Du är här

2014-04-23

Restamax Oyj: RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

RESTAMAX OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.2014 klo 17.30
RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Restamax Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.4.2014 Tampereella.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,09 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan 8.5.2014. Yhtiökokous päätti hallituksen
jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi
Deloitte&Touche Oy:n.
Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Ari Keinänen ja sihteerinä OTM Hannu Selin.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2013.

Osinko

Hallitus päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta. Osingon
täsmäytyspäivä on 28.4.2014 ja osingonmaksupäivä 8.5.2014.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuusi (6). Yhtiökokous
valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen Timo Laineen, Petri Olkinuoran,
Mikko Aartion, Sami Asikaisen ja Jarmo Viitalan. Uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin Mika Niemi. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo
Laineen ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuoran.
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja
matkakustannusten korvaukset ennallaan. Hallituksen jäsenten palkkiot ovat
seuraavaan yhtiökokoukseen asti seuraavat: vuosipalkkio hallituksen
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 20 000 euroa tilikaudelta ja muille
jäsenille 10 000 euroa tilikaudelta. Erillisiä kokouspalkkioita tai
korvauksia matkakustannuksista ei makseta.
Tilintarkastaja
Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte&Touche
Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Mattila. Yhtiökokous
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800 000 oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useamassa
erässä seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin
Pörssissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava
vastike on Restamax Oyj:n osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin
pörssilistalla hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat
toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
vastaa noin 4,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Yhtiökokous päätti, että valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka.

Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää enintään 1 500 000 uuden osakkeen
antamisesta sekä enintään 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen
luovuttamisesta.
Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Uusia
osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä
olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatusti. Uusien osakkeiden antaminen tai yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös
apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa
saatavaa merkintähinnan tai osakkeista maksettavan määrän kuittaamiseen.
Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä
merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla antaa optio-oikeuksia tai muita
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka
oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita laissa mainituin edellytyksin.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeanteihin ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien
antamiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat
valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Restamax Oyj:n
pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla
osoitteessawww.restamax.fi/sijoittajille/yhtiokokousviimeistään 7.5.2014.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, Restamax Oyj, puh. 0400 626 064
Toimitusjohtaja Markku Virtanen, Restamax Oyj, puh. 0400 836 477

Jakelu
:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi
Restamax Oyj
on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni. Yhtiö on
kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin
80 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön
tunnettuja ravintolakonsepteja ovat muun muassa Ristorante Bella Roma,
Gringos Locos, Viihdemaailma Ilona, Daddy's Diner ja Stefan's Steakhouse.
Myös Wayne's Coffee kuuluu yhtiön portfoliosalkkuun. Restamax Oyj:n
palveluksessa työskentelee noin 900 henkilöä, vuoden 2013 pro forma
-liikevaihto oli 87,0 miljoonaa euroa ja käyttökate 13,3 miljoonaa euroa.
www.restamax.fi.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Restamax Oyj via Globenewswire

HUG#1779027

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.