Du är här

2018-08-28

Respiratorius: Halvårsrapport 2018

SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT 2018 (KONCERN)

Första halvåret (2018-01-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 734 (-2 489)
KSEK.

· Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).
· Soliditeten uppgick per 2018-06-30 till 91,2%.
Andra kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 580 (-1 242)
KSEK.

· Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2018

· Det mexikanska patentverket aviserar att de avser bevilja
patentansökan för RESP3000-serien. Serien är specifikt utvecklad för
att användas för kardiovaskulär diagnostik med PET-kamera. Det
beviljade patentet är i kraft till december 2031. Sedan tidigare är
patent beviljade i USA, Japan, Israel, Australien, Sydafrika,
Ryssland och Europa. Därutöver beviljades under 2017 en avdelad
ansökan i USA kring specifika produktkrav för RESP3000.

· Den högt rankade vetenskapliga tidskriften för American Society of
Hematology - Blood Advances, har accepterat manuskriptet "Valproate
in Combination with Rituximab and CHOP as First Line Therapy in
Diffuse Large B-cell Lymphoma (VALFRID)" för omgående publikation.

Publikationen sammanfattar resultaten från den kliniska studien av
VAL001 som avslutades under första kvartalet 2018.

· En ny patentansökan för ny substans som är resultatet av
Respiratorius forskning inom KOL och astma har lämnats in. Den nya
substansen bedöms ha en fördelaktig säkerhetsprofil och motsvarande
antiinflammatoriska och bronkrelaxerande egenskaper som RES022-125,
vilken är Respiratorius längst komna läkemedelskandidat i
RES1000-serien.

Respiratorius fokuserar nu på att snarast möjligt inleda kliniska
studier med den nya substansen, som är väsentligen mer attraktiv
avseende återstående patenttid än RES022-125. Vid ett godkänt patent
erhålls marknadsexklusivitet i ansökta länder till och med 2038.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Amerikanska patentverket (USPTO) och det koreanska patentverket
(KIPO) har meddelat att man avser bevilja Respiratorius patentansökan
av VAL001, "A Pharmaceutical Composition Comprising a HDAC Inhibitor
and a Steroid and the Use thereof".

Efter att de formella avgifterna är betalda kommer patentet beviljas
vilket ger Respiratorius marknadsexklusivitet i USA och Korea till
och med 2031. Sedan tidigare är patent beviljat i Europa och Japan
under motsvarande förutsättningar.

Vd har ordet

Den stora uppfyllda milstolpen för Respiratorius under första halvåret
2018 har varit att med gott resultat kunnat slutföra den kliniska
studien av VAL001. De goda resultaten tillsammans med de, efter
periodens utgång, kommunicerade patentgodkännande i både USA och
Korea ger ytterligare injektion i pågående affärsdiskussioner.Bolaget
är därmed fortsatt optimistisk i bedömningen att förutsättningarna är
goda för att finna en tagare av projektet inom närtid.

Oavsett exitaktiviteter fortskrider förberedelsearbetet för fortsatt
klinisk utveckling liksom utvecklingsarbetet med en ny formulering.
Dessa aktiviteter är viktiga för att inte tappa onödig tid till
marknad vilket bedöms som en stor tillgång i projektet.

Under första halvåret ändrade bolaget prioritering inom
RESP1000-projektet, från den tidigare läkemedelskandidaten RES022-125
vilken är Respiratorius längst komna läkemedelskandidat i
RES1000-serien, till en ny läkemedelskandidat med motsvarande goda
egenskaper. En patentansökan är inlämnad och prekliniskt
utvecklingsarbete är påbörjat. Med den nya läkemedelskandidaten får
Bolaget vid patentgodkännande en viktig förlängning av patenttiden.

Patentskyddet kring RESP3000 har ytterligare stärkts med ett nytt
godkännande i Mexiko och sammantaget en betydande
marknadsexklusivitet vid lansering.

Första halvåret 2018 har inneburet god värdeutveckling i samtliga
projekt och vi är fortsatt optimistiska kring nuvarande målsättning
för VAL001.

Johan Drott

VD, Respiratorius AB (publ)

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad
diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/respiratorius/r/halvarsrapport-2018,c2601891
http://mb.cision.com/Main/10477/2601891/898410.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.