Du är här

2018-08-08

Respiratorius: Amerikanska och koreanska patentverken beviljar patent för VAL001

Amerikanska patentverket (USPTO) och det koreanska patentverket (KIPO)
har meddelat att man avser bevilja Respiratorius patentansökan av
VAL001, "A Pharmaceutical Composition Comprising a HDAC Inhibitor and
a Steroid and the Use thereof".

Efter att de formella avgifterna är betalda kommer patentet beviljas
vilket ger Respiratorius marknadsexklusivitet i USA och Korea till
och med 2031. Sedan tidigare är patent beviljat i Europa och Japan
under motsvarande förutsättningar.

Patentet gäller för en kombination av en HDAC-hämmare (Valproinsyra)
och en steroid som förbehandling inför cytostatikabehandling (R-CHOP)
vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), en
lymfkörtelcancer som årligen drabbar ca 60 000 personer i USA och
Europa. DLBCL är den vanligaste typen av Non-Hodgkins lymfom som
utgör 30% av de diagnostiserade patienter i EU.

Under Q2 2018 avslutades en fas I/IIa studie av VAL001 i kombination
med R-CHOP med följande resultat:

· Potentiell synergistisk effekt medRituximab då VAL001 ökar
nivåerna av ytproteinet CD20.

· Analys av den totala överlevnaden ("Overall Survival") för 32
patienter som behandlats med VAL001 och R-CHOP visar att
1-årsöverlevnaden är 100% och 2-årsöverlevnaden är 96,8%.
Jämförelsedata ur en matchad referenspopulation på 330 patienter ur
det svenska lymfomregistret som behandlats med enbart R-CHOP ger en
1-årsöverlevnad om 89,6% och 2-årsöverlevnad om 81,7%.

Sammanfattningsvis visar studien på en statistiskt säkerställd
överlevnadsfördel (p=0,034) för de patienter som behandlats med
VAL001 och R-CHOP jämfört med de patienter som mellan 2000-2015
behandlats enbart med R-CHOP.

Som tidigare kommunicerats har VAL001 erhållit Orphan Drug Designation
i Europa och USA, vilket ger marknadsexklusivitet under 10 respektive
7 år från marknadsgodkännande.

"Ett patentgodkännande i USA och Korea för VAL001 är ännu ett
styrkebesked och med perfekt timing med tanke på den pågående
exitprocessen, då USA utgör den enskilt viktigaste marknaden för
VAL001. Patentgodkännandet kompletterar tidigare beviljad Orphan Drug
Designation och stärker ytterligare vår marknadsposition" säger VD
Johan Drott i en kommentar.

Denna information är sådan information som Respiratorius AB (Publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 augusti 2018.

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad
diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/respiratorius/r/amerikanska-och-koreanska-pate...
http://mb.cision.com/Main/10477/2588361/888416.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.