Du är här

2017-08-24

RaySearch Laboratories: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

RaySearch Laboratories AB (publ)

"Under första halvåret steg nettoomsättningen med 25 procent till 268
(214) MSEK. Rörelsemarginalen minskade dock till 22 (28) procent pga
valutaeffekter och ökade försäljningskostnader till följd av
expansion av vår globala sälj- och serviceorganisation. University of
Wisconsin-Madison har blivit samarbetspartner avseende RayCare® och
utvecklingsarbetet fortskrider enligt plan", säger Johan Löf, VD för
RaySearch.

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI 2017)

· Nettoomsättning 141,6 (119,0) MSEK, varav intäkter från
RayStation® 127,6 (107,8) MSEK

· Resultat efter skatt 20,1 (28,8) MSEK och resultat per aktie
före/efter utspädning 0,59 (0,84) SEK

· Rörelseresultat 26,8 (37,5) MSEK
· Kassaflöde -13,7 (-21,0) MSEK
· Orderingång exkl. serviceavtal 108,8 (129,1) MSEK,varav RayStation
98,0 (120,8) MSEK

· Orderstocken för RayStation uppgick till 36,0 (65,2) MSEK vid
periodens utgång

HALVÅRET (JANUARI - JUNI 2017)

· Nettoomsättning 268,4 (214,4) MSEK,varav RayStation 240,0 (188,6)
MSEK

· Resultat efter skatt 46,4 (46,6) MSEK och resultat per aktie 1,35
(1,36) SEK

· Rörelseresultat 60,3 (60,8) MSEK
· Kassaflöde -16,7 (-26,3) MSEK
· Orderingång exkl. serviceavtal 213,7 (211,0) MSEK,varav RayStation
191,8 (193,4) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, t ex
Johns Hopkins/Sibley Memorial Hospital, MedStar Georgetown University
Hospital och Mayo Clinic Hospital i USA, Academic Medical Center
(AMC) i Nederländerna, Salzburger Landeskliniken (SALK) i Österrike.

· Samtliga funktioner i RayStation® 6 för aktivt skannade protoner
(PBS) kan nu även användas för Mitsubishi Electrics PBS-system.

· Ytterligare sex protonterapicenter valde RayStation under det
andra kvartalet och hittills har totalt 35 protoncenter valt
RayStation, vilket motsvarar mer än hälften av alla protoncenter som
finns i världen idag.

· Långsiktigt samarbetsavtal har ingåtts med University of
Wisconsin-Madison avseende RayCare*.

· Bolagets kreditram har utökats från 100 MSEK till 350 MSEK.
INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som
utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling
av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet
RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter
via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar
också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som
utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att
lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600
kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en
avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Löf, VD Telefon: +46 8 510 530 00 Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO Telefon: +46 70 661 05 59 Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs för vissa marknader.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raysearch-laboratories/r/delarsrapport-1-janua...
http://mb.cision.com/Main/1102/2332285/713174.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.