Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Redsense: Kvartalsredogörelse Q3 Redsense Medical AB (publ)

Tredje kvartalet juli-september 2016
Koncernen

· Intäkter under tredje kvartalet uppgick till 722 kSEK (968)
· Resultat före skatt, -2 532 kSEK (-1 141).

Moderbolaget

· Nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 720 kSEK
(391).

· Resultat före skatt, -1 794 kSEK (-533).
Januari-september 2016
Koncernen

· Intäkter under första nio månaderna 2016 uppgick till 2 157 kSEK.
· Resultat före skatt, -5 310 kSEK.
· Summa eget kapital uppgick till 4 589 kSEK vid periodens slut.
· Likvida medel uppgick till 5 027 kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

· Nettoomsättning under de första nio månaderna 2016 uppgick till 1
268 kSEK (1 980).

· Resultat före skatt, -3 633 kSEK (-1 393).
· Summa eget kapital uppgick till 43 003 kSEK vid periodens slut.
· Likvida medel uppgick till 4 810 kSEK vid periodens slut.
Resultat och ställning
Resultat för koncernen var för årets första nio månader 2016 uppgick
före skatt till -5 310 kSEK eller

-0,56 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 30 september var 9
390 733 stycken. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5
027 kSEK. Bolaget har utvecklat en App för utbildning och support av
klinikpersonal. Utvecklingen av Appen har kostat ca 700 000 SEK och
är extraordinär kostnad som belastar resultatet.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Redsense Medical har utvecklat, efter förfrågan från sina största
kunder, ett larmsystem för dialys som kan övervaka katetrar istället
för nålar som blodaccess. Produkten, kallad "Redsense Catheter
Sensor" lanseras nu för Europa och planeras att söka "clearance" för
försäljning i USA under vintern.

Cirka 20% av dialyspatienterna i USA får sin dialys genom en kateter
som placeras vid halsen och in i halsblodådrorna. Katetern kan sitta
kvar i upp till ett år innan den ersätts med en fistel för nål
access. Om fisteln efter en tid inte fungerar så sätts återigen en
kateter in. Det är angeläget att ett blodläckage upptäcks direkt vid
denna typ av blodaccess då blodmängderna är större. Larmet minskar
den medicinska risken och dess konsekvenser avsevärt, inte minst vid
akut dialys. Medicinska kostnader och eventuella skadestånd som en
konsekvens av olyckan är andra motiv för att använda larmet.

Den nya produkten är utvärderad i Sverige med goda resultat och är nu
CE märkt. Produkten ger en klart ökad försäljningspotential och en
förstärkt position på marknader där övervakning av blodläckage är
viktigt. Produkten kommer att marknadsföras i samma säljkanaler som
vennålslarmet.

· Redsense Medical bryter nu in på den krävande tyska marknaden.
Storsjukhuset Vivantes med en ledande dialysakut i Berlin påbörjat en
studie med Redsense produkter efter ett långt och kvalificerat
granskningsarbete. Vivantes ägs av staden Berlin.

Studien inkluderar även Redsense nya kateterprodukt och studien kommer
att vara klar till mars 2017. Resultatet kommer att presenteras i en
vetenskaplig artikel och eftersom Vivantes är ett prestigesjukhus
även utanför Tyskland blir denna artikel en viktig del av vårt
marknadsföringsarbete i Europa.

· Bolaget har tillsammans med dialysspecialister och EDTNA/ERCA
(European Dialysis Nurse Association) utvecklat en App för utbildning
och support på våra produkter. Det kommer med tiden bli tusentals
sjuksköterskor och hempatienter som dagligen behöver utbildning och
support. Man kommer att kunna få de flesta svaren 24/7 på ett
behändigt sätt. Vi ser även Appen som ett fantastiskt
marknadsföringsinstrument mot klinisk personal.

· Bolaget har en avsiktsförklaring med Spindial Spa. i Italien.
Bolaget sköts av tidigare Gambro chefer. Spindial kommer bli vår
agent och de representerar även Nikkiso dialysmaskiner vilket är den
tillverkare som ligger längst fram i ambitionerna att sammankoppla
sin maskin med vårt larm.

VD kommentar
Under kvartalet har vi fått bekräftelse från de två stora amerikanska
dialyskedjorna att vi nu är "prefererred supplier" i deras
inköpssystem. Detta bekräftar att de accepterat produkten och vi öka
användningen. Bättre referenser än detta kan vi inte få. Vi har
börjat se en klar ökning av inköpsvolymerna och arbetar nu på att få
till stånd distributionsavtal med deras respektive logistikpartners
för att på så sätt underlätta säkra leveranser till deras respektive
kliniker.

Vi är också stolta över att vi som enda larm uppfyller den nya
standard som beslutades av den internationella
standardiseringskommittén, IEC. Detta gör oss till ett självklart val
att komplettera dialysmaskiner för att få en säkrare behandling. Vi
har validerat ihop kopplingen med Nikkisos nya dialysmaskin och för
fortlöpande diskussioner med flera dialysmaskintillverkare. Vi har
också börjat samarbete med distributörer som ser ett starkt mervärde
att kunna erbjuda en mer komplett säkerhetslösning till klinikerna.

Vi har också besökt en kongress under september i Valencia Spanien för
europeiska sjuksköterskor och medicintekniker (EDTNA /ERCA) . Temat
för kongressen i år var kvalitet och säkerhet inom dialysvård.
Redsense's monter var välbesökt och många var intresserade av att
lära mer om Redsense larm system. Det fanns ett tydligt behov av ökad
övervakning för varje dialyssjuksköterska har allt fler patienter att
ansvara för under ett skift. Denna trend bedöms fortsätta.
Tillsammans med EDTNA/ERCA lanserade Redsense en App och ett
halvdagsutbildningspaket. Appen möjliggör online utbildning för
användningen av Redsense blodläckagelarm. Likande utbildningar och
introduktion av Appen göras i olika länder. Våra nyligen genomförda
utbildningar av ett par hundra sjuksköterskor bevisar återigen Appens
användbarhet. Vi ser sjuksköterskegruppen som viktiga ambassadörer
och indirekta marknadsförare av Redsense produkter.

Tysklandstudien fortgår och allt tyder på att den ska kunna
slutrapportera positiva resultat under kvartal 1. Studien är viktig
dels för att den utvärderar även vår nya kateterprodukt. Resultaten
kommer publiceras och artikeln kommer att läsas av många även utanför
Tyskland. Studien kommer även förenkla vår FDA- ansökan för
användning i USA.

Vi ser fram mot resten av 2016 med ökande volymer från fler länder.
Våra marknadsaktiviteter och utökade produktprogram kommer ge en
positiv utveckling av försäljningen under 2017. Vi räknar med en ökad
användning av våra produkter inom hem-, natt- och akutdialys.

Patrik Byhmer
Verkställande direktör

Om företaget
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och
USA. Bolagets produkt Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett
av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys -
att upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Redsense Medical
gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en
larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi
som svar till de krav som ställs av dialyspersonal.

Granskning av kvartalsredogörelsen
Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle
Datum för nästa rapporttillfälle, vilket innebär bokslutskommunikén
för 2016, är den 22 februari 2017.

För ytterligare information kontakta VD Patrik Byhmer, tel 070-357 21
64

eller mail patrik.byhmer@redsensemedical.com
Redsense Medical AB (publ.) Tel 035-10 60 30
Gyllenhammarsvägen 26 info@redsensemedical.com
302 92 HALMSTAD www.redsensemedical.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redsense/r/kvartalsredogorelse-q3-redsense-med...
http://mb.cision.com/Main/12367/2108866/580244.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.