Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

RaySearch Laboratories: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

RaySearch Laboratories AB (publ)

"Under andra kvartalet 2018 ökade orderingången exklusive serviceavtal
med 47 procent till 160 MSEK, vilket är den högsta orderingången
någonsin för andra kvartalet. Nettoomsättningen minskade marginellt
till 141 (142) MSEK och rörelsemarginalen var oförändrad på 19 (19)
procent, huvudsakligen till följd av förändrade
redovisningsprinciper, men även positiva valutaeffekter. Vid
oförändrade redovisningsprinciper hade nettoomsättningen ökat med 15
procent till 162 MSEK och rörelsemarginalen hade varit 28 procent.
Orderstocken inklusive serviceavtal uppgick till 720 (591) MSEK i
slutet av perioden. Vi är trygga i vår långsiktiga strategi och vår
expansion fortsätter", säger Johan Löf, VD för RaySearch.

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI 2018)

· Nettoomsättning 141,0 (141,6) MSEK, varav intäkter från
RayStation®/RayCare® 126,6 (127,6) MSEK

· Resultat efter skatt 20,6 (20,1) MSEK och resultat per aktie
före/efter utspädning 0,60 (0,59) SEK

· Rörelseresultat 26,3 (26,8) MSEK
· Kassaflöde -50,3 (-13,7) MSEK
· Orderingång exkl. serviceavtal 160,3 (108,8) MSEK,varav
RayStation/RayCare 151,1 (98,0) MSEK

HALVÅRET (JANUARI - JUNI 2018)

· Nettoomsättning 257,3 (268,4) MSEK,varav RayStation/RayCare 233,4
(240,0) MSEK

· Resultat efter skatt 32,4 (46,4) MSEK och resultat per aktie
före/efter utspädning 0,94 (1,35) SEK

· Rörelseresultat 40,4 (60,3) MSEK
· Kassaflöde -37,9 (-16,7) MSEK
· Orderingång exkl. serviceavtal 266,7 (213,7) MSEK,varav
RayStation/RayCare 248,2 (191,8) MSEK

· Orderstock inkl. serviceavtal 719,7 (591,0) MSEK vid slutet av
perioden

· Orderstock för RayStation/RayCare exkl. serviceavtal 106,0 (36,0)
MSEK vid slutet av perioden

FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER

· IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpas från och med den
1 januari 2018, vilket bland annat minskar bolagets licensintäkter
från RayStation och RayCare med 19 procent under andra kvartalet och
16 procent under första halvåret 2018 jämfört med tidigare
redovisningsprinciper (IAS 18), se not 1-2. De förändrade
redovisningsprinciperna har även negativ påverkan på nettoomsättning
och resultat avseende den senaste 12 månaderna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland
andra proton- och koljonterapicentrumen Heidelberger
Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) och Marburger
Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT) i Tyskland, Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke i Quebec i Kanada och
Advanced Oncotherapy (AVO) i Storbritannien.

· Två RayCare-order har erhållits, dels från en klinik i Belgien,
dels från en klinik i Colombia.

· Långsiktiga samarbetsavtal har ingåtts med Universitetssjukhuset i
Heidelberg i Tyskland avseende RayCare och Eckert & Ziegler BEBIG
avseende brachyterapi.

· Forskningssamarbete och långsiktigt licensavtal har ingåtts med
NIRS/QST i Japan avseende koljonterapi, vilket kommer leda till
integration av NIRS:s Microdosimetric Kinetic Model (MKM) i
RayStation.

· RayStation 8A* har släppts, bland annat med stöd för
behandlingstekniken TomoDirectTM.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· RayCare 2A* har släppts, bl.a. med en rad nya funktioner, såsom
aktivitets- och regelbaserad schemaläggning för alla kliniska
resurser, hantering av kliniska dokument och ytterligare funktioner
för behandlingshanteringen.

· Långsiktigt samarbetsavtal har ingåtts med Princess Margaret
Cancer Center i Toronto i Kanada avseende RayCare.

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl.
07.45 CET.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Löf, VD Telefon: +46 8 510 530 00 Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO Telefon: +46 70 661 05 59 Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som
utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling
av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet
RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker
över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med
ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används idag av mer
än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som
en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information om RaySearch
finns på www.raysearchlabs.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raysearch-laboratories/r/delarsrapport-1-janua...
http://mb.cision.com/Main/1102/2598829/896024.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.