Du är här

2017-05-30

Real Holding: Real Holding i Sverige har sålt fastigheten i Bromma

REAL HOLDING I SVERIGE HAR SÅLT FASTIGHETEN I BROMMA

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har sedan tidigare ingått avtal om att sälja fastigheten Snigelhuset 4 i Stockholms kommun genom försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Real Fastigheter Alvik AB. Försäljningen kommunicerades den 24 april 2017. Real Holding har nu frånträtt aktierna i nyssnämnda bolag, efter beslut av extra bolagsstämma som hölls igår, den 29 maj.

Effekter av försäljningen

Vid beräkning av köpeskillingen för aktierna överenskom parterna om ett fastighetsvärde om 17 miljoner kronor, att jämföra med en nyligen genomförd värderingsrapport som visade ett marknadsvärde om 17,3 miljoner kronor. Försäljningen innebär att Bolagets finansnetto förbättras, då räntekostnaderna överstiger driftnettot i fastigheten. Resultatmässigt beräknas affären förbättra resultatet med ungefär en halv miljon kronor på årsbasis. Fastigheten såldes genom kvittning av fordringar mot Real Holding, vilket innebär att Bolagets skulder minskade med ungefär 17 miljoner kronor genom försäljningen. I och med försäljningen kom parterna också överens om att resterande fordringar mot Real Holding, uppgående till ungefär 4,5 miljoner kronor, kvittades mot aktier i en kvittningsemission (se separat upprättad pressrelease kring kvittningsemissionen) som också beslutades av extra bolagsstämman som hölls igår, den 29 maj. Skulderna har därför minskat med ungefär 21,5 miljoner kronor och det egna kapitalet ökar med ungefär 4 miljoner, innebärande att soliditeten ökar och belåningsgraden minskar.

Stockholm den 30 maj 2017

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017 kl. 08.30 CET

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: da@realfastigheter.se mailto:da@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se mailto:bengt.engstrom@realfastigheter.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Real Holding Pressrelease 2017-05-30.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20426

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsider.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.