Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

RaySearch Laboratories: Beslut vid årsstämman 2016

Vid RaySearch Laboratories AB (publ)s årsstämma den 17 maj 2016
fattades bland annat följande beslut.

Det beslutades att utdelning avseende 2015 lämnas till aktieägarna med
0,25 kronor per aktie. Resterande vinstmedel, uppgående till 99 961
554,74 kronor, balanserades i ny räkning.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna och
styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet.

Det beslutades att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare att gälla till utgången av
årsstämman 2017.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön
från något bolag i koncernen ska utgå med sammanlagt 840 000 kronor
för tiden till nästa årsstämma, varav 480 000 kronor till ordföranden
och 180 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda
ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande
godkänd räkning.

Det beslutades att omvälja Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan
Löf och Hans Wigzell till styrelseledamöter i bolaget och att omvälja
Erik Hedlund till styrelsens ordförande.

Det beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young till
ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som
huvudansvarig revisor.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler, vid ett
eller flera tillfällen intill årsstämman 2017, i enlighet med
styrelsens förslag.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som
utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling
av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till
kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs
produkter via licensavtal med ledande medicintekniska företag.
RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65
länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från
Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Mid
Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com.

För mer information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raysearch-laboratories/r/beslut-vid-arsstamman...
http://mb.cision.com/Main/1102/2011323/517023.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.