Du är här

2017-05-30

Real Holding: Real Holding i Sverige har genomfört två riktade kvittningsemissioner

REAL HOLDING I SVERIGE HAR GENOMFÖRT TVÅ RIKTADE KVITTNINGSEMISSIONER

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har tidigare kommunicerat att styrelsen föreslagit att genomföra två stycken kvittningsemissioner till stamaktier av serie B. Bolaget kan nu meddela att de två riktade kvittningsemissionerna fulltecknades, vilket innebär att det egna kapitalet ökar med 5 570 000 kronor, då fordringar om samma belopp kvittats mot B-aktier efter att en extra bolagsstämma igår den 29 maj beslutade att genomföra föreslagna emissioner.

Villkor för kvittningsemissionerna

Teckningsemissionerna riktades dels mot Kredrik Holding AB och Klenoden i Anviken AB, dels mot styrelsen i Real Holding som kvittar upplupna styrelsearvoden istället för kontant betalning. Samtliga aktietecknare erlade betalning av teckningslikviderna genom kvittning av fordringar mot Real Holding. Aktierna tecknades till en kurs om 4,50 kronor per aktie i båda kvittningsemissionerna och totalt emitteras 1 237 778 stycken stamaktier av serie B. Bolagets egna kapital ökar således med 5 570 000 kronor samtidigt som skulderna minskar med 5 570 000 kronor. Bolagets finansiella nyckeltal förbättras därmed i vissa avseenden såsom soliditet och belåningsgrad. Samtidigt frisläpptes de panter som ställts mot fordringshavarna Kredrik Holding AB och Klenoden i Anviken AB.

Stockholm den 30 maj 2017

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017 kl. 08.30 CET

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: da@realfastigheter.se mailto:da@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se mailto:bengt.engstrom@realfastigheter.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Real Holding Pressrelease 2017-05-30.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20427

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsider.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.