Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-23

Real Holding: Real Holding i Sverige offentliggör tillägg till obligationsprospekt

REAL HOLDING I SVERIGE OFFENTLIGG?R TILL?GG TILL OBLIGATIONSPROSPEKT

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget")
offentligg?r idag ett till?gg till det prospekt avseende erbjudandet att
teckna obligationer i Bolaget som offentliggjordes den 17 december 2015.
Till?ggsprospektet har uppr?ttats med anledning av den bokslutskommunik?
som offentliggjordes av Bolaget den 26 januari 2016, f?rv?rvet av
fastigheten Karlskrona Karlskrona 4:74, att resultatprognosen har
uppdaterats d?r posten "Resultatf?rda f?rutbetalda kostnader" tillkommit
med anledning av justerad till?mpning av redovisningsprinciper samt att
informationen kring riskfaktorer har ut?kats.

Till?ggsprospektet har idag godk?nts och registrerats av
Finansinspektionen. Till?ggsprospektet finns tillg?ngligt p? Real Holdings
hemsida , Mangolds hemsida
samt p? Finansinspektionens hemsida
.

Investerare som f?re offentligg?randet av detta till?ggsprospekt har gjort
en anm?lan om eller p? annat s?tt samtyckt till k?p eller teckning av de
v?rdepapper som omfattas av prospektet har enligt 2 kap. 34 ? lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument r?tt att ?terkalla sin
anm?lan eller sitt samtycke till och med den 25 februari 2016 (det vill
s?ga inom tv? arbetsdagar fr?n offentligg?randet av till?ggsprospektet).
?terkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, Box 556
91, 102 15 Stockholm, Sverige eller via e-post till emissioner@mangold.se
. Det datum f?r ?terkallelse som tas i
beaktande ?r det datum d? Posten st?mplat brevet eller n?r e-posten
inkommit till Mangold. Investerare som har tecknat obligationer genom
f?rvaltare ska kontakta sin f?rvaltare g?llande ?terkallelse. Teckning som
ej ?terkallas kommer f?rbli bindande och om investerare ?nskar kvarst? som
tecknare av obligationerna beh?ver denne ej vidta n?gra ?tg?rder.

Stockholm den 23 februari 2016

F?r ytterligare information, v?nligen kontakta:
Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: da@realfastigheter.se

Bengt Engstr?m, styrelseordf?rande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se

F?ljande dokument kan h?mtas fr?n beQuoted
Real Holding Pressrelease 2016-02-23.pdf

Real Holding Bilaga.pdf

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding i Sverige AB (publ) ?r ett fastighetsbolag med fokus p? att i
egen regi bygga och f?rvalta fr?mst hyresfastigheter. Investeringar i
bostadsprojekt kompletteras med f?rv?rv av kommersiella fastigheter med h?g
avkastning. Verksamheten bedrivs fr?mst i tillv?xtorter utanf?r Sveriges
storstadsomr?den.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.