidiary in the US, established collaboration with
Instrumentarium Oy in Finland, introduced new diagnostic technology
in Japan, nursed distribution partners around the world. Later on
step by step in charge of corporate communication, investor
relations, public affairs, marketing and still part of business
development. On regular basis gave financial and other presentations
to the financial markets in New York, Denver, Zurich, Geneva, Paris,
Frankfurt, Hong Kong, Helsinki, Copenhagen etc Was very instrumental
in some crisis management situations. The last couple of years I was
one of five persons in the central executive management group. I
represented Elekta in connection with state visits in eg China.

1997 -1998, Pharmadule AB, Executive Vice President
Interim manager with two tasks; support the sales & marketing
department and to find a financial solution for the future expansion.
I identified a number of investors and finally IDI AB bought 90,1% of
the shares and my mission was completed. The company built modular
pharmaceutical plants all over the world and served leading big
pharma companies

1998 -2005, Momentor AB, President/CEO
Started the company from scratch. Have successfully as venture
catalyst's assisted approximately 20 venture financed research
oriented companies by raising capital, created board of directors,
written business plans, secured patents and prototypes, developed the
structural capital in these pre-seed stage IT and medtech
organizations. Were shareholders in all of them. As part of the
Momentor period I also undertook some interim positions; Vice
President marketing & investor relations at BTS Group AB and
Marketing Director of Invik Kapitalförvaltning AB.

2005 -2008, MedCap AB, President/CEO
Started as an executive Chairman in April 2004 and then took on the
task as president/CEO. Had the overall responsibility for the
organization. Acted as Chairman in all subsidiaries. Have taken the
company from 3 to 117 persons and from 1 to 190MSEK in turnover from
Dec 2005. Have totally changed the company to a life science oriented
holding company. Originally did MedCap focus on investments into
early stage R&D companies.

2008 -2009, Momentor AB, Owner/President
Perform interim management service, consultancy service and took on
board positions such as Chairman of Olivia Group AB - a company with
4.000 employees within care for elderly and people with functional
disorders, Chairman of Bioservo AB a Sting Capital company from Royal
Academy of Engineering, R&D company on its way to launch a special
glove for disabled, Chairman of Farmacevtföretagarna AB - a company
owned by Sveriges Farmacevtförbund - started a chain store pharmacy
company in joint venture with Alliance Boots of England, Chairman of
Medlearn AB, an educational company educating nurses, Chairman of
Samtrans AB an transportation company taking care of Färdtjänst,
Rullstolstaxi and other speciality transports in Stockholm and other
places in Mid Sweden, Director of the Board of Allba Asset Management
AB, Director of the Board of Engy AB, a wind and hydro power company,
a Director of the Board of Safeshop AB, a specialty vending machine
company, Director of the Board of IFS Sweden - International
Entrepreneurs of Sweden, Senior Advisor to Hallvarsson & Halvarsson
AB, Vice Chairman of Stockholm Cultural Association, Director of The
Board for the Military Club of Sweden.

Performed consultancy services eg for Diaverum AB a 4000 person
dialysis organization (former the clinics of Gambro AB) and as a
coach to the President of IRIS Holding AB also acted as Senior
Advisor to Ray Clinic AB (an oncology clinic) and Senior Advisor to
Hallvarsson&Halvarson AB, one of the largest Public Affairs and
Public Relations companies in Sweden.

2009 -2017, Pharmera Gothia Pharmaecutical AB, Presi...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.