Du är här

2018-03-08

Redwood Pharma: Redwood Pharma förvärvar immateriella rättigheter

Redwood Pharma har träffat ett avtal om förvärv av vissa patent och
patentansökningar samt viss klinisk och preklinisk data. Betalning
sker genom att Redwood Pharma emitterar 525 000 aktier.

CapaVision Ltd är ett mindre bolag baserat i England som bedriver
utveckling av oftalmologiska läkemedel. CapaVision har drivit ett
utvecklingsprojekt inom området torra ögon (DED, Dry Eye Disease).
Inom ramen för detta projekt har bolaget ett antal patent och
patentansökningar i USA och EU som avser användning av östrogen i
behandling av torra ögon. Redwood Pharmas huvudprojekt är RP101, en
behandling mot kroniskt torra ögon i kvinnor efter klimakteriet, där
en östrogenanalog är den aktiva komponenten. CapaVisions patent och
patentansökningar uppvisar klara synergier med och är i utvecklingen
av RP101 ett gott komplement till befintliga immateriella
rättigheter. CapaVision har även tillgång till viss klinisk och
preklinisk data inom området.

Genom överenskommelsen förvärvar Redwood Pharma patent,
patentansökningar och den aktuella datan för en köpeskilling om 5 124
000 kronor. Köpeskillingen kommer att erläggas genom att till
CapaVision emittera 525 000 aktier i Redwood för en teckningskurs om
9,76 kr (vilket motsvarar stängningskursen för Redwood-aktien den 7
mars 2018). Emissionsbeslutet kommer att tas av styrelsen med stöd av
bemyndigande som lämnats vid årsstämman den 15 maj 2017 och teckning
kommer att ske senast den 13 mars 2018. För övriga aktieägare innebär
emissionen en utspädning om 5,6 procent av aktier och röster.

CapaVision har förbundit sig att inte avyttra 225 000 aktier förrän
tidigast efter två månader från idag och vidare att inte avyttra
ytterligare 225 000 aktier förrän tidigast efter tolv månader från
idag.

"Jag är mycket nöjd över att kunna offentliggöra överenskommelsen med
CapaVision. Den ger oss möjligheten att stärka vår "freedom to
operate" i framtiden och samtidigt förbättra vår patentsituation,
särskilt om de aktuella patentansökningarna leder till beviljade
patent. Den data som ingår i överenskommelsen bedömer vi vara
värdefull såväl i samband med ansökan om att få inleda vår kliniska
fas II-prövning senare under våren som i framtida diskussioner med
läkemedelsbolag", säger VD Martin Vidaeus i en kommentar.

För ytterligare information
Martin Vidaeus - VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 mars 2018.

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt
torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra
besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan
frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan
Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade
läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig
klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med
läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på
världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW,
ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/redwood-pharma-forvarvar-imma...
http://mb.cision.com/Main/14293/2468339/802921.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.