Du är här

2018-07-24

Resurs Bank: Resurs Bank Delårsrapport januari-juni 2018

"Vi fortsätter att växa snabbare än marknaden i samtliga länder.
Dessutom gör vi det på ett lönsamt sätt; rörelseresultatet för
halvåret ökade med 10 procent till 693 MSEK." Kenneth Nilsson, VD
Resurs Bank AB

1 januari-30 juni 2018*

· Utlåning till allmänheten ökade med 19% till 26 626 MSEK
· Rörelsens intäkter ökade med 12% till 1 601 MSEK
· Rörelseresultatet ökade med 10% till 693 MSEK
· K/I före kreditförluster uppgick till 40,7% (41,6%)
· Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (1,8%)

VD Kommenterar

2018 inleddes med ytterligare ett framgångsrikt halvår. Låneboken
ökade med 19 procent till 26,6 miljarder kronor. Tillväxten var stark
i båda våra segment och på samtliga geografiska marknader. Vi
fortsätter att växa snabbare än marknaden i samtliga länder och
fortsätter därmed att successivt öka våra marknadsandelar. Dessutom
gör vi det på ett lönsamt sätt; rörelseresultatet för halvåret ökade
med 10 procent till 693 MSEK.

Fortsatt fokus på digitalisering

Vår utveckling av produkter och lösningar för att hjälpa våra retail
finance-partners att möta kundernas förändrade köpbeteende och driva
försäljning fortsätter. Under halvåret har vi lanserat Resurs
Checkout även i fysisk butik med goda resultat och det finns ett
stort intresse för tjänsten hos våra retail finance-partners.

För merparten av våra kunder är mobiltelefonen den viktigaste digitala
plattformen. Därför utvecklar vi appen "Resurs Bank" med ett
användarvänligt gränssnitt där kunden själv kan hantera alla våra
tjänster. Ambitionen är att appen ska lanseras i Sverige under det
tredje kvartalet 2018 och därefter rullas ut på våra övriga
marknader.

Under halvåret lanserade vi vår egenutvecklade kreditmotor i Sverige
vilket snabbt gett positiva resultat för våra kunder och därmed också
vår tillväxt. Kreditmotorn möjliggör en enklare och mer automatiserad
ansökningsprocess för kunderna samt ger bättre förutsättningar för
oss att analysera och effektivisera kreditgivningen. Den är sedan
tidigare lanserad i Finland och Norge med positiva resultat.
Kreditmotorn ökar även den interna effektiviteten eftersom vi kan
hantera fler ansökningar utan ökad bemanning.

Satsning på varumärket och flera nya retail finance-partners

Under 2017 inledde vi ett arbete för att ytterligare stärka Resurs
varumärke. Vi vill öka kännedomen om Resurs och vad vi står för. Det
första synliga resultatet är vår uppdaterade hemsida som lanserades i
Sverige under halvåret och mot slutet av sommaren kommer vi synas mer
i media. Satsningen på varumärket ingår i våra kostnader under
halvåret.

Att våra produkter och lösningar samt vår service uppskattas på
marknaden har vi fått ytterligare kvitto på under halvåret då vi
inlett samarbeten med flera nya retail finance-partners, både fysiska
butikskedjor som Beijer Byggs samtliga butiker i Sverige och rena
e-handlare som Ellos nya varumärke Homeroom. Över 30 procent av vår
försäljning inom retail finance under det första halvåret 2018 kom
från e-handel.

Arbetet med GDPR och PSD2 slutfört

Under halvåret har vi slutfört arbetet med två viktiga regulatoriska
projekt, GDPR och PSD2, som syftar till att stärka konsumentskyddet
och den personliga integriteten. Vi är positiva till den nya
lagstiftningen och har anpassat verksamheten efter de nya
förordningarna. När projekten nu är slutförda frigörs resurser för
att fortsätta utveckla innovativa produkter och tjänster som skapar
värde för våra kunder och retail finance-partners.

Sammantaget var halvåret en mycket stark inledning på 2018 med god
lönsam tillväxt. Vi blir successivt större och starkare på en
kontinuerligt växande marknad - och vi ser fram emot att fortsätta ta
marknadsandelar även under andra halvåret 2018.

Kenneth Nilsson,
VD Resurs Bank

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs Bank:
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande
nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika
säljfinanskonceptet "räntefritt" och i dag är vi en av Nordens
ledande banker inom retail finance, med cirka 5,7 miljoner
privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har
produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton,
försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av
moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs
Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA
Bank. När det i denna rapport skrivs koncernen avses Resurs
Bank-koncernen.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i
enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är
alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i
de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan
under Finansiell information. Definitioner av nyckeltal finns på
sidan 28. Belopp inom parentes refererar till 30 juni 2017 gällande
finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om
resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om
värdepappersmarknaden och norska Verdipapirhandelloven § 5-12.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 juli 2018 kl. 07.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/resurs-bank/r/resurs-bank-delarsrapport-januar...
http://mb.cision.com/Main/13350/2580238/882344.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.