Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-23

Recipharm AB: Recipharm förvärvar Mitim Srl för 640 miljoner kronor och tillför volym och nischteknologi inom injicerbara betalaktamer

Recipharm AB meddelar idag att man har ing?tt ett avtal om att
f?rv?rva det italienska CDMO-f?retaget Mitim Srl, vilket ut?kar
koncernens storlek och kapacitet. Mitim ?gs idag av en italiensk
familj och ?r specialiserat p? fyllning av injicerbara
betalaktamprodukter. F?retaget finns i Brescia, n?ra Recipharms
befintliga verksamhet i norra Italien. F?rv?rvet slutf?rs i morgon,
den 24 februari 2016.

Aff?ren i korthet

? Tillf?r viktig teknologi inom fyllning av injicerbara betalaktamer
med f?rs?ljning riktad mot de amerikanska och europeiska marknaderna.

? Aff?ren har ett EV-v?rde (Enterprise Value eller skuldfritt v?rde)
p? 68 miljoner euro (640 miljoner kronor), vilket motsvarar cirka 8
g?nger EBITDA(1)-resultatet proforma f?r 2015.

? 2015 hade Mitim proforma-int?kter p? 42,5 miljoner(1) euro, vilket
skulle ha motsvarat en ?kning av Recipharms totala int?kter f?r 2015
med n?stan 12 procent.

? F?rv?rvet kommer att bidra positivt till b?de EBITDA-marginalen
och vinsten per aktie fr?n det andra kvartalet 2016.
Transaktionskostnaderna p? cirka 4 miljoner kronor p?verkar det
f?rsta kvartalets resultat.

? Vissa av s?ljarna kommer att teckna sig f?r en nyemission av 1 039
724 RECI B-aktier v?rderade till 14 miljoner euro, vilket motsvarar
cirka 2 procent av aktiekapitalet.

Koncernchef Thomas Eldered kommenterar aff?ren: "Det h?r ?r ett mycket
sp?nnande f?rv?rv f?r Recipharm och ett viktigt steg i v?r
konsolidering av CDMO-branschen. Aff?ren bef?ster v?r ledande
position inom tillverkning av betalaktamer och ger Recipharm b?de
st?rre volymer och goda m?jligheter att utnyttja kommersiella och
operativa synergier i kombination med v?r befintliga italienska
verksamhet".

Giorgio Bruno, vd f?r Recipharm Italia S.p.A, s?ger: "Vi ser verkligen
fram emot att v?lkomna v?ra nya kolleger fr?n Mitim till
Recipharm-koncernen. Jag ?r ?vertygad om att vi med deras hj?lp och
erfarenhet kommer att f? en fortsatt stark tillv?xt i den italienska
delen av koncernens verksamhet."

Om Mitim Srl
Mitim ?r en italiensk konstraktstillverkare av l?kemedel och har sin
bas i Brescia i norra Italien. I produktportf?ljen ing?r betalaktamer
i torr steril pulverform f?r injicerbara l?sningar, tabletter och
orala suspensioner. Bland ?vriga produkter finns injicerbara sterila
l?sningar, orala fasta beredningar och v?tskor samt halvfasta
beredningar. Tillverkningsanl?ggningen har fem produktionslinjer, och
i mars 2015 genomf?rde f?retaget en stor investering i en ny,
toppmodern produktionslinje f?r injicerbara betalaktamer. Mitim har
cirka 250 anst?llda.

Bakgrund till aff?ren
F?rv?rvet av Mitim konsoliderar Recipharms ledande position som ett
CDMO-f?retag och tillf?r viktig, ny teknologi med anl?ggningar som
godk?nts av FDA inom nischomr?det fyllning av sterila betalaktamer.
F?rs?ljningen i USA (den st?rsta marknaden f?r den h?r typen av
produkter) har ?kat avsev?rt p? senare ?r genom att partnerskapen med
befintliga kunder som g?r nya produktregistreringar p? omr?det har
ut?kats. Konkurrensen inom den h?r teknologin ?r begr?nsad i Europa.

Mitim ?r ett h?gkvalitativt CDMO-f?retag som f?rv?rvades av de
nuvarande ?garna 1981 och sedan dess har framg?ngsrikt vuxit.
F?retaget har byggt vidare p? sitt renomm? om att vara tillf?rlitligt
och ha en h?g vetenskaplig kompetens. Tillg?ngarna ?r v?l
investerade, och sedan 2012 har man genomf?rt kapitalinvesteringar p?
drygt 12 miljoner euro i tre nya, toppmoderna fyllningslinjer.

Transaktionen kompletterar Recipharms befintliga verksamhet i Italien
med ett antal kommersiella och operativa synergier som f?rv?ntas
uppst? n?r verksamheterna integreras. F?retagen ligger n?ra varandra
rent geografiskt. Det finns ?nnu ingen ber?kning av synergiernas
omfattning. Vi f?rv?ntar oss ocks? att flera m?jligheter uppst?r
genom Recipharms befintliga verksamhet inom betalaktamer i Sverige
och Italien.

Transaktionsvillkor

? Mitims aktier kommer att f?rv?rvas av Recipharms italienska
dotterbolag, Recipharm Italia S.p.A.

? F?rv?rvet v?rderas till 68 miljoner euro p? kassa- och skuldfri
bas, vilket motsvarar cirka 8 g?nger EBITDA-resultatet proforma f?r
2015(1).

? F?rv?rvet kommer att betalas med tillg?ngliga medel.
? S?ljarna kommer att teckna sig f?r en nyemission av 1 039 724 RECI
B-aktier till ett v?rde av 14 miljoner (2) euro. Aktierna kommer att
vara l?sta under 12 m?nader.

? Ingen ytterligare finansiering kr?vs.
? F?rv?rvet kommer att slutf?ras den 24 februari 2016.
(1) Proforma-int?kter f?r 2015 och EBITDA ?r prelimin?ra och ?r inte
revisorsgranskade och f?ljer italienska bokf?ringsprinciper.

(2) Teckningskursen uppg?r till 13,4651 euro och motsvarar ett v?gt
genomsnitt av marknadspriserna p? en aktie av serie B under perioden
17 till 23 februari, 2016 konverterad fr?n svenska kronor till euro
enligt en v?xlingskurs f?r SEK/EUR per den 23 februari 2016.

Telefonkonferens och Q&A
En presentation inklusive ett tillf?lle att st?lla fr?gor kommer att
h?llas direkt efter presentationen av bokslutskommunik?n f?r 2015, kl
10:00 CET, i morgon den 24 februari. F?r detaljer se pressmeddelandet
f?r bokslutskommunik?n.

F?r mer information bes?k www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, koncernchef och verkst?llande direkt?r +46 8 602 52 10
Bj?rn Westberg, CFO, ir@recipharm.com, +46 8 602 46 20

Denna information offentligg?rs enligt lagen om v?rdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid
NASDAQ Stockholm. Informationen l?mnades f?r offentligg?rande den 23
februari 2016 kl 19:00 CET.

Om Recipharm
Recipharm ?r ett ledande CDMO-f?retag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom l?kemedelsindustrin och har cirka 2
500 anst?llda. Recipharm erbjuder tillverkningstj?nster av l?kemedel
i olika former, produktion av material till kliniska pr?vningar och
farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar f?r n?rvarande
flera hundra olika produkter ?t s?v?l stora l?kemedelsf?retag som
mindre utvecklingsbolag. Bolaget oms?tter cirka 3,4 miljarder SEK och
har utvecklings- och tillverkningsanl?ggningar i Sverige, Frankrike,
Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien, Portugal och Israel med
huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) ?r
noterad p? NASDAQ Stockholm.

F?r mer information bes?k f?retagets hemsida: www.recipharm.com

I samband med f?rv?rvet har Recipharm anlitat Gatti Pavesi Bianchi som
juridisk r?dgivare och EY som finansiell r?dgivare. S?ljarna har i
samband med f?rv?rvet anlitat Roedl & Partner som juridisk r?dgivare
och CMC Consulting Group som finansiell r?dgivare.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Lagerv?gen 7, 136 50 Jordbro, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00,
Fax 46 8 81 87 03

www.recipharm.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recipharm-ab/r/recipharm-forvarvar-mitim-srl-f...
http://mb.cision.com/Main/9273/9923455/481124.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.