Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-29

Real Heart: Offentliggörande av informationsmemorandum

Scandinavian Real Heart AB (publ) ("Bolaget" eller "Real Heart")
offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida,
informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som
Bolagets styrelse beslutade om den 20 september 2017. Teckningstiden
pågår under perioden 29 september - 17 oktober 2017.

Informationsmemorandum och annan dokumentation finns att ladda ner på
www.realheart.se, www.aktietorget.se, www.gwkapital.se samt
www.aktieinvest.se

Rådgivare vid företrädesemissionen

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Real Heart och Hannes
Snellman är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), med
tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i
Scandinavian Real Heart AB (publ). Varken teckningsrätter, betalda
tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt
Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon
delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas
eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person
med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act
eller någon provinslag i Kanada.

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB - Endast cirka 5 000
hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på
donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter
med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real
Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens
naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en
övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/real-heart/r/offentliggorande-av-informationsm...
http://mb.cision.com/Main/12118/2356829/729368.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.