Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-22

Recyctec: Uppdatering - refinansiering, kapitalanskaffning och besparingar

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar att arbetet med
refinansieringen av bolaget till sin huvuddel är genomförd och
avslutad.

Styrelsen för Bolaget meddelade i pressmeddelande den 24/1 2019
beslutet att genomföra en kapitalanskaffning genom en riktad
nyemission samt att fokuserat arbeta med andra åtgärder för att
säkerställa Bolagets ställning och förmåga att fortsätta med
planerade investeringar, förbättringsåtgärder och verksamhet

Emissionen inbringade i sin hela omfattning 5,46 MSEK i
kapitaltillskott, detta genom konvertering av tidigare utgivna
brygglån från Styrelse och Ledning samt genom nyteckning av aktier.

Därutöver har Bolaget genom Almi Företagspartner erhållit ett
investeringslån om 1,45 MSEK.

Slutligen har en rörelsekredit om maximalt 2 MSEK eller 80% av
innevarande orderstock, möjliggjorts genom ett samarbete med Nordea
Start Up & Growth.

Tidigare kommunicerat besparingsprogram får full effekt i samband med
mars månads slut. Detta, tillsammans med övriga - redan genomförda
besparingar medger att Bolagets besparingsmål om 1,2 MSEK för
verksamhetsåret 2019 anses vara uppnått och frigjorda resurser kan
därmed återinsättas i den operativa verksamheten för verklig effekt.

Kommentarer av VD, Göran Nylén:

"Vi har på förhållandevis kort tid identifierat och genomfört ett
stort antal åtgärder för att stärka Bolagets ställning. Viktigast för
oss nu är vi kan upprätthålla investerings och förbättringstakten
enligt plan samt hålla en klar och tydlig riktning mot positivt
kassaflöde."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD Ragnhild Skjævestad, Ordförande
E-post: goran.nylen@recyctec.se E-post: ragnhild@altavida.no
Tel: +46 723 88 63 77 Tel: +47 926 060 75

Denna information Denna information är sådan information som Recyctec
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars
2019

Recyctec, EarthCare® och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och
propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs,
dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller
annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala
målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och
15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och
förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via
samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är
produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen
i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recyctec/r/uppdatering---refinansiering--kapi...
https://mb.cision.com/Main/11649/2769311/1011914.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.