Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-16

Recyctec: Konvertibelemissionen i Recyctec är fulltecknad och betalning har erlagts

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ) ("Bolaget") beslutade den 31
augusti 2017, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att
emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 5
miljoner kronor riktad till på förhand vidtalade investerare. Extra
bolagsstämma i Bolaget beslutade den 22 september 2017 att godkänna
styrelsens beslut. Teckning av samtliga 20 konvertibler om sammanlagt
nominellt 5 miljoner kronor har skett, innebärande att emissionen
blev fulltecknad. Vidare har full betalning erlagts för tecknade
konvertibler genom kontant betalning respektive kvittning av
befintlig fordran.

Sau Suen Tse (styrelseordförande i Bolaget) och Richy Ocean
International Ltd (ägs till 50% av Sau Suen Tse och är större
aktieägare i Bolaget) har, i enlighet med beslutade villkor för
konvertibelemissionen, betalat för sina respektive konvertibler genom
kvittning. Det innebär att Sau Suen Tse har kvittat sin befintliga
fordran på Bolaget om 1 000 000 kr och att Richy Ocean International
Ltd har kvittat sin befintliga fordran på Bolaget om 1 500 000 kr.
Övriga konvertibeltecknare har erlagt kontant betalning för sina
respektive konvertibler, innebärande att Bolaget har erhållit 2 500
000 kronor i kontanta medel.

För en sammanfattning av villkoren i konvertibelemissionen hänvisas
till Bolagets pressmeddelande från extra bolagsstämma den 22
september 2017 samt för teckningen hänvisas till pressmeddelande från
den 21 september 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80 Tel: 0708-55 79 12

Denna information
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16
oktober 2017.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och
propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs
skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs
under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av
Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen
i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recyctec/r/konvertibelemissionen-i-recyctec-ar...
http://mb.cision.com/Main/11649/2368458/736867.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.