Du är här

2018-08-24

Red Reserve Entertainment: Halvårsrapport, januari - juni 2018

HALVÅRSRAPPORT, JANUARI-JUNI 2018

JANUARI - JUNI 2018
NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 1 942 (849) Tkr.
RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till -2 757 (-1 608)
Tkr.

RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till -3 448 (-2 139) Tkr.
RESULTAT PER AKTIE uppgick till -0,52 (-1,00) kronor.
ANDRA KVARTALET 2018
NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 1 147 tkr (531 tkr).
RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till -1 589 tkr (-975
tkr).

RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till -2 009 (-1 250) Tkr.
RESULTAT PER AKTIE uppgick till -0,26 (-0,58) kronor.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Ny vd tillträdde i januari
· Genomförde namnändring till Red Reserve Entertainment AB
· Red Reserve förvärvade CS:GO-laget Godsent
· Red Reserve kontrakterade fyra nya sponsorer
· Red Reserve signerade Call of Duty-stjärnan Matthew "Skrapz"
Marshall

· MillionMind inledde arbetet med ny quizplattform
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· CS:GO-laget bjöds in till exklusiva turneringar i Kanada och Polen
· Red Reserves Call of Duty-lag blev nominerat till årets lag och
Matthew "Skrapz" Marshall blev nominerad

till årets spelare i världen
· Förvärvade Fortnite-lag i världsklass
· Call of Duty-laget blev trea i CWL Pro League - vann 80 000 USD
· Genomförde riktad nyemission om cirka 2,7 miljoner kronor
VD-KOMMENTAR

Det händer mycket spännande i Red Reserve Entertainment just nu.
Perioden vi är inne i är den mest

händelserika under mina tio år i bolaget. Vi har under året expanderat
och gett oss in i ett helt nytt och

högintressant affärsområde - esport. Denna nya verksamhetsgren gav
också upphov till ett namnbyte under

våren, från Community Entertainment Svenska AB till Red Reserve
Entertainment AB.

Koncernen har gjort stora tillväxtinvesteringar i dotterbolagen Red
Reserve och MillionMind, där

Red Reserve nyligen har köpt nya lag i både CS:GO (Counter-Strike:
Global Offensive) och det populära

spelet Fortnite. MillionMind å sin sida arbetar just nu med en helt ny
generation av sin unika quizplattform

för att säkerställa en ledande position på quizmarknaden samtidigt som
man ser till att möta de krav som

marknaden kommer att ställa de kommande åren. Kort sagt, vi investerar
för framtiden! För att detta ska

vara möjligt tar vi många betydande - men nödvändiga - kostnader just
nu, något som givetvis syns i resultaträkningen.

Red Reserve har under perioden befäst sin position som ett av världens
främsta esport-lag, med bland annat

en rad topplaceringar i spelet Call of Duty. Laget har totalt spelat
in ca 200 000 USD.

Bolaget har även knutit till sig flera viktiga sponsoravtal.
Red Reserve har under perioden investerat i två stora lagförvärv. I
juni värvades CS:GO-laget Godsent, med

tunga internationella meriter - en av årets allra viktigaste
investeringar. Detta är ett steg i ledet för att ytterligare

stärka varumärket Red Reserve och attrahera nya sponsorer. Red
Reserves Call of Duty-lag var redan innan

ett av världens allra bästa, men i och med värvningen av
världsstjärnan Matthew "Skrapz" Marshall i maj

stärktes den positionen ytterligare. Utöver det har man kontrakterat
spelare i onlinespelet Fortnite, ofta betraktat

som världens allra största spel för närvarande. Ägarna Epic Games
garanterade nyligen 100 miljoner

USD i total prispott under den kommande tolvmånadersperioden. Red
Reserve har även köpt två av världens

bästa spelare i kortspelet Hearthstone, i form av svensken Elias
"Bozzzton" Sibelius från Falkenberg och Julien

"Cydonia" Perrault från Kanada.
Ett av mina första beslut som vd för Red Reserve Entertainment var att
dra igång dotterbolaget MillionMinds

största och mest omfattande utveckling hittills, då arbetet med en
helt ny version av bolagets unika quizplattform

inleddes. MillionMind, som arbetar med gamification genom sin
egenutvecklade quiztjänst, kommer

i och med den nya generationen att kunna möta marknadens höga krav på
den allra senaste tekniken och

innovativa funktioner. Arbetet med den nya plattformen går enligt plan
och under hösten kommer vi att presentera

en första beta-version till våra kunder. Plattformen kommer att skapa
helt nya förutsättningar då vi

går från att operera i Sverige till att rikta fokus mot en global
marknad.

Under perioden har vi inlett samarbete med flera nya storföretag.
Bland dessa hittar vi exempelvis Blocket,

PostNord, SF Bio, Unionen, Läkare Utan Gränser, Djurens Rätt och OKQ8.
Olav Törnblom, verkställande direktör

FINANSIELL INFORMATION

ANDRA KVARTALET
Intäkterna uppgick till 1 147 (531) Tkr. Rörelseresultatet före
avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick

till -1 589 (-975) Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -2 009 (-1
250) Tkr.

JANUARI- JUNI
Intäkterna uppgick till 1 942 (849) Tkr. Rörelseresultatet före
avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick

till -2 757 (-1 608) Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -3 448
(-2 139) Tkr.

MODERBOLAGET
Moderbolagets intäkter uppgick till 223 (1 146) Tkr och
rörelseresultatet uppgick till -243 (-496) Tkr. Resultat

efter skatt uppgick till -239 (-5 506) Tkr. Investeringar i
anläggningstillgångar uppgick till 6 000 (0) Tkr och

avser i sin helhet förvärvet av Red Reserve AB.
Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2018 till 10 476 (1
954) Tkr och soliditeten uppgick till

83 (56) procent.
ANTALET AKTIER
Antalet aktier uppgår den 30 juni 2018 till 7 635 580.
NÄSTKOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

Delårsrapport juli-september 2018 23 november 2018
Bokslutskommuniké 2018 23 februari 2019
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm 24 augusti 2018
Olav Törnblom, VD
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olav Törnblom, VD
Mobil 070 219 04 06
olav@redreserveentertainment.com

Denna information är sådan information som Red Reserve Entertainment
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24
augusti 2018.

Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat
en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i
kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på
gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig
faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red
Reserve AB är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen.

Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red
Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment),
Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag
lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive,
Call of Duty, Hearthstone och Fortnite.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/red-reserve-entertainment/r/halvarsrapport--ja...
http://mb.cision.com/Main/11571/2600044/896877.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.