Du är här

2017-09-21

RB: OSÄKER INFLATION OCH KRONAN TALAR FÖR AVVAKTA HÖJA - FLODÉN

STOCKHOLM (Direkt) Att inflationsuppgången delvis kan bero på tillfälliga
faktorer och den starkare kronan är två faktorer som talar för att vänta med
att höja räntan till mitten av nästa år.

Det sade vice riksbankschef Martin Flodén vid det penningpolitiska mötet den 6
september, enligt mötesprotokollet.

Trots att såväl inflationen som BNP utvecklats starkare än väntat förordade
han oförändrad ränta. De senaste månadernas inflationsöverraskningar verkar
domineras av tillfälliga komponenter, särskilt av metodförändringar för
paketresor. Om de tillfälliga inflationseffekterna rensas bort är
inflationsuppgången mer blygsam, men det syns då fortfarande en tydligt
uppåtgående trend i den underliggande inflationen.

Samtidigt har ränteskillnaderna mot utlandet ökat och kronan stärkts under
sommaren. Den starkare kronan håller tillbaka inflationen under nästa år och
bidrar även till att dämpa konjunkturutvecklingen.

"Martin Flodéns bedömning är att det i det här läget, efter en blygsam
upprevidering av det medelfristiga inflationstrycket, skulle vara riskabelt
att strama åt penningpolitiken utöver den åtstramning som redan har prisats
in av marknaden genom kronans appreciering", står det i protokollet.

Han noterade att om inflationen faller tillbaka alltför mycket under det
kommande halvåret är det risk att inflationsförväntningarna återigen börjar
falla på ett problematiskt sätt och att resultatet istället blir att
Riksbanken tvingas skjuta räntehöjningar ännu mer på framtiden.

Han konstaterade samtidigt att osäkerheten runt ränteprognosen har ökat. De
kommande månadernas inflationsutfall blir viktiga för tolkningen av
inflationstrycket, och kan möjligen leda till att den svenska
inflationsuppgången trots allt bedöms vara mer persistent än tillfällig. Det
skulle i så fall kunna tala för att den första reporäntehöjningen kan ske
lite tidigare än i prognosen.

Två andra faktorer som kan komma att motivera en något mindre expansiv
penningpolitik rör finanspolitiken och löneökningarna. En mer expansiv
finanspolitik kan, beroende på hur den utformas, leda till ett högre
inflationstryck, men det är för tidigt att dra slutsatser innan budgeten
presenterats.

Det finns samtidigt vissa tecken på att löneglidningen tilltar, och tydligare
indikationer på att löneökningarna ökar i linje med det starka
resursutnyttjandet och i linje med prognoserna från i vintras och förra
hösten skulle också kunna motivera en något mindre expansiv penningpolitik.

I andra vågskålen ligger osäkerheten kring det utländska inflationstrycket och
därmed kring omvärldens penningpolitik. En långsammare normalisering av
styrräntan i USA och fortsatt mycket expansiv penningpolitik i euroområdet
medför att kronan tenderar att stärkas och skulle göra det mindre lämpligt
med tidiga svenska räntehöjningar.

"Höstens kommunikation och beslut från de stora centralbankerna kommer att
förtydliga de yttre förutsättningar som omger den svenska penningpolitiken
och som påverkar den lämpliga tidpunkten för en första höjning av
reporäntan", sade han.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.