Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-23

Real Heart: Real Hearts företrädesemission kraftigt övertecknad

Scandinavian Real Heart AB (publ) tillförs 23.7 MSEK i samband med den
nu avslutade nyemissionen som genomförts under perioden 29 september
- 17 oktober.

Teckningsperioden för Scandinavian Real Heart AB (publ ("Real Heart"
eller "Bolaget") företrädesemission avslutades den 17 oktober 2017.
Utfallet av företrädesemissionen visar att 2 552 612 aktier,
motsvarande cirka 91,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med
stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 1 013
806 aktier, motsvarande cirka 36,3 procent av de erbjudna aktierna,
mottagits för teckning utan företrädesrätt. De som har tecknat aktier
utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de
principer som angavs i det informationsmemorandum som
offentliggjordes den 29 september 2017. Enbart de som erhåller
tilldelning kommer att meddelas. Den emissionsgaranti som förelåg i
samband med företrädesemissionen kommer inte att utnyttjas.

Emissionslikviden i företrädesemissionen uppgår till cirka 23,7 MSEK
(före avdrag för emissionskostnader på ca 2,5 MSEK). Genom
företrädesemissionen ökar Real Hearts aktiekapital med 278 905 SEK
till 1 394 525 SEK. Antalet aktier ökar med 2 789 050 aktier till 13
945 253 aktier. Styrelsen har i samband med tilldelningsbeslutet i
nyemissionen beslutat om en riktad emission om 159 500 aktier till de
garanter som valt att erhålla garantiersättningen i form av
nyemitterade aktier i Bolaget. Skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden
gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal.
Teckningskursen har fastställts till 8,50 SEK per aktie, vilket är
den volymviktade genomsnittskursen för Real Heart-aktien under
teckningstiden den 29 september till 17 oktober, med avdrag för en
rabatt om 14 procent. Genom den riktade emissionen ökar Real Hearts
aktiekapital med 15 950 SEK till 1 410 475 SEK. Antalet aktier ökar
med 159 500 aktier till 14 104 753 aktier. Utspädningen med anledning
av den riktade emission uppgår till 1,1 procent.

I tabellen nedan presenteras de parter som tecknat sig i den riktade
emissionen.

Gerhard Dal
LMK Ventures AB
Arne Grundström
Svante Larsson
Järpstenen AB
Peter Lundmark
Björn Bengtsson
Mathias Dittrich
Dividend Sweden AB
Mikael Rosencrantz
Hörsmölla AB
Jakob Tidholm
Pronator Invest AB
Maria Lundmark
P&M Lundmark Corp Finance AB

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Aktietorget kommer att
pågå till dess de nya aktierna registrerats av Bolagsverket. Tidpunkt
för omregistrering av BTA till aktier kommer att meddelas senare.

"Vi är förstås otroligt glada att så många har visat intresse för att
teckna aktier i Real Heart, såväl befintliga som nytillkommande
ägare. Nu har vi säkerställt finansiering för den fortsatta
utvecklingen av vårt artificiella hjärta som i framtiden kan rädda
många liv" säger Azad Najar, VD för och grundare av Real Heart.

Rådgivare vid företrädesemissionen

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Real Heart och Hannes
Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med
företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB - Endast cirka 5 000
hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på
donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter
med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real
Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens
naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en
övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/real-heart/r/real-hearts-foretradesemission-kr...
http://mb.cision.com/Main/12118/2372896/739912.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.