Du är här

2018-07-13

Redwood Pharma: Konvertering i Redwood Pharma

Den 26 juni 2018 offentliggjorde Redwood Pharma AB ("Redwood") en till
den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S ("Formue Nord")
riktad konvertibelemission om 2 mkr. Emissionen skedde med stöd av
ett avtal om kreditfacilitet som offentliggjordes den 27 mars 2018,
enligt vilket Formue Nord har åtagit sig att fram till den 31
december 2019 teckna konvertibler för upp till 15 mkr.

Formue Nord har nu begärt konvertering av 1 mkr. Följaktligen utestår
konvertibeln med resterande belopp om 1 mkr. Konverteringskursen har
fastställts till ca 5,6509 kronor, vilket motsvarar nio (9) procents
rabatt i förhållande till den lägsta dagliga volymvägda
genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för de femton handelsdagar som
föregick konverteringen. Dagar där Formue Nord står för tjugo (20)
procent eller mer av handeln i Redwood-aktien är i förekommande fall
exkluderade från beräkningen. Antalet aktier som tillkommer genom
konverteringen uppgår följaktligen till 176 962 st.

Enligt avtalet med Formue Nord utgår en startavgift om fem (5) procent
av den avtalade faciliteten på 15 mkr, dvs 0,75 mkr. Enligt avtalet
skall denna erläggas med nyemitterade aktier i samband med första
konvertering. Mot den bakgrunden har Redwood, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2018, beslutat om en riktad
emission om 132 722 aktier till Formue Nord. Emissionskursen
motsvarar konverteringskursen och uppgår följaktligen till 5,6509
kronor.

Genom konverteringen och den riktade emissionen ökar antalet aktier
och röster i Redwood med 309 684 stycken och uppgår därefter till 11
997 592 stycken. Aktiekapitalet ökar med 61 936,80 kronor till 2 399
518,40 kronor. Den totala utspädningseffekten för konverteringen och
kvittningsemissionen är cirka 2,6 procent.

Enligt avtalet med Formue Nord erhålles för varje tretal aktier som
konverteras en teckningsoption som berättigar Formue Nord att under
en period av tre år teckna en ny aktie till 130 procent av
konverteringskursen. Styrelsen för Redwood har därför också beslutat
om en emission av 58 987 sådana optioner med en teckningskurs om 7,35
kronor.

För ytterligare information:
Martin Vidaeus - VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 juli 2018.

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt
torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra
besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan
frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan
Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade
läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig
klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med
läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på
världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market
(Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/konvertering-i-redwood-pharma...
http://mb.cision.com/Main/14293/2574718/878030.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.