Du är här

2018-07-12

RB: STÖDJER SANNOLIKT RÄNTEHÖJNING I OKT ELLER DEC - SKINGSLEY

STOCKHOLM (Direkt) Vice riksbankschef Cecilia Skingsley ser det alltjämt som
sannolikt att hon kommer att stödja en räntehöjning vid något av mötena i
oktober eller december.

Det framgår av protokollet från det senaste penningpolitiska mötet där
Riksbanken som väntat lämnade reporäntan och reporäntebanan oförändrade, men
där två andra vice riksbankschefer reserverade sig till förmån för tidigare
räntehöjningar än vad majoriteten beslutade.

"I april så sa jag att givet att nuvarande bedömning av den ekonomiska
utvecklingen håller, ser jag det som sannolikt att stödja en räntehöjning vid
något av mötena i oktober eller december. Den bedömningen gäller även vid
detta möte", uppgav Cecilia Skingsley vid mötet den 2 juli.

Hon påpekade att hon tidigare har sagt att eftersom det har tagit längre tid
än väntat och krävt betydande penningpolitisk expansion för att återkomma
till inflationsmålet är det viktigt att gå försiktigt fram med
räntehöjningar.

"Den uppreviderade KPIF-prognosen skulle kunna tala för ett visst
tidigareläggande av räntehöjningar som skulle kunna inkludera även en höjning
i september, men för mig är inte inkommen data tillräckligt avvikande från
prognos eller prognosrevideringar tillräckligt stora för att ta ett sådant
steg", resonerade hon enligt protokollet.

Sedan april har däremot den ekonomiska statistiken stärkt Skingsley i
uppfattningen att en oförändrad prognos för reporäntan framåt är den bästa
prognosen.

Cecilia Skingsley ställde sig bakom den penningpolitiska rapportens
bedömningar och prognoser samt förslaget till penningpolitiskt beslut.

"Sedan april har omvärldskonjunkturen utvecklats på ett fortsatt gynnsamt sätt
och i linje med tidigare prognos, men riskerna för att en sämre
omvärldsutveckling som påverkar Sverige har också ökat", resonerade hon.

Måluppfyllelsen kring inflationen är i dagsläget god, men för att bedöma
förutsättningen att hålla kvar inflationen nära målet behöver även olika mått
för underliggande inflation betraktas, argumenterade den vice
riksbankschefen.

Att kronan oväntat har försvagats under våren har orsakat en hel del kritik
mot Riksbankens förda penningpolitik, på temat att det är uteblivna
räntehöjningar som driver försvagningen. Cecilia Skingsley framhöll dock att
kronan inte är den enda valuta som försvagats, utan att liknande trender kan
noteras även för flera andra mindre ekonomier med betydande utrikeshandel.

"Min andra kommentar är att räntemarknaden, uttryckt i terminspriserna, har
gjort en betydande förflyttning av sina förväntningar på Riksbanken", uppgav
Skingsley.

"De ändrade förväntningarna från räntemarknaden har medverkat till att kronan
försvagats, till skillnad från direktionens prognos om en starkare krona.
Anledningarna till att räntemarknaden ändrade förväntningarna om riksbankens
politik är för mig ganska oklara eftersom direktionens prognoser och
penningpolitiska plan endast har justeras marginellt under den period jag nu
diskuterar. Möjligen är det istället omvärldshändelser som fått
räntemarknaden att flytta på sina förväntningar om svensk penningpolitik, men
då är det omständigheter som knappast Riksbanken kan lastas för", ansåg hon
enligt protokollet.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.