Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Redsense: Sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman

Sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 5: april
2017.

Resultat- och balansräkning:

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelseledamöter:

Omval av Bo Uneus (ordf., oberoende) och Susanne Olausson samt val av
Klas Arildsson (oberoende).

Beslutades om ett arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska
utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000
kronor till övriga ordinarie strelseledamöter. totalt 250 000 kr.

Revisor:

Till revisionsbolag omvaldes Baker Tilly med Jan Carlsson som
huvudansvarig revisor.

Revisorerna skaerhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner:

Stämman beslöt bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner,
innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst
etthundratiotusen (110 000) kronor motsvarande högst en miljon
etthundratusen (1 100 000) nya aktier.

Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra
delägarskap för strategiska samarbetspartners, kapitalanskaffning
och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras
av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

- Vid årstämman togs de beslut som förväntades och som vi tror är till
största nytta för Bolaget. Vi glädjer oss åt att alla inblandade har
en samsyn om och en stor tro på en ljus framtid för Redsnese Medical,
kommenterar Patrik Byhmer, vd Redsense Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Redsense Medical AB (publ) i korthet

Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system
för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har
även kontor i Reston, VI., USA.

Produkten

Redsense är ett optiskt system som varnar för blödning vid
dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret
fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från
larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn
ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense
Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland,
Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien,
Slovakien, Holland, Belgien och Kanada.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redsense/r/sammanfattning-av-de-beslut-som-tog...
http://mb.cision.com/Main/12367/2233375/653994.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.