Du är här

2017-05-24

RaySearch Laboratories: Beslut vid årsstämman 2017

Vid RaySearch Laboratories AB:s (publ) årsstämma den 23 maj 2017
fattades bland annat följande beslut.

Det beslutades att ansamlade vinstmedel, uppgående till 177 389 770
kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna och
styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet.

Det beslutades att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare att gälla till utgången av
årsstämman 2018.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön
från något bolag i koncernen ska utgå med sammanlagt 980 000 kronor
för tiden till nästa årsstämma, varav 480 000 kronor till ordföranden
och 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda
ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande
godkänd räkning.

Det beslutades att omvälja Carl Filip Bergendal, Johan Löf och Hans
Wigzell till styrelseledamöter i bolaget samt att välja Johanna Öberg
till ny styrelseledamot och att välja Carl Filip Bergendal till
styrelsens ordförande.

Det beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young till
ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som
huvudansvarig revisor.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler, vid ett
eller flera tillfällen intill årsstämman 2018, i enlighet med
styrelsens förslag.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som
utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling
av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation®
till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via
licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också
nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®, som utgör ett
nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under
2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65
länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från
Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raysearch-laboratories/r/beslut-vid-arsstamman...
http://mb.cision.com/Main/1102/2273217/679425.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.