Du är här

2017-09-21

RB: VIKTIGT ATT VÄRNA VAD SOM HAR ÅSTADKOMMITS - SKINGSLEY (NY)

(tillägg: stycke 10-13)

STOCKHOLM (Direkt) I dagsläget finns det inte tillräckligt med övertygande
tecken som motiverar en tidigare åtstramning av penningpolitiken än vad som
ligger i prognosen.

Det sade vice riksbankschef Cecilia Skingsley vid det penningpolitiska mötet
den 6 september, enligt protokollet som offentliggjordes på torsdagen.

Med tanke på hur lång tid och kraftfulla åtgärder som har krävts för att uppnå
dagens inflation är det viktigt att värna vad som har åstadkommits,
poängterade Skingsley.

Debatten kring det penningpolitiska beskedet kommer till stor del att handla
om varför Riksbanken inte påbörjar räntehöjningar eller åtminstone förflyttar
räntebanan i riktning mot tidigare höjningar, förutspådde Skingsley som vid
mötet förklarade varför hon inte stöder ett sådant beslut.

Den internationella makroekonomiska utvecklingen är fortsatt positiv, men
omvärldens penningpolitiska normalisering går långsamt och sedan Riksbankens
förra möte väntas den gå ännu litet mer långsamt, uppgav Skingsley.

"Växelkursen är av betydelse efter den långa perioden med låg inflation och en
alltför snabb kronförstärkning skulle kunna ske om Riksbankens penningpolitik
skiljer sig för mycket från omvärldens", resonerade Skingsley enligt
protokollet.

Vad gäller tecken på finansiella obalanser återknöt hon till sin tidigare
kommentar om problematiken kring bostadsmarknaden och samspelet med
banksektorn, som enligt henne är den finansiella riskfaktor som kan få störst
inverkan på Riksbankens möjligheter att sköta sitt uppdrag.

I den inhemska svenska makroekonomiska miljön menade hon dock att det i
nuläget inte är uppenbart att det finns växande risker för obalanser eller
det som mer populärt kallas för överhettning.

"Kostnadstrycket är fortfarande lågt och en betydande del av andra kvartalets
överraskande starka tillväxt kan förklaras av hög produktivitet vilket bidrar
till måttligt kostnadstryck framöver. Tendenser till växande makroekonomiska
obalanser behöver emellertid bevakas och diskuteras mer framöver",
konkluderade Skingsley.

Det är inte så att penningpolitiken saknar problematiska sidoeffekter,
konstaterade hon och framhöll att Riksbanken ofta har påtalat just detta.

Skingsley återknöt vidare till Riksbankens bedömning att den nuvarande
penningpolitiken med oförändrad ränta och räntebana är en förutsättning för
att inflationen ska stabilisera sig kring 2 procent. Man kan dock också göra
andra bedömningar, noterade hon.

"Det är rimligt att diskutera tidpunkten för att påbörja normaliseringen av
penningpolitiken och metoden för hur det i så fall kan ske. För att börja med
metoden, skulle det vara aktuellt med en tidigarelagd åtstramning handlar det
i så fall om att ändra reporäntebanan", står det att läsa i protokollet.

Även om Cecilia Skingsley har reserverat sig mot de pågående obligationsköpen
menade hon att ett förtida avbrott av dessa köp vore en åtgärd med mycket
svårbedömda effekter. Detta eftersom det råder större ovisshet om
obligationsköpens stimulanseffekter än om effekterna av ändrad reporänta
eller ändrad prognos för reporäntan.

Vid mötet ställde hon sig bakom prognoserna, beskrivningen av det ekonomiska
läget i den penningpolitiska rapporten och förslaget till penningpolitik.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.