Du är här

2017-08-30

Realfiction: Realfiction Holding AB: Publicerar halvårsrapport för första halvåret 2017

Realfiction Holding AB ("Realfiction") publicerar härmed
halvårsrapport avseende perioden januari - juni 2017.
Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på
bolagets hemsida (www.realfiction.com). Nedan följer en kort
sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av halvårsrapport

FÖRSTA HALVÅRET (2017-01-01 till 2017-06-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 8 829 KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -3 790 KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,44 SEK.
· Soliditeten** uppgick till 68,5 %.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 506 KSEK.

ANDRA KVARTALET (2017-04-01 till 2017-06-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 453 KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -2 864 KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,31 SEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 417 KSEK.

*Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med
genomsnittligt antal aktier i perioden. Utförlig beskrivning av
nyckeltalet finns i halvårsrapporten.

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

· Realfiction genomför en private placement med existerande
aktieägare som tillför bolaget cirka 6 MSEK före emissionskostnader.

· Realfiction introducerar DeepFrame med de första artiklarna och
videorna till marknaden om teknologin och möjligheterna. Det
resulterar i artiklar i erkända teknologimedier som Mashable och Next
Reality.

· Realfiction genomför en fulltecknad nyemission inför planerad
notering på Nasdaq Stockholm First North som tillför bolaget totalt
cirka 21,5 MSEK före emissionskostnader och cirka 350 nya aktieägare.

· Realfiction lämnar en statusuppdatering avseende processen inför
den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm First North samt
meddelar att den första planerade handelsdagen på Nasdaq Stockholm
First North senareläggs.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Realfiction meddelar att bolaget har godkänts för notering och
bolaget noteras den 14 juli 2017 på Nasdaq Stockholm First North.

· Realfiction meddelar att Pfizer Inc. har lagt en order med ett
ordervärde om cirka 600 KSEK till ett pilotprojekt i Sydafrika, där
fler än 60 apotek ska utrustas med Dreamoc-displayer för att skapa
merförsäljning av icke-receptbelagda mediciner. Pilotprojektet ska
följas och utvärderas av Pfizers huvudkontor i USA.

· Realfiction meddelar att bolagets CFO Anya Mantzius, som arbetar
som konsult på deltidsbasis, har valt att avsluta sitt uppdrag hos
Realfiction. Realfiction har inlett processen att finna en ny CFO och
Anya kommer fortsatt verka som CFO i Realfiction till dess att en ny
CFO har tillsatts.

· Realfiction meddelar att bolaget har för avsikt att nyanställa en
Chief Operating Officer ("COO"). Syftet med en sådan rekrytering är
att finna en person som ska stärka Realfictions ledning och arbeta
operativt för att säkerställa att bolagets fulla potential inom Mixed
Reality uppfylls.

För fullständig halvårsrapport, se Realfictions hemsida
(www.realfiction.com) alternativt bifogad fil.

Realfiction Halvårsrapport 2017
(http://mb.cision.com/Public/15845/2335820/bef3d0c296b05718.pdf)

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta:

Clas Dyrholm, grundare och VD

Telefon: +45 25 22 32 81

E-mail: clas@realfiction.com

www.realfiction.com

Denna information är sådan information som Realfiction Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 augusti 2017.

Om Realfiction Holding AB

Realfiction Holding AB:s rörelsedrivande dotterbolag grundades 2008
och är en marknadsinnovatör inom mixed reality, en marknad som
beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Realfictions
första produktfamilj, Dreamoc, har sedan starten sålts i över 10 000
enheter och bolaget lanserar nu sin nya patentansökta teknologi
DeepFrame, en serie stora mixed reality-skärmar. DeepFrame erbjuder
en mängd nya applikationer för företag inom branscher som
underhållning, tillverkning och detaljhandel samt ett brett utbud av
framtida konsumentprodukter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/realfiction/r/realfiction-holding-ab--publicer...
http://mb.cision.com/Main/15845/2335820/715418.pdf
http://mb.cision.com/Public/15845/2335820/bef3d0c296b05718.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.