Du är här

2017-08-25

Real Holding: Kvartalsrapport för Real Holding i Sverige 1 april - 30 juni 2017

KVARTALSRAPPORT FÖR REAL HOLDING I SVERIGE 1 APRIL - 30 JUNI 2017

Andra kvartalet i korthet (jämförelse med samma period 2016 inom parentes)
Hyresintäkterna ökade till 8,2 MSEK (4,8 MSEK).
Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK (-1,0 MSEK).
Nettoresultatet uppgick till -76,8 MSEK (3,9 MSEK). Förlusten beror huvudsakligen på att Hägglundsfastigheterna hanterats i bokföringen som om den hade avyttrats och till en värdering som är väsentligt lägre jämfört med det tidigare bokförda värdet.
Nettoresultatet per aktie uppgick till -4,81 SEK (0,33 SEK) och nettoresultatet per genomsnittligt antal aktier uppgick till -5,26 SEK (0,33 SEK).
Eget kapital uppgick till 46,8 MSEK (88,4 MSEK), motsvarande 2,93 SEK per aktie (7,52 SEK) samt 3,20 SEK per genomsnittligt antal aktier (7,56 SEK).
Värdet på Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 238,2 MSEK (246,6 MSEK).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016
Real Holding har sålt fastigheten Snigelhuset 4 i Stockholm.
Bolaget har genomfört tre stycken kvittningsemissioner till stamaktier av serie B, uppgående till totalt 7 570 000 kronor. Teckningskursen var 4,50 kronor per aktie.
Långivaren till Real Holding har ianspråktagit pant i väntan på återbetalning av lånet för fastigheten i Örnsköldsvik. För det fall Bolaget inte lyckas refinansiera krediten kommer fastigheten att säljas och överskjutande belopp från försäljningen tillfaller Real Holding. Fastigheten har bokförts som om den redan hade avyttrats.

Rapporten i sin helhet bifogas

Stockholm den 25 augusti 2017

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 14.45 CET

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: da@realfastigheter.se mailto:da@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44 :
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se mailto:bengt.engstrom@realfastigheter.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Real Holding Pressrelease 2017-08-25.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20957
Real Holding Delarsrapport Q2 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20958

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag som i dagsläget äger, förvaltar och förädlar kommersiella fastigheter. Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.