Du är här

2018-07-24

Resurs Holding: Resurs Holding Delårsrapport januari-juni 2018

"Vi fortsätter att växa snabbare än marknaden i samtliga länder.
Dessutom gör vi det på ett lönsamt sätt; rörelseresultatet i
kvartalet ökade med 10 procent till 374 MSEK." Kenneth Nilsson, VD
Resurs Holding AB

1 april-30 juni 2018*

· Utlåning till allmänheten ökade med 19% till 26 626 MSEK
· Rörelsens intäkter ökade med 13% till 868 MSEK
· Rörelseresultatet ökade med 10% till 374 MSEK
· Resultat per aktie ökade med 10% till 1,44 SEK
· K/I före kreditförluster, exklusive Insurance uppgick till 41,6%
(42,1%)

· Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (1,8%)
1 januari-30 juni 2018*

· Utlåning till allmänheten ökade med 19% till 26 626 MSEK
· Rörelsens intäkter ökade med 10% till 1 673 MSEK
· Rörelseresultatet ökade med 9% till 718 MSEK
· Resultat per aktie ökade med 9% till 2,77 SEK
· K/I före kreditförluster, exklusive Insurance uppgick till 41,2%
(42,4%)

· Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (1,8%)
· Utdelning för halvåret föreslås av styrelsen till 1,65 SEK per
aktie. Detta är en ökning med 10% jämfört med halvårsutdelningen
hösten 2017 då vi delade ut 1,50 SEK per aktie.

VD Kommenterar

Detta är den tionde delårsrapporten som vi lämnar sedan Resurs Holding
börsnoterades den 29 april 2016. Det är också den tionde rapporten i
rad då vi levererat på eller över våra finansiella mål. Låneboken
ökade med 19 procent till 26,6 miljarder kronor. Den starka
tillväxten drevs av båda banksegmenten och samtliga geografiska
marknader och är väl i linje med vårt finansiella mål på över 10
procents lånebokstillväxt.

Vi fortsätter att växa snabbare än marknaden i samtliga länder och
fortsätter därmed att successivt öka våra marknadsandelar. Dessutom
gör vi det på ett lönsamt sätt; rörelse-resultatet i kvartalet ökade
med 10 procent till 374 MSEK.

Fortsatt fokus på digitalisering

Vår utveckling av produkter och lösningar för att hjälpa våra retail
finance-partners att möta kundernas förändrade köpbeteende och driva
försäljning fortsätter. Under kvartalet har vi lanserat Resurs
Checkout även i fysisk butik med goda resultat och det finns ett
stort intresse för tjänsten hos våra retail finance-partners.

För merparten av våra kunder är mobiltelefonen den viktigaste digitala
plattformen. Därför utvecklar vi appen "Resurs Bank" med ett
användarvänligt gränssnitt där kunden själv kan hantera alla våra
tjänster. Ambitionen är att appen ska lanseras i Sverige under det
tredje kvartalet 2018 och därefter rullas ut på våra övriga
marknader.

Under kvartalet lanserade vi vår egenutvecklade kreditmotor i Sverige
vilket snabbt gett positiva resultat för våra kunder och därmed också
vår tillväxt. Kreditmotorn möjliggör en enklare och mer automatiserad
ansökningsprocess för kunderna samt ger bättre förutsättningar för
oss att analysera och effektivisera kreditgivningen. Den är sedan
tidigare lanserad i Finland och Norge med positiva resultat.
Kreditmotorn ökar även den interna effektiviteten eftersom vi kan
hantera fler ansökningar utan ökad bemanning.

Satsning på varumärket och flera nya retail finance-partners

Under 2017 inledde vi ett arbete för att ytterligare stärka Resurs
varumärke. Vi vill öka kännedomen om Resurs och vad vi står för. Det
första synliga resultatet är vår uppdaterade hemsida som lanserades i
Sverige under kvartalet och mot slutet av sommaren kommer vi synas
mer i media. Satsningen på varumärket ingår i våra kostnader under
kvartalet.

Att våra produkter och lösningar samt vår service uppskattas på
marknaden har vi fått ytterligare kvitto på under kvartalet då vi
inlett samarbeten med flera nya retail finance-partners, både fysiska
butikskedjor som Beijer Byggs samtliga butiker i Sverige och rena
e-handlare som Ellos nya varumärke Homeroom. Över 30 procent av vår
försäljning inom retail finance under det första halvåret 2018 kom
från e-handel.

Arbetet med GDPR och PSD2 slutfört

Under kvartalet har vi slutfört arbetet med två viktiga regulatoriska
projekt, GDPR och PSD2, som syftar till att stärka konsumentskyddet
och den personliga integriteten. Vi är positiva till den nya
lagstiftningen och har anpassat verksamheten efter de nya
förordningarna. När projekten nu är slutförda frigörs resurser för
att fortsätta utveckla innovativa produkter och tjänster som skapar
värde för våra kunder och retail finance-partners.

Sammantaget var det andra kvartalet en mycket positiv fortsättning på
2018 med stark lönsam tillväxt. Vi blir successivt större och
starkare på en kontinuerligt växande marknad - och vi ser fram emot
att fortsätta ta marknadsandelar även under andra halvåret 2018.

Kenneth Nilsson,
VD Resurs Holding AB

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank
och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och
erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter.
Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande
partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och
e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,7
miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj
och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har
verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det
andra kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 819 personer och
låneboken till 26,6 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq
Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i
enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är
alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i
de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan
under Finansiell information. Definitioner av nyckeltal finns på
sidan 31. Belopp inom parentes refererar till 30 juni 2017 gällande
finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om
resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli
2018 kl. 07.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/resurs-holding/r/resurs-holding-delarsrapport-...
http://mb.cision.com/Main/9628/2580249/882352.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.