Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

RB: SER FORTSATT HÖGRE LÖNEÖKNINGSTAKT FRAMÖVER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Efterfrågan i svensk

ekonomi har varit hög under en lång period och den inhemska

efterfrågan väntas åter stärkas mot slutet av prognosperioden.
Löneökningstakten bedöms stiga något och företagens kostnader ökar.

Det skriver Riksbanken i den penningpolitiska rapporten på onsdagen.

Riksbanken spår löneökningar på 2,8 procent i år, 3,0 procent nästa år och 3,1
procent 2022. Det är samma prognos som i december.

Riksbanken noterar samtidigt att en källa till osäkerhet vad gäller
inflationen är det inhemska kostnadstrycket.

Under senare år har löneökningarna blivit låga trots att resursutnyttjandet
varit högt. Men även produktiviteten

har växt långsamt. Arbetskostnaderna per producerad enhet

har därför ökat relativt snabbt, trots de måttliga löneökningarna.

"Osäkerheten kring lönerna och produktiviteten bidrar till att göra det svårt
att bedöma det framtida inhemska kostnadstrycket", skriver Riksbanken.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News