Du är här

2018-08-24

Real Holding: Halvårsrapport 2018

HALVÅRSRAPPORT 2018

Detta halvår är det bästa i Real Holdings historia hittills. Bolaget gör för första gången ett positivt rörelseresultat och bolagets nyckeltal har förbättrats avsevärt. Driftnetto och marginaler ökar och belåningsgraden samt räntekostnaderna sjunker.

Halvåret i korthet
Nettoomsättning: 20 Mkr (27,4)
Hyres- och serviceintäkter: 19,8 Mkr (22,0)
Driftnetto: 11,8 Mkr (10,9)
Rörelseresultat: 4,9 MKR (-0,6)
Resultat efter skatt: 13,3 Mkr (-75,2)
Resultat per aktie: 0,06 kr (-4,72)
Eget kapital per 30 juni: 100 MKR (46,8)
Fastighetsvärde: 487,5 Mkr (238,2)

Viktiga händelser under och efter halvåret
Tillträde av fastigheten Kompaniet 4 i Tranås kommun. Förvärvet gjordes i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 175,8 MSEK.
Bolagsverket har den 17 april 2018 slutregistrerat den företrädesemission som Real Holding i Sverige AB (publ) genomförde omkring årsskiftet. Totalt emitterades 110 119 088 nya B-aktier och 55 059 544 teckningsoptioner. Efter registreringen finns totalt 3 525 000 A-aktier, 232 488 233 B-aktier samt 103 276 preferensaktier.
Ingångna nya hyresavtal om totalt cirka 1 700 kvadratmeter i Gislaved.
I juli 2018 tecknade Real Holding ett tioårigt hyresavtal med Socialförvaltningen i Gislaved om ett totalt hyresvärde på 18 Mkr.

VD-kommentar
Detta halvår är det bästa i Real Holdings historia hittills. Bolaget gör för första gången ett positivt rörelseresultat. Vår värdeutvecklingsstrategi med ett tydligt fokus på kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv börjar ge resultat.

Sedan årsskiftet har vi jobbat hårt och konsekvent med att förbättra förvaltningsresultatet i fastigheterna. Driftsnettot har stärkts, i både kronor och procent. Överskottgraden har förbättrats från knappa 50% till drygt 60%.

Vår utmaning är att också stärka finansnettot ytterligare. Successivt går vi åt rätt håll och bolaget fortsätter arbetet med att sänka både belåningsgraden och snitträntan. Belåningsgraden jämfört med fastigheternas värde har sänkts från 81% till 78% och den för oss viktiga snitträntan har sänkts från 7,9% till 6,7%, en betydande förbättring. Vi har en fortsatt god dialog med våra investerare och långivare som nu ser att vi successivt stärker det egna kapitalet och amorterar på våra lån och vi räknar med ytterligare sänkningar av vår snittränta under hösten vilket naturligtvis påverkar vårt finansnetto positivt. En sparad krona är en tjänad krona.

Ekonomin i de regioner vi verkar går fortsatt starkt och den starka sysselsättningsgraden märks i hos våra befintliga hyresgäster såväl som på efterfrågan kring de vakanta lokaler vi har i några av våra fastigheter. I vår strävan att optimera förvaltningen samt öka fokus på våra nuvarande och blivande hyresgäster har vi bytt ut stora delar av förvaltningen. I vår nya partner har vi en betydlig starkare lokal förankring än tidigare. Vi har påbörjat det omfattande arbetet med att skapa synergier och optimera kostnader såväl som att proaktivt arbeta med de förädlingsmöjligheter som finns i så gott som samtliga fastigheter.

Det finns fortfarande resultatförbättringar att göra i vårt fastighetsbestånd. Genom att realisera dessa och fortsätta stärka finansnettot genom refinansiering av låneportföljen till bättre villkor kan vi också börja bygga och utveckla bolaget långsiktigt. Vi kommer fortsätta att utveckla nuvarande portfölj ytterligare och nu börja vår tillväxtresa mot ett väsentligt ökat fastighetsvärde.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 24 augusti 2018

För ytterligare information: www.realholding.se http://www.realholding.se
Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se mailto:anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se

Lars-Olof Olsten, CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: lars-olof.olsten@realfastigheter.se mailto:lars-olof.olsten@realfastigheter.se

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08:00 CET

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Real Holding Pressrelease 2018-08-24.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23896
Real Holding Delarsrapport Q2 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23897

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsid är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.