Du är här

2018-07-25

Recipharm AB: Recipharm AB publicerar delårsrapport januari - juni 2018

April - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 701 miljoner (1 401), en
ökning med 21%

· EBITDA ökade med 27% och uppgick till SEK 307 miljoner (242)
motsvarande en EBITDA-marginal på 18,1% (17,3)

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 262 miljoner (123)
· Resultat efter skatt uppgick till SEK 165 miljoner (76)
motsvarande en resultatmarginal på 9,7 % (5,4)

· Resultat per aktie uppgick till 2,59 kr (1,19) före utspädning och
2,59 kr

(1,19) efter utspädning
· Förvärv av de resterande 26 % minoritetsandel i Nitin Lifesciences
Ltd

· Nyemission av aktier tillför SEK 508 miljoner före
emissionskostnader

· Avyttring av rättigheterna till ThyroSafe® för en total köpesumma
om EUR 9,5 miljoner

· Avtal undertecknat om att förvärva ett inhalations CMO i Holmes
Chapel, Storbritannien

Januari - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till SEK 3 213 miljoner (2 729), en
ökning med 18 %

· EBITDA ökade med 39% och uppgick till SEK 557 miljoner (401)
motsvarande en EBITDA-marginal på 17,3 % (14,7)

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 382 miljoner (168)
· Resultat efter skatt uppgick till SEK 210 miljoner (77)
motsvarande en resultatmarginal på 6,5 % (2,8)

· Resultat per aktie uppgick till 3,30 kr (1,15) före utspädning och
3,30 kr (1,15) efter utspädning

· Nettoskuld/Eget kapital uppgick till 0,6 (0,6)
NYCKELTAL Apr Jan - Jul Jan
- jun 17 - - dec
jun jun
18
SEKm 201 201 Ändring 2018 2017 Ändring 201
8 7 i % i % 7

Nettoomsättning 1 1 +21 3 2 +18 5 5
701 401 213 729 817 332
EBITDA1/ +27 +39
307 242 557 401 885 730
Rörelseresultat +114 +128
EBIT1/ 262 123 382 168 206
-9
EBITDA-marginal 18 17 17, 14,
(%)1/ , , 3 7 15,2 13,7
1 3
Resultat per 2, 1, 3,3 1,1
aktie 5 1 0 5 -0,43 -2,70
(kr)1/ 9 9
Avkastning på
eget 2,2 3,4 1,6
kapital,
justerat
(%)1/
Eget kapital 80, 75,
per 8 2 71,9
aktie1/
Soliditet (%)1/ 43, 46,
0 1 41,5
Nettoskuld1/ 3 3 3
336 256 422
Nettoskuld/Eget
kapital1/ 0,6 0,6 0,7
Nettoskuld/EBITD
A1/ 3,8 4,2 4,7

1/ APM: Alternativt prestationsmått (Alternative Performance Measures)

Thomas Eldered, VD:

Vårt bästa kvartal någonsin

"I det andra kvartalet ökade den totala försäljningen med 21 procent
jämfört med föregående år och vi fortsätter att se god tillväxt och
förbättrade resultat. Ökad försäljning, i huvudsak från nyligen
utökad kapacitet i Wasserburg, Tyskland och Kaysersberg, Frankrike,
bidrog med mer än 3 procent av koncernens totala försäljningsökning.
Våra indiska verksamheter rapporterade 37 procents ökning i lokal
valuta, därmed bidrar de med nästan 4 procent av koncernens tillväxt.
Allt som allt, med SEK 1,7 miljarder var försäljningen den högsta
någonsin för ett kvartal. Tillväxten i kvarvarande verksamheter,
exklusive valutaeffekter och förvärv, var för kvartalet mer än 17
procent. EBITDA ökade med 27 procent och var också den högsta
någonsin för ett kvartal. EBITDA-marginalen ökade till 18,1 procent.

Inom segmentet Sterile Liquids har vi gradvis förbättrad försäljning
från våra kapacitetsinvesteringar i frystorkning i Wasserburg och
blow-fill-seal i Kaysersberg. Vinsttillväxten är långsammare än
försäljningen under uppbyggnadsfasen. Vi har även gjort inledande
leveranser från vår kapacitetsinvestering i frystorkningsanläggningen
i Italien, ett kvartal före utsatt tidsplan.

Kvarvarande verksamheter inom Solids and Others genererade god
tillväxt. Försäljning från det nya outsourcingkontraktet i Leganés,
Spanien var enligt plan. Bra bidrag till tillväxten kom också från
andra nya kontrakt, företrädesvis med stora läkemedelsbolag.
Periodiseringseffekter och de nya kontrakten bidrog positivt till en
EBITDA-marginal som var högre än plan. Medan tillväxten i Solids and
Others märkbart bidrar till den totala vinsten så sänker den något
lägre marginalen i detta segment den totala marginalen.

Försäljningen inom segmentet Development & Technology visade god
tillväxt, i huvudsak till följd av ökad försäljning baserad på egen
IP och produkträttigheter. Till följd av generisk konkurrens för en
särskild kund har vi lägre royalty inkomster med tydlig
lönsamhetspåverkan. Under kvartalet har vi börjat se positiva
effekter på försäljningen och lönsamhet från den pågående
omvandlingen av koncernens organisation för utvecklingstjänster, ett
arbete som kommer fortsätta under hela året.

I juni avyttrades vissa produkträttigheter för kaliumjodidtabletter,
som genererade en jämförelsestörande intäkt på SEK 97 miljoner,
vilken inte är inkluderad i EBITDA. Recipharm kommer att fortsätta
tillverka produkten. Till följd av osäker tredje-parts-finansiering
har vi beslutat att göra en nedskrivning av vår investering i ett
amerikanskt företag som utvecklar läkemedelsteknologi, om SEK 30
miljoner.

Förbättrad försäljning kräver ett högre rörelsekapital och det
operativa kassaflödet försämrades med SEK 35 miljoner. Efter totalt
SEK 580 miljoner i emissioner i juni var vår nettoskuldsättningsgrad
0,6, väl i linje med vår policy. I takt med att projekt slutförs
kommer investeringarna att minska och tillsammans med ökad lönsamhet
kommer skuldsättningsgraden att förbättras.

I juni undertecknades ett avtal med Sanofi att förvärva ett
inhalations CMO i Holmes Chapel, Storbritannien. Förvärvet tillför
ytterligare attraktiv teknologi till koncernen och kompletterar
befintligt serviceerbjudande. Arbetet med att förbereda slutförandet
av affären pågår, och förväntas ske under det fjärde kvartalet.

Vi drar nytta av vår globala närvaro och vårt konkurrenskraftiga
värdeerbjudande. Tack vare betydande investeringar tar vi ledarskap
på valda marknader. Våra mål och strategier ligger fast. Vi kommer
fortsätta att bygga starka, långvariga partnerskap med strategiskt
viktiga kunder i kombination med att addera ytterligare teknologier
och differentierande verksamheter baserade på våra kunders behov."

Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av
pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på
engelska) för investerare, analytiker och media den 25 juli kl. 10:00
där VD Thomas Eldered och CFO Karl G Lindström presenterar och
kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd nedan länk:
https://webinars.on24.com/EMEA/RecipharmQ2_2018

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer under själva
webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker
det med att logga in via länken ovan.

Från Sverige: +46 8 566 426 51
Från Storbritannien: +44 333 300 08 04
Från USA: +1 631 913 14 22
Pinkod för deltagare:
96826302#

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com
(https://www.recipharm.com/investor-relations) eller kontakta:

Thomas Eldered, VD, 08 602 52 10
Karl G Lindström, CFO, ir@recipharm.com, 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 juli 2018 kl 07:45 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5
000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel
i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och
API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar
flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som
mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor
och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike,
Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms
B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recipharm-ab/r/recipharm-ab-publicerar-delarsr...
http://mb.cision.com/Main/9273/2580902/882800.pdf
http://mb.cision.com/Public/9273/2580902/9370b16daccdee5e.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.