Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-19

Recipharm AB: Inbjudan till press- och analytikerträff i samband med Recipharms börsnotering

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA,
NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA.

Med anledning av beslutet att ansöka om notering på NASDAQ OMX
Stockholm håller Recipharm idag en press- och analytikerträff där VD
Thomas Eldered och CFO Björn Westberg presenterar bolaget, marknaden
och dess framtidsplaner.

När? Den 19 mars 2014 kl. 10.30 - 11.30

Var? Hos Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20 i Stockholm

Styrelsen för och ägarna till Recipharm AB (publ) ("Recipharm" eller
"Bolaget") har, i syfte att underlätta Bolagets fortsatta utveckling
och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i
Bolaget genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga
aktier. Styrelsen för Recipharm har erhållit godkännande från NASDAQ
OMX Stockholms bolagskommitté om upptagande av Bolagets aktier till
handel under bland annat förutsättning att spridningskravet för
aktierna uppfylls.

Prospekt

Prospekt och anmälningssedlar har offentliggjorts och finns
tillgängligt på Recipharms hemsida

(www.recipharm.com/sv/), Carnegies hemsida (www.carnegie.se), SEB:s
hemsida (www.sebgroup.com/prospectuses) samt Swedbanks hemsida
(www.swedbank.se/prospekt).

Prospekt och anmälningssedel kan även erhållas från Carnegie, SEB,
Swedbank eller Recipharm.

Se tidigare kommunicerat pressmeddelande angående erbjudandet i
bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller
kontakta:

Thomas Eldered, VD, thomas.eldered@recipharm.com, telefon: +46 8 602
52 10

Björn Westberg, CFO, bjorn.westberg@recipharm.com, telefon: +46 8 602
46 20

Om Recipharm

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin med säte i
Sverige och har cirka 1 500 anställda. Recipharm erbjuder
tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av
material till kliniska prövningar och farmaceutisk produktutveckling.
Recipharm tillverkar för närvarande omkring 200 olika produkter åt
såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget
omsätter cirka 2,1 mdkr och har utvecklings- och
tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien,
Tyskland och Spanien med huvudkontor i närheten av Stockholm.

För ytterligare information om Recipharm och våra tjänster, vänligen
besök www.recipharm.com.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva
värdepapper som emitteras av Recipharm i någon jurisdiktion där ett
sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv
2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i
medlemsstaten "Prospektdirektivet") riktar sig detta meddelande
endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektdirektivets definition.

Värdepapper som anges häri har inte, och kommer inte att, registreras
i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act
från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i
USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från
registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt
att registrera några värdepapper som anges häri i USA eller att göra
ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Värdepapper som
överlåts i USA kommer endast att överlåtas till kvalificerade
institutionella köpare (enligt definitionen i Rule 144A i Securities
Act) enligt Rule 144A.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat
material avseende värdepapperen som beskrivs häri endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som detta dokument avser är
endast tillgängligt för och kommer endast att kunna utnyttjas av,
"kvalificerade investerare" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i
U.K. Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som
har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii)
högnettoförmögenhetssubjekt som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern
(alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer").
Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder
eller agera baserat på eller förlita sig på detta dokument.

Recipharm AB (publ) Org. nr 556498-4825
Besöksadress Lagervägen 7, Jordbro Telefon +46 8 602 52 00
Postadress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro Fax +46 8 81 87 03
www.recipharm.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recipharm-ab/r/inbjudan-till-press--och-analyt...
http://mb.cision.com/Main/9273/9553713/221995.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.