Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-08

Recyctec: Recyctec meddelar att teckningsperioden för emissionen är avslutad och att Styrelsen fattat beslut om tilldelning

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar att teckningstiden
för emissionen beslutad av den extra bolagsstämman 21 februari har
gått ut, och att bolaget har beslutat om tilldelning av aktier.

Nyemissionen av aktier till styrelseledamöter och anställda är
fulltecknad

Styrelsen i Recyctec har i dag beslutat att stänga emissionen beslutad
av extra bolagsstämma den 21 februari. De nya aktierna emitteras till
en kurs motsvarande volymvägt genomsnitt av betalkursen för bolagets
aktie under en period av 20 handelsdagar omedelbart före den 20
februari 2019, med avdrag för en emissionsrabatt på tio procent.
Teckningskursen uppgick till 0,535 SEK per aktie. Nyemissionen blev
fulltecknad och aktiekapitalet ökas med 205 607,45 SEK genom
nyemission av 4 112 149 aktier till ett värde av 2 199 999,72 SEK.
Följande anställda och styrelsemedlemmar har tecknat sig: Göran
Nylén, NGN Advisor AB (Göran Nylén), Altavida AS (Ragnhild
Skjævestad), Core Comptence AB (Robert Wahren), Andreas Cederborg,
Alexander Lersbryggen, Gunilla Dirnberger, Alina Hulterskog, Joakim
Steen, Stefan Carlsson, och Helene Bergwall.

Styrelsen har vidare beslutat att godta att likvid kvittas och erläggs
genom tidigare lämnat bygglån från Altavida AS (Ragnhild Skjævestad),
Core Competence AB (Robert Wahren) och NGN Advisor AB (Göran Nylén)
för sammanlagt 1 667 998, 93 SEK.

Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt

Styrelsen i Recyctec har i dag beslutat att stänga emissionen beslutad
av extra bolagsstämman 21. februari. De nya aktierna emitteras till
en kurs motsvarande volymvägt genomsnitt av betalkursen för bolagets
aktie under en period av 20 handelsdagar omedelbart före den 20
februari 2019, med avdrag för en emissionsrabatt på tio procent.
Teckningskursen uppgick till 0,535 SEK per aktie. Den beslutade
nyemissionen ökar bolagets aktiekapital med 304 849, 25 SEK genom
nyemission av 6 096 985 B-aktier till emissionslikvid om 3 261 886,98
SEK. Rätt att teckna nya aktier tillkom, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tretton (13) på förhand vidtalade
investerare bestående av Christer Jönsson, Oscar Duvik, Fredrik
Åhlander, Christian Berger och ytterligare 9 personer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD Ragnhild Skjævestad, Ordförande

E-post: goran.nylen@recyctec.se E-post: ragnhild@altavida.no

Tel: +46 723 88 63 77 Tel: +47 926 060 75

Denna information Denna information är sådan information som Recyctec
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars
2019.

Recyctec, EarthCare® och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och
propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs
cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller
annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala
målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och
15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och
förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via
samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är
produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen
i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recyctec/r/recyctec-meddelar-att-teckningsper...
https://mb.cision.com/Main/11649/2759506/1004452.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.