Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-23

Raytelligence: Raytelligence kommuniké från extra bolagsstämma 2018-07-19

RAYTELLIGENCE KOMMUNIK FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2018-07-19

Extra bolagsstämma

Beslut om fondemission
Beslutades om en fondemission innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 429 125,40 kronor. Vid fondemissionen förs medel över från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Fondemissionen sker utan att nya aktier emitteras, kvotvärdet ändras från 0,10 kronor per aktie till 0,705471.
Beslutet förutsätter att beslut om ny bolagsordning fattas.
Beslutades att styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar som fordras för registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear eller på grund av andra formella krav.

Beslut om ändring av Bolagsordning
Styrelsen beslutade om ändring av Bolagsordningen.
Det nuvarande godkända aktiekapitalet som anges i bolagsordningen är lägst 50 000 och högst 200 000 SEK. Beslutades att ändra dessa gränser till lägst 500 000 och högst 2 000 000 SEK.
Det nuvarande godkända antal aktier som anges i bolagsordningen är mellan 500 000 och 2 000 000. Beslutades att öka båda dessa gränser med en faktor 10 till att vara mellan 5 000 000 och 20 000 000 godkända antal aktier.
Beslutades att Bolaget ska vara publikt.

Beslut om aktiesplit 1:10
Beslutades om uppdelning av bolagets aktier enligt följande.
Bolagets aktier ska delas upp (så kallad split) utan ändring av bolagets aktiekapital, varigenom varje befintlig aktie delas upp i 10 nya aktier. Aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,705471 kronor till 0,070547 kronor. Beslutades att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen
Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst bolagsordningens övre gräns.
Emission beslutad enligt bemyndigandet ska, vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor Vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslutades att styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar som fordras för registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear eller på grund av andra formella krav.

2018-07-23

För frågor hänvisas till CEO Per-Arne Viberg:
pelle@raytelligence.com mailto:pelle@raytelligence.com

Raytelligence AB (priv)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Tel 0702-20 33 82
Epost: info@raytelligence.com mailto:info@raytelligence.com
www.raytelligence.com http://www.raytelligence.com

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2018 kl 15.00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Raytelligence Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23702
Raytelligence Bolagsordning.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23703

OM Raytelligence AB (priv)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad somerbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.