Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Redwood Pharma: Redwood Pharma genomför nyemission inför listning på AktieTorget

Redwood Pharma AB (publ) genomför en nyemission inför en listning på
AktieTorget. Nyemissionen ska främst finansiera utvecklingen fram
till kliniska försök av bolagets produktkandidat RP101, en terapi mot
kroniskt torra ögon. Redwood Pharma avser att använda IntelliGel ®,
en inlicensierad slow-release drug delivery plattform, i syfte att
göra behandlingen mer bekväm för patienterna.

Teckningskursen är 9,00 kr per aktie innebär en pre-money värdering
som uppgår till 28,8 mkr och teckningstiden löper från den 16 maj
till den 27 maj 2016. Emissionen kommer vid full teckning tillföra
Redwood Pharma 19,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Antalet
nyemitterade aktier vid full teckning uppgår till 2 200 000. I
samband med erbjudandet har Redwood Pharma mottagit icke säkerställda
emissionsgarantier och teckningsförbindelser om totalt 15,9 miljoner
kronor, motsvarande 80 % av emissionsbeloppet.

Bakgrund och motiv
Redwood Pharma utvecklar läkemedel inom ögonområden där det finns
stora medicinska behov och god marknadspotential. RP101 som är
Bolagets första produktkandidat att utveckla, riktar sig mot den
största målgruppen för kroniskt torra ögon, kvinnor efter
klimakteriet. Den aktiva substansen har genomgått Fas II kliniska
försök med gott resultat och Redwood Pharma har tillgång till dessa
data. Bolaget har som mål att utveckla RP101 i en ny formulering och
fram till och med kliniska försök i fas II, varefter RP101 planeras
att utlicensieras och börja generera kassaflöden till Bolaget genom
licensavtal med större läkemedelsbolag.

Villkor i sammandrag

· Teckningstid: 16 maj - 27 maj 2016
· Teckningskurs: 9,00 kr per aktie
· Teckningspost: Minsta teckningspost är 750 aktier
· Fem (5) aktier berättigar till fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1
· Varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kursen 10,35 kr under juni-augusti 2017
· Emissionsbelopp vid full teckning av aktierna: 19,8 mkr
· Kapitaltillskott vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna: 18,2 mkr
· Antal nyemitterade aktier: 2 200 000 st
· Antal nyemitterade teckningsoptioner: 1 760 000 st
· Värdering: 28,8 mkr (pre-money)
· Första dag för handel med aktier på Aktietorget beräknas till den 15 juni 2016

Memorandum, Teaser samt anmälningssedel finns på Redwood Pharmas,
Stockholm Corporate Finance och AktieTorgets respektive hemsidor
www.redwoodpharma.se, www.stockholmcorp.se och www.aktietorget.se

Investerarträff
Anglais, Stockholm, Humlegårdsgatan 23, den 24 maj kl 18-21
Anmälan sker till stockholm@finansevent.se
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance (www.stockholmcorp.se) är finansiell
rådgivare i samband med listningen och nyemissionen.

För mer information:
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0) 8-440 56 40
E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se
(info@stockholmcorp.se)Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma AB (publ)
Tel: +46 (0) 70-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se
www.redwoodpharma.se
Om Redwood Pharma
Redwood Pharma är ett bolag som utvecklar ögonläkemedel inom områden
med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling
av ett läkemedel mot en av de viktigaste biologiska mekanismerna mot
kronisk torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Med
IntelliGel®-plattformen, som förväntas kontrollera frisättningen av
aktiva substanser, ska företaget även kunna förbättra andra
etablerade läkemedel samt utveckla nya. www.redwoodpharma.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och
avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess
ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det
globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och
investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett
värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är
medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.
www.stockholmcorp.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/redwood-pharma-genomfor-nyemi...
http://mb.cision.com/Main/14293/2009062/515631.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.